Konferencja „Transformacja Energetyczna i Magazynowanie Energii” – podsumowanie

Strona konferencji i galeria zdjęć

W dniach 24.04 – 25.04.2024 r. w warszawskim hotelu DoubleTree by Hilton odbyła się druga edycja konferencji organizowanej przez nasz portal. W wydarzeniu pt. „Transformacja Energetyczna i Magazynowanie Energii” wzięło udział ponad 600 osób. Byli to liderzy sektora energetycznego i przemysłu oraz przedstawiciele instytucji publicznych i naukowych.

Celem konferencji było stworzenie platformy do wymiany wiedzy, budowania wzajemnych relacji oraz identyfikacji rozwiązań na rzecz zrównoważonej przyszłości energetyki. Możemy dumnie stwierdzić, że udało się to osiągnąć, a poziom merytoryczny całego wydarzenia spełnił oczekiwania nie tylko nasze, ale również naszych gości.

Katarzyna Wypychewicz, redaktor naczelna portalu e-magazyny.pl
Katarzyna Wypychewicz, redaktor naczelna portalu e-magazyny.pl

O czym dyskutowaliśmy?

Wydarzenie zainaugurowała nasza redaktor naczelna – Katarzyna Wypychewicz, podkreślając to, na jak ważnym etapie transformacji znajdujemy się jako kraj i społeczeństwo. Konferencja została podzielona na osiem bloków tematycznych. Każdy z nich zawierał panel dyskusyjny oraz prezentacje.

Transformacja energetyczna w Polsce i Europie

W pierwszym panelu dyskusyjnym wzięli udział Piotr Maciołek (Grupa Polenergia), Dominik Mamcarz (ALSEVA), Piotr Obrycki (PGE Energetyka Kolejowa), Łukasz Sosnowski (Stoen Operator), Piotr Stępiński (Ministerstwo Klimatu i Środowiska) oraz Michał Wypychewicz (ZPUE S.A.). Dyskusję moderował prof. Waldemar Skomudek.

Podczas panelu eksperci skupili się na głównych wyzwaniach, które stoją przed transformacją w polskim i europejskim wydaniu. Transformacja energetyczna nie dotyczy wyłącznie jednego sektora. Należy tu mówić o zmianie cywilizacyjnej – te słowa Piotra Stępińskiego najlepiej opisują to, jak należy postrzegać zachodzące zmiany.

Dzięki połączeniu różnych perspektyw (od przemysłu po OSD) panel był doskonałym wstępem do dalszych dyskusji, które traktowały już o konkretnych obszarach transformacji energetycznej.

Panel dyskusyjny "Transformacja energetyczna w Polsce i Europie"
Panel dyskusyjny „Transformacja energetyczna w Polsce i Europie”

Po panelu dyskusyjnym Dominik Mamcarz wygłosił swoją prezentację traktującą o zarządzaniu mocą bierną na farmie PV.

Usługi systemowe i magazyny energii: wyzwania i plan rozwoju

Kolejny blok tematyczny został otwarty prezentacją Bartłomieja Zysińskiego (Solartech). Zaraz po wystąpieniu, prezes firmy Solartech przystąpił do moderacji dyskusji, w której udział wzięli dr inż. Andrzej Raźniak (AGH), Michał Leszczyński (OX2), Łukasz Sosnowski (Stoen Operator) oraz Karolina Wcisło-Karczewska (Sołtysiński Kawecki & Szlęzak).

Podczas panelu „Usługi systemowe i magazyny energii: wyzwania i plan rozwoju” eksperci omówili kluczowe kwestie związane z przyspieszeniem transformacji energetycznej. Dyskutowano o roli odpowiednich usług systemowych w tym procesie oraz o znaczeniu magazynów energii jako narzędzia wspierającego integrację odnawialnych źródeł energii.

Wskazano również na wyzwania, jakie czekają nas w najbliższych latach, czyli przede wszystkim o konieczności zapewnienia stabilności i elastyczności sieci.

Panel dyskusyjny "Usługi systemowe i magazyny energii: wyzwania i plan rozwoju"
Panel dyskusyjny „Usługi systemowe i magazyny energii: wyzwania i plan rozwoju”

Rozwiązania techniczne dla transformacji energetycznej

Jeszcze niedawno każdy myślał, że tani prąd będzie zawsze. Ostatnie lata pokazały jednak coś innego – mówił Krzysztof Myszk (Adamet-Niemet) podczas trzeciego panelu, w którym udział wzięli również Piotr Markowski (CORAB), Mariusz Kondraciuk (Siemens), Krzysztof Majta (Legrand Polska), Marcin Lis (Zakład Aparatury Elektrycznej Ergom) oraz Ryszard Kramarz (IMEFY POLSKA).

Dr inż. Andrzej Firlit poprowadził dyskusję o potrzebie opracowania nowych technologii oraz adaptacji istniejących rozwiązań, aby przyspieszyć proces zmiany w sektorze energetycznym. Panel poświęcono również analizie, jak polska myśl techniczna odpowiada na współczesne wyzwania sektora energetycznego. W trakcie dyskusji poruszono tematy związane z efektywnością energetyczną, nowoczesnymi technologiami wytwarzania i dystrybucji energii oraz możliwościami wykorzystania energii odnawialnej.

Panel dyskusyjny "Rozwiązania techniczne dla transformacji energetycznej"
Panel dyskusyjny „Rozwiązania techniczne dla transformacji energetycznej”

Po panelu dyskusyjnym wygłoszono trzy prezentacje:

 • Rozwiązania techniczne dla transformacji energetycznej Ǿ Adrian Demczuk (Corab).
 • Technologia dla zielonej transformacji – Krzysztof Myszk (Adamet – Niemet).
 • Transformator olejowy z podobciążeniowym przełącznikiem zaczepów– Ryszard Kramarz (IMEFY POLSKA).

Przyszłość magazynowania energii: technologie i innowacje

Podczas panelu „Przyszłość Magazynowania Energii: Technologie i Innowacje” eksperci omówili kluczowe innowacje w dziedzinie magazynowania energii. Dyskutowano o nowych technologiach, które mogą przyczynić się do efektywniejszego i bardziej zrównoważonego magazynowania energii. Panel skupił się również na identyfikacji trendów, które zdominują sektor magazynowania energii w najbliższych latach.

W dyskusji wzięli udział: Krzysztof Jamróz (ZPUE S.A.), Zofia Godula (Respect Energy), Piotr Szewczyk (APS Energia), Wojciech Kubak (Danfoss) oraz Adrian Dałek (WAGO Polska). Panel moderował dr hab. Grzegorz Tchorek (prof. IEN ).

Panel dyskusyjny "Przyszłość magazynowania energii: technologie i innowacje"
Panel dyskusyjny „Przyszłość magazynowania energii: technologie i innowacje”

Po panelu dyskusyjnym wygłoszono trzy prezentacje:

 • Zelektryzować przyszłość — Paweł Kiełkowski, Janusz Sokołowski (Nexans Polska).
 • Obecne i przyszłe trendy w magazynowaniu energii — Magdalena Przybylczak (Respect Energy).
 • Ochrona przeciwpożarowa systemów magazynowania energii (BESS) z akumulatorami litowo-jonowymi i pomieszczeń UPS — Ireneusz Kolendra (Siemens).

ESG w praktyce: strategie, pomiar i integracja w biznesie

Podczas panelu kolejnego eksperci omówili praktyczne aspekty związane z wdrażaniem strategii ESG (Environmental, Social, Governance) w biznesie. Dyskusja koncentrowała się na sposobach pomiaru i oceny skuteczności strategii ESG oraz na integracji tych strategii w różnych obszarach działalności biznesowej. Paneliści podzielili się praktycznymi przykładami działań podejmowanych przez swoje organizacje w zakresie ESG, a także omówili wyzwania i korzyści związane z wdrażaniem takich strategii.

Ponadto omówiono znaczenie odpowiedniej integracji ESG w procesach zarządzania, strategii inwestycyjnych oraz komunikacji z interesariuszami. Panel pozwolił na lepsze zrozumienie praktycznych kwestii związanych z implementacją strategii ESG oraz na podzielenie się najlepszymi praktykami w tym obszarze.

W dyskusji wzięli udział: Damian Bąbka (Qair Polska), Łukasz Dziamski (HANTON Szalc Zięba & Partnerzy), Dinesh Musalekar (Lumel) oraz Katarzyna Teter (Respect Energy). Dyskusję moderowała Paulina Górska.

Panel dyskusyjny "ESG w praktyce: strategie, pomiar i integracja w biznesie"
Panel dyskusyjny „ESG w praktyce: strategie, pomiar i integracja w biznesie”

Tym panelem zakończyliśmy część merytoryczną pierwszego dnia konferencji. Kilkadziesiąt minut później rozpoczęła się mniej oficjalna część wydarzenia – gala wieczorna.

Elastyczność sieci i niezależność energetyczna

Drugi dzień konferencji rozpoczęliśmy od niezwykle ważnej tematyki. Dyskusja koncentrowała się na różnych strategiach i technologiach umożliwiających zwiększenie elastyczności sieci, takich jak inteligentne systemy zarządzania, magazynowanie energii oraz rozproszone źródła energii.

Paneliści omówili również znaczenie niezależności energetycznej dla różnych sektorów, w tym dla przedsiębiorstw, społeczności lokalnych oraz instytucji publicznych. Ponadto poruszono kwestie związane z wyzwaniami i korzyściami wynikającymi z rozwijania elastyczności sieci.

W dyskusji wzięli udział Barbara Adamska (Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii), Witold Bereszczyński (Weidmüller Polska), Grzegorz Hołdyński (Politechnika Białostocka), Marcin Klejn (Helios Strategia Polska), Przemysław Liman (Schneider Electric) oraz Adam Szalc (HANTON Szalc Zięba & Partnerzy). Panel poprowadziła Jolanta Hofer.

Panel dyskusyjny "Elastyczność sieci i niezależność energetyczna"
Panel dyskusyjny „Elastyczność sieci i niezależność energetyczna”

Po panelu dyskusyjnym wysłuchaliśmy dwóch prezentacji:

 • Weidmüller dla transformacji energetycznej Cyberbezpieczeństwo — status wdrożeń normy IEC 62443 z perspektywy producenta urządzeń — Dariusz Suwalski  (Weidmüller Polska).
 • Wellbeing finansowy pracowników — Andrzej Nowak (Flexee Finance).

Oprogramowanie wspomagające energetykę odnawialną

Sztuczna inteligencja jest niezbędna do przeprowadzenia transformacji energetycznej – te słowa Pawła Pisarczyka (Atende Industries) dobrze definiują tematykę kolejnego panelu dyskusyjnego. Rozmawiano w nim o roli oprogramowania w efektywnym zarządzaniu produkcją energii z odnawialnych źródeł, a także o jego znaczeniu dla zrównoważonego rozwoju energetyki. Paneliści podkreślili kluczową rolę zaawansowanych technologii informatycznych w optymalizacji procesów produkcyjnych oraz zarządzaniu sieciami energetycznymi.

W dyskusji wzięli udział: Stanisław Baluk (Apator), Michał Lasocki (EEC Ventures), Paweł Pisarczyk (Atende S.A.) oraz Michał Stępień (ZPUE S.A.). Moderatorką panelu była Jowita Michalska.

Panel dyskusyjny "Oprogramowanie wspomagające energetykę odnawialną"
Panel dyskusyjny „Oprogramowanie wspomagające energetykę odnawialną”

Po panelu dyskusyjnym wygłoszono trzy prezentacje:

 • Oprogramowanie wspomagające energetykę — Wojciech Marcinkowski (ZPUE S.A.).
 • Rola Inteligentnego EMS w Transformacji Energetycznej: Nowe Wyzwania i Możliwości — Łukasz Mordak (Apator).
 • Regulator EMS-ASR pracy sieci SN jako element wspomagający pracę sieci ze źródłami wytwarzania energii odnawialnej oraz magazynowania energii – Łukasz Gruszka (MIKRONIKA).

Nowe horyzonty finansowania w OZE

Panel dyskusyjny traktujący o aspektach finansowych transformacji energetycznej został poprzedzony prezentacją „Citi Handlowy: partner dla zrównoważonego biznesu”, którą wygłosił Adam Piotrak (Citi Handlowy).

Sam panel skupił się na przedstawieniu dostępnych opcji finansowania dla przedsiębiorstw działających w sektorze OZE, a eksperci biorący w nim udział przeanalizowali, jak transformacja polskiego biznesu wygląda z perspektywy instytucji i banków. Branżowi specjaliści zaprezentowali również analizę trendów oraz przyszłych możliwości finansowania zielonych inwestycji.

W panelu wzięli udział Anna Chmielewska (EBRD), Damian Jakowski (BNP Paribas Bank Polska), Nicola Kopij Zanin (SOLARTECH), Maciej Krywoniuk (Citi Handlowy) oraz Adam Pankowski (Deloitte). Dyskusję poprowadził Artur Wronkowski.

Panel dyskusyjny „Nowe horyzonty finansowania w OZE”

Współpraca na rzecz transformacji

Podczas konferencji wielokrotnie podkreślano znaczenie współpracy międzysektorowej, inwestycji w nowoczesne technologie oraz potrzebę promowania świadomości ekologicznej w społeczeństwie.

Trzeba być świadomym energetycznie, zarówno jako zwykły konsument, jak i przedsiębiorca – mówił podczas jednego z paneli Michał Lasocki.

Wierzymy, że organizowana przez nas konferencja stanowiła przestrzeń do zacieśniania współpracy między uczestnikami transformacji energetycznej i uświadomiła, w jak wiele do zrobienia nam jeszcze pozostało.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najnowsze

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Najnowsze

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE