Agnieszka Szlemińska: Innowacyjne podejście do zarządzania farmami wiatrowymi

Rozmawiamy z Agnieszką Szlemińską, Sales Manager w firmie ConnectPoint, na temat zrównoważonych technologii i projektów związanych z energetyką odnawialną.

Poznaliśmy Państwa firmę podczas Business Booster w Lizbonie. Wydarzenie to skupiało się na zrównoważonych technologiach związanych z sektorem energetycznym. Jak działalność ConnectPoint wpisuje się w tę tematykę?

U podstaw leży zrozumienie transformacji energetycznej. Zauważyliśmy, że odchodzi się od posiadania kosztownych zasobów, a środek ciężkości przesuwa się na energetykę rozproszoną. Wartością dodaną staje się informacja i właściwe nią zarządzanie.

Projekty związane z energetyką odnawialną prowadzimy już od wielu lat. Dostaliśmy szansę działania praktycznie od początku zmian w sektorze, w zarządzaniu infrastrukturą w E.ON Renewable (obecnie po zmianach: RWE Renewables), który należy do czołowych producentów na świecie.

Możemy współtworzyć najbardziej innowacyjne podejście do zarządzania farmami wiatrowymi. Budujemy inteligentne sieci energetyczne i ciepłownicze, pozwalające na sprawniejsze dostawy energii i zwiększające elastyczność popytu. Pracujemy nad rozwiązaniami dla klastrów i spółdzielni energetycznych, a także elektrowniami wirtualnymi.

Dlaczego w przypadku energii wiatrowej zebranie odpowiednich danych dotyczących warunków atmosferycznych i ich analiza są tak istotne?

Główną przesłanką jest zaplanowanie produkcji z myślą o jej sprzedaży po jak najwyższej cenie, a co za tym idzie – zakontraktowanie właściwych wolumenów na rynkach energii. Wiadomo, że im mocniej wieje wiatr, tym więcej prądu możemy wyprodukować.

Ale zbyt silny wiatr może spowodować awarię. Wszystkie prace konserwacyjne są planowane w okresach z niską prognozą produkcji.

Każda awaria kojarzy się z ogromnymi kosztami. Bez właściwego wykrywania i analizowania anomalii nie dałoby się ograniczyć kosztów związanych z przestojami.

W takim razie dla firm zarządzających farmami wiatrowymi duże znaczenie ma predictive maintenance.

W firmach posiadających dużą bazę zainstalowanych turbin wiatrowych nawet niewielkie procentowo obniżenie prawdopodobieństwa nieoczekiwanej awarii pozwala na spore oszczędności. Predictive maintenance pozwala nam niejako „przewidzieć”, kiedy nastąpi awaria, a co za tym idzie – możemy podjąć działania jej zapobiegające. Predictive maintenance ma szczególne znaczenie dla farm morskich.

Każda awaria kojarzy się z ogromnymi kosztami. Bez właściwego wykrywania i analizowania anomalii nie dałoby się ograniczyć kosztów związanych z przestojami.

ConnectPoint wspiera obecnie RWE na wielu płaszczyznach, od działalności operacyjnej (monitorowanie jakości spływających danych, włączanie danych do systemu) poprzez raporty aż po planowanie budowy farm wiatrowych (dostarczamy np. narzędzia do obliczania śladu węglowego podczas budowy farm wiatrowych offshore, tworzymy algorytmy sztucznej inteligencji kalibrujące czujniki na masztach meteorologicznych przyszłych farm wiatrowych).

Czy może nam Pani opowiedzieć więcej o projekcie zrealizowanym przez ConnectPoint dla RWE Renewables?

Przygoda ConnectPoint z RWE Renewables (wcześniej, przed fuzją z Innogy z E.ON Climate & Renewables) trwa od 2013 roku, kiedy zaczęliśmy wspierać RWE w budowie centralnego repozytorium danych pomiarowych, gromadzonych w czasie rzeczywistym, ze wszystkich farm wiatrowych na świecie.

Od tego czasu uczestniczymy w ciągłym rozwoju projektu, który stopniowo ewoluował – powstanie repozytorium wymusiło standaryzację danych i pozwoliło na ich wykorzystanie w kolejnych etapach, takich jak budowa centralnego control room, zdefiniowanie jednolitych KPI dla wszystkich farm wiatrowych, budowa aplikacji wykrywających przestoje turbin i wspierających ekipy naprawcze, a w końcu data science i predictive maintenance.

ConnectPoint wspiera obecnie RWE na wielu płaszczyznach, od działalności operacyjnej (monitorowanie jakości spływających danych, włączanie danych do systemu) poprzez raporty aż po planowanie budowy farm wiatrowych (dostarczamy np. narzędzia do obliczania śladu węglowego podczas budowy farm wiatrowych offshore, tworzymy algorytmy sztucznej inteligencji kalibrujące czujniki na masztach meteorologicznych przyszłych farm wiatrowych).

Jakie były korzyści z wdrożenia dla RWE Renewables?

Jest ich kilka. RWE zyskało w nas zaufanego partnera, mocnego od strony technicznej i branżowej. RWE potrzebuje takiego solidnego, sprawdzonego wsparcia – jest jedną z najbardziej efektywnych firm w energetyce odnawialnej. Jest nie tylko producentem, coraz częściej zarządza także nie swoimi farmami wiatrowymi.

Budowa jednolitego środowiska IT do zarządzania i analizy danymi pomiarowymi pozwoliła RWE na:

  • ustalenie jednolitych kryteriów oceny efektywności kilkuset farm wiatrowych na całym świecie, identyfikację i globalne wdrożenie najlepszych praktyk,
  • wdrożenie w organizacji wiedzy na temat optymalnego budowania i użytkowania turbin wiatrowych różnych dostawców, co pozwala świadomie wybierać turbiny pod konkretne projekty, negocjować z ich dostawcami  i ubezpieczycielami lepsze warunki finansowe, a na koniec oferować swoje usługi budowania farm wiatrowych i zarządzania nimi,
  • obniżenie kosztów eksploatacji i podniesienie efektywności (np. analiza i zwiększenie wydajności turbin, lepsze planowanie przeglądów czy unikanie  pożarów),
  • lepsze prognozowanie produkcji dzięki bardzo dokładnym danym o każdym urządzeniu, dostępnym w czasie rzeczywistym, co w połączeniu z wysokiej jakości danymi pogodowymi pozwala na handel na wszystkich rynkach.

Prowadzili Państwo duży projekt dla Stadtwerke Leipzig, miejskiego przedsiębiorstwa energetycznego, które dostarcza energię elektryczną, gaz i ogrzewanie w Lipsku. Z jakimi wyzwaniami mierzyło się przedsiębiorstwo?

Ze Stadtwerke Leipzig (SWL) rozpoczęliśmy współpracę w 2017 roku. W tamtym czasie SWL nie miało jednego działu IT. Jego zadania były realizowane przez różne działy i sprowadzały się najczęściej do zakupu usług od dostawców zewnętrznych. Takie podejście było drogie, a przede wszystkim nie pozwalało firmie na transformację cyfrową i energetyczną, a co za tym idzie – wprowadzenie na rynek nowych usług energetycznych dostosowanych do obecnych wymagań.

Efektem był np. duży odpływ klientów detalicznych z obszaru energii elektrycznej, zwłaszcza osób młodych, które przenosiły się do dostawców oferujących produkty z lepszym „user experience”.

Zarząd SWL zdawał sobie z tego sprawę i w 2017 rozpoczęto w firmie proces cyfrowej transformacji, w której ConnectPoint odgrywa rolę strategicznego partnera technologicznego.

Jakie rozwiązanie Państwo wdrożyli?

Zbudowaliśmy platformę aplikacyjną, będącą jednolitym środowiskiem IT do budowy własnych rozwiązań oraz wdrażania systemów zewnętrznych w zintegrowanej infrastrukturze. Projektowi temu towarzyszyła transformacja organizacji w stronę podejścia Agile do projektów IT.
Kolejnym etapem było stworzenie konkretnych rozwiązań biznesowych działających na platformie. Przykładowe systemy i rozwiązania zbudowane od podstaw przez ConnectPoint to: platforma IoT, monitoring sieci ciepłowniczej, systemy obsługi klientów detalicznych i korporacyjnych, integracja platformy z systemami billingowymi, integracja rozwiązań GIS i SCADA, rozwiązanie dla ekip w terenie czy hurtownia danych.
Ostatnim dużym projektem integracyjnym jest budowa systemu realizującego wymogi ustawy Redispatch 2.0, zakładającej, że każde źródło energii o mocy powyżej 100KW może być centralnie sterowane, gdy wymaga tego sytuacja w sieci dystrybucyjnej.

Smart Grids to dość szerokie pojęcie. Z naszej perspektywy to taka dynamicznie żyjąca struktura, pozwalająca na wymianę informacji i dostosowująca się do warunków zewnętrznych.

Czy według Pani Smart Grids to również przyszłość polskich miast? 

Smart Grids to dość szerokie pojęcie. Z naszej perspektywy to taka dynamicznie żyjąca struktura, pozwalająca na wymianę informacji i dostosowująca się do warunków zewnętrznych. W skład tej struktury wchodzą z jednej strony elementy podażowe – źródła energii, a z drugiej elementy popytowe – budynki, zakłady, samochody. Można wymieniać między nimi informacje i sterować tą wymianą tak, żeby równoważyć popyt z podażą.

Szczególnymi elementami tej struktury są magazyny energii, które mogą pełnić zarówno rolę popytową, jak i podażową oraz ludzie, których zachowanie i jego adaptacja są kluczowe w powodzeniu transformacji energetycznej. Naszą wizję takiej inteligentnej sieci realizuje platforma Nexo, która z jednej strony pozwala na standaryzację protokołów i sterowania urządzeniami, a z drugiej włącza w ten proces ludzi i poprzez gamifikację modyfikuje ich zachowania.

Gdzie jeszcze widzicie możliwość wykorzystania Waszych doświadczeń i rozwiązań?

Z naszego punktu widzenia na początku drogi związanej ze zrównoważonym rozwojem jest przemysł. To branża, która potrzebuje energii do realizacji celów produkcyjnych. Aktualne ceny mediów to najlepsza okazja do zainteresowania się optymalizacją produkcji, którą można połączyć ze zmniejszeniem oddziaływania na środowisko. Inwestycja w odnawialne źródła energii czy wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych to niezbędne kroki dla zachowania konkurencyjności.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

KONFERENCJA E-MAGAZYNY 2023

Najnowsze

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Najnowsze

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE