Czy elektryfikacja gospodarstw domowych się opłaca?

Świat stoi w obliczu kilku kryzysów, z których najważniejsze to bezrobocie i zmiany klimatyczne. Rewiring America przekonuje, że możemy te problemy zlikwidować elektryfikując gospodarstwa domowe. Elektryfikacja to więcej miejsc pracy, więcej energii i zrównoważona gospodarka.

Rewiring America to organizacja, której misją jest przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez wpływanie na elektryfikację gospodarki. Jej działania skupiają się w szczególności na temacie elektryfikacji gospodarstw domowych. Organizacja niedawno opublikowała raport, w którym jego autorzy opisują proces dekarbonizacji gospodarstwa domowego wykorzystując dane historyczne i aktualną technologię do budowy modelu kosztów tego procesu. Dzięki przedstawionym wskazówkom gospodarstwa domowe mogłyby zacząć oszczędzać znaczne sumy, jednocześnie zmniejszając prawie o połowę emisje gazów cieplarnianych w USA. Chociaż dokument dotyczy głównie Stanów Zjednoczonych, to proponowane rozwiązania można zacząć stosować globalnie.

Elektryfikacja jako sposób na dekarbonizację energii

Według raportu 42% emisji dwutlenku węgla w Stanach Zjednoczonych pochodzi z decyzji, które większość ludzi na świecie podejmuje na poziomie gospodarstw domowych. Aktualnie korzystamy z różnych źródeł energii – benzyny, gazu ziemnego, węgla, oleju opałowego, energii elektrycznej. Najczęściej są to źródła energii nieodnawialne. Ale dokonując kilku zmian w domowej infrastrukturze możemy całkowicie wyeliminować obecne emisje powstające w naszych domach. Wystarczy, że zastąpimy dotychczasowe źródła energii energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych i stopniowo zelektryfikujemy wszystkie nasze urządzenia. Zdaniem autorów publikacji dekarbonizacja gospodarstw domowych poprzez elektryfikację jest niezbędnym krokiem w kierunku lepszej rzeczywistości. Poniższy rysunek pokazuje jak może wyglądać zasilanie w przyszłym gospodarstwie domowym.

Źródło: Saul Griffith, Sam Calisch, raport “No Place Like Home Fighting climate change (and saving money) by electrifying America’s households”

Jak widać, wykorzystując już istniejącą technologię, jesteśmy w stanie zasilać domy energią elektryczną w pełni zdekarbonizowaną. To najważniejsze przesłanie raportu. Niestety, obecnie taka zmiana dla jednostek jest ekonomicznie nieopłacalna. Ale jeśli działania władz krajów i odpowiednich instytucji będą właściwie pokierowane to elektryfikacja pomoże gospodarstwom domowym zaoszczędzić duże sumy pieniędzy.

Elektryfikacja jako sposób na oszczędności

Technologia umożliwiająca dekarbonizację była kiedyś droga. Jednak z roku na rok staje się coraz tańsza i łatwiej dostępna. Ceny te mogą się nadal zmniejszać wraz ze zwiększaniem skali wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Dlatego tak ważne jest podejmowanie działań, które do tego prowadzą. Raport opublikowany przez Rewiring America pokazuje, że gospodarstwo domowe mogłoby jednocześnie walczyć ze zmianami klimatycznymi i oszczędzać pieniądze. Dałoby się tego dokonać bez konieczności obniżania osobistego komfortu i standardu życia. Jednak, aby ta wizja stała się rzeczywistością, potrzebna jest odpowiednia pomoc dla jednostek – tanie finansowanie, usprawnione przepisy, rozbudowana technologia.

Autorzy publikacji informują, że przeciętne gospodarstwo domowe w Stanach Zjednoczonych przeznacza około 4500 USD rocznie na energię. Wlicza się w to benzyna, gaz ziemny, olej opałowy, energia elektryczna. Pełna elektryfikacja tych gospodarstw domowych jest w tej chwili niemożliwa ze względu koszty, które byłyby zbyt dotkliwe dla pojedynczych gospodarstw domowych. W obecnych warunkach cena za transformację ograniczającą wykorzystanie paliw kopalnych oznaczałaby dodatkowe 5000 USD rocznie dla każdego domu. Ale wprowadzenie odpowiednich zmian w przepisach w prawie energetycznym, finansowym i budowlanym może sprawić, że bilans tych gospodarstw będzie mógł wyglądać zupełnie inaczej. Statystyczne gospodarstwo domowe zamiast tracić mogłoby zaoszczędzić około 1200 USD poprzez elektryfikację. Zmiany na skalę przemysłową oraz wprowadzenie gwarantowanych niższych stóp procentowych mogłoby spowodować dodatkowe oszczędności. W omawianym przykładzie przeciętne amerykańskie gospodarstwo domowe mogłoby zaoszczędzić łącznie około 2500 USD a te większe nawet ponad 4000 USD.

Analogiczne zmiany w innych krajach byłyby podobnie korzystne dla obywateli decydujących się na elektryfikację swoich gospodarstw domowych. Nie ulega wątpliwości, że wydatki na energię stanowią znaczącą część wszystkich wydatków ponoszonych przez większość obywateli. Dodatkowo aktualne prognozy cen za energię nie wyglądają optymistycznie. Praktycznie w każdym miejscu na świecie spodziewane są wzrosty cen energii.

Elektryfikacja jako sposób na bezrobocie

Równie ważny jak oszczędności jest fakt, że projekt budowy nowej wersji infrastruktury mieszkaniowej stworzy wiele nowy miejsc pracy na całym świecie. Innymi słowy, elektryfikacja będzie sprzyjać walce z bezrobociem. To również czynnik ekonomiczny, który trafi bezpośrednio do właścicieli gospodarstw domowych.

W raporcie na temat miejsc pracy w USA, Saul Griffith i Sam Calisch podają ile miejsc pracy może powstać w ten sposób. Liczba wydaje się być imponująca. Z tych szacunków wynika, że transformacja gospodarstw domowych stworzyłaby prawdopodobnie około 7,7 mln nowych miejsc pracy w Stanach Zjednoczonych. A to obliczenia dotyczące tylko jednego kraju. Uwzględniając pozostałe państwa, na świecie nowych miejsc pracy powstałoby jeszcze więcej.

Źródła:

Saul Griffith, Sam Calisch, raport “No Place Like Home Fighting climate change (and saving money) by electrifying America’s households” https://static1.squarespace.com/static/5e540e7fb9d1816038da0314/t/5f9125184a17493652db0ba9/1603347768714/No_Place_Like_Home_RA.pdf

Trevor Higgins, Ari Matusiak, Bianca Majumder, Sam Calisch, and Debbie Lai, To Decarbonize Households, America Needs Incentives for Electric Appliances” https://cdn.americanprogress.org/content/uploads/2021/06/02180356/America-Needs-Incentives-for-Electric-Appliances4.pdf?_ga=2.218650075.377294421.1622687903-1181438979.1620612251

Saul Griffith, Sam Calisch and Laura Fraser, “Rewiring America, a handbook for winning the climate fight” https://static1.squarespace.com/static/5e540e7fb9d1816038da0314/t/5f21edad94f7832d9b1a31bf/1596059082636/Rewiring_America_Field_Manual.pdf

https://www.treehugger.com/can-we-fight-climate-change-by-just-electrifying-everything-5185685

https://zeroenergyproject.org/2021/05/06/how-to-decarbonize-the-american-household/

Saul Griffith, Sam Calisch, “Mobilizing for a zero carbon America: Jobs, jobs, jobs, and more jobs” https://static1.squarespace.com/static/5e540e7fb9d1816038da0314/t/5f209173294b6f5ee41ea278/1595969952405/Jobs_White_Paper_Compressed_Release.pdf

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

KONFERENCJA E-MAGAZYNY 2023

Najnowsze

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Najnowsze

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE