10 postulatów dla polskiej energetyki – wspólne stanowisko Partnerów konferencji „Transformacja Energetyczna i Magazynowanie Energii”

27.06.2024 r. w hotelu Sheraton Grand Warsaw odbyło się uroczyste podpisanie dokumentu zawierającego 10 postulatów dla polskiej energetyki. Dokument stanowi zbiór wniosków po konferencji „Transformacja Energetyczna i Magazynowanie Energii” organizowanej przez nasz portal.

Wydarzenie zgromadziło liderów branży energetycznej i OZE, którzy wspólnie z redakcją portalu wypracowali strategiczne wytyczne mające na celu przyspieszenie transformacji energetycznej w Polsce.

–Dzisiaj cała branża mówi jednym głosem. Cieszymy się, że w opracowanie postulatów zaangażowali się przedstawiciele różnych środowisk – biznesu, stowarzyszeń, grona akademickiego. Jest to niezwykle ważne, że mogliśmy spojrzeć na aktualne wyzwania z różnych perspektyw. Taki dialog jest niezbędny do efektywnego przeprowadzenia transformacji w naszym kraju – podkreśliła Katarzyna Wypychewicz, redaktor naczelna naszego portalu, inaugurując wydarzenie. Przedmowę wygłosił również dr hab. Grzegorz Tchorek (prof. IEN-PIB), który zaznaczył, w jak ważnym momencie transformacji energetycznej się znajdujemy.

Katarzyna Wypychewicz
Katarzyna Wypychewicz

Na wydarzeniu obecni byli również reprezentanci instytucji, do których adresowany jest dokument: Piotr Stępiński (kierownik zespołu do spraw monitorowania rozwoju rynku odnawialnych źródeł energii w Ministerstwie Środowiska) oraz Maciej Wapiński (rzecznik prasowy Polskich Sieci Elektroenergetycznych).

dr hab. Grzegorz Tchorek
dr hab. Grzegorz Tchorek (prof. IEN-PIB)

Sygnatariusze dokumentu

Swój podpis pod postulatami złożyli przedstawiciele takich organizacji jak:

 • APS Energia S.A.
 • A-RES Sp. z o.o.
 • Budmat Sp. z o.o.
 • Corab S.A.
 • Danfoss Poland
 • Ergom Sp. z o.o.
 • Instytut Energetyki
 • Kancelaria Hanton
 • Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii
 • Pro Vento Energia Sp. z o.o.
 • Pro-MAC Sp. z o.o.
 • Qair Polska S.A.
 • Solartech Sp. z o.o.
 • Sunkraft Sp. z o.o.
 • Weidmueller Polska
 • ZPUE S.A.

– Sektor energetyczny w Polsce wymaga wielu systemowych zmian, by zapewniał stabilność oraz niezależność. Krytycznym wyzwaniem jest zabezpieczenie dużego udziału polskich firm w transformacji energetycznej Europy. By było to możliwe, już teraz cała branża potrzebuje regulacji prawnych, które zagwarantują rozwój oraz wykorzystanie potencjału np. odnawialnych źródeł energii. Wspieramy ideę 10 Postulatów Branżowych, wspólnego i zjednoczonego głosu branży energetycznej, ponieważ wierzymy w Corab, że tego typu przedsięwzięcia są niezwykle potrzebne. Mam nadzieję, że Postulaty Branżowe sygnowane przez wiele podmiotów, w tym przez naszą firmę, będą silnym impulsem do wprowadzenia polskiego sektora energetycznego na właściwe tory – mówi Piotr Markowski, prezes zarządu Corab S.A.

W najbliższych dniach do grona sygnatariuszy dokumentu dołączą kolejne organizacje. Następnie dokument zostanie przedłożony w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Ministerstwie Aktywów Państwowych, Polskich Sieciach Elektroenergetycznych oraz w Urzędzie Regulacji Energetyki.

10 postulatów dla polskiej energetyki

1. Działania planistyczne w zakresie miksu energetycznego i roli local content w transformacji energetycznej na kolejne lata i dekady.

Cele klimatyczne UE zakładają ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w UE do 2030 r. o 55% wobec poziomu z roku 1990 oraz udział OZE w zużyciu energii na poziomie 42,5%. W obu przypadkach znajdujemy się w połowie drogi do osiągnięcia celu. Podstawą do realizacji tych założeń jest wyznaczenie planu działań wskazującego kolejne kroki milowe przemiany polskiego miksu energetycznego, określającej źródła środków na jego realizację oraz informujące o planowanych systemach bodźców instytucjonalnych, które będą miały bezpośredni wpływ na działania biznesowe w obszarze energetyki/elektroenergetyki. Konieczne jest także zadbanie o bezpieczeństwo energetyczne Polski i Europy poprzez zapewnienie odpowiedniego udziału firm polskich w transformacji energetycznej na poziomie legislacji i programów wspierających polską branżę energetyczną.

2. Pełne wdrożenie strategii finansowania transformacji energetycznej.

W najbliższych latach transformacja energetyczna Polski może pochłonąć kilkaset miliardów złotych, stąd kluczowe działanie w tym procesie powinny koncentrować się na pilnym opracowaniu, uzgodnieniu i wdrożeniu strategii finansowania wszelkich zamierzeń inwestycyjnych, uwzględniając wszelkie możliwe ścieżki przychodowe – taryfa, środki pomocowe, fundusze europejskie, środki komercyjne, przychody z handlu emisjami (EU ETS) i inne. Ponadto działania powinny koncentrować się na zapewnieniu dostępu do wiedzy o programach i instrumentach finansowych umożliwiających rozwój technologii magazynowania energii oraz odnawialnych źródeł wytwórczych.

3. Właściwe sparametryzowanie wymaganego poziomu nasycenia systemu elektroenergetycznego magazynami energii.

Z obecnych analiz sieciowych wynika, że nadal notowany znaczący przyrost mocy w generacji odnawialnej, bez odpowiedniego nasycenia systemu elektroenergetycznego magazynami energii w mocno ograniczonym stopniu wpłynie na poprawę bilansu mocy. Odpowiednie zaplanowanie mocy zainstalowanych, pojemności oraz lokalizacji magazynów energii jest niezbędne do tego, aby nie dochodziło do marnowania rekordowych ilości zielonej energii, a tym samym, aby proces transformacji energetycznej osiągnął oczekiwaną skuteczność. W Polsce magazyny energii mogą odegrać ogromną rolę w procesie bilansowania i poprawy elastyczności pracy sieci.

4. Opracowanie regulacji prawnych dla skutecznego rozwoju magazynowania energii.

Przewidywalność rynku i regulacji powinna być nadrzędnym celem dla wszystkich zaangażowanych podmiotów na rynku. Odpowiednie regulacje prawne pozwolą na skuteczną implementację magazynów energii do systemu elektroenergetycznego i mogą stanowić bodziec dla rozwoju tej technologii. Jest to niezbędne szczególnie w zakresie bilansowania systemu elektroenergetycznego (dla przykładu: uproszczenie hybrydyzacji istniejących farm poprzez rozbudowę o magazyny energii, rozwój lokalnych samodzielności energetycznych, efektywny udział w rynku energii elektrycznej, w szczególności w rynku mocy, uaktywnienie funkcji uwalniania energii zgromadzonej w magazynach w okresie jej nadwyżki w systemie, w czasie pojawiających się jej niedoborów itd.), a także w zakresie wymagań wspólnych wynikających m.in. z ustaw Prawo energetyczne i Prawo budowlanego. Należy zwrócić szczególną uwagę na problematykę ochrony pożarowej urządzeń służących do magazynowania energii oraz obiektów, na których terenie te urządzenia będą instalowane.

5. Konieczna jest aktywność w opracowaniu i wdrażaniu systemów inteligentnego zarządzania energią.

Podjęcie intensywnych działań w tym zakresie umożliwi osiągnięcie znaczącego ograniczenia  zużycia energii oraz efektywne rozłożenie jej poboru w czasie, umożliwiając powstanie wirtualnych elektrowni stabilizujących pracę między innymi sieci dystrybucyjnych i przesyłowych. Wraz z rozwojem inteligentnych systemów zarządzania, konieczne jest opracowanie standardów dotyczących cyberbezpieczeństwa infrastruktury sieciowej, źródeł wytwórczych i magazynów energii.

6. Ustalenie zasad współpracy między operatorami systemów elektroenergetycznych a innymi podmiotami w zakresie usług elastyczności.

Obecnie kluczowe działanie w tym zakresie to wycena takich usług oraz przygotowanie specyfikacji znormalizowanych produktów rynkowych na potrzeby ich świadczenia. Wymagane jest wdrożenie standardów komunikacji, aby zapewnić bezpieczną wymianę danych między OSD a dostawcami (usług) elastyczności oraz pomiędzy OSD a Operatorem Systemu Przesyłowego (OSP). Aby w pełni wykorzystać potencjał (usług) elastyczności po stronie popytu, niezbędne są także odpowiednie technologie i systemy zachęt do ich stosowania przez uczestników rynku energii elektrycznej.

7. Upowszechnienie możliwości dokonywania przyłączenia do sieci w formule autokonsumpcji energii elektrycznej oraz przyłączenia komercyjnego.

Obecnie wiele instalacji nie uzyskuje zgody na przyłączenie do sieci z powodu ograniczeń ekonomicznych i/lub technicznych, co jest jednym z elementów obaw o stabilność pracy systemu elektroenergetycznego. Zatem, upowszechnienie możliwości przyłączenia w formule autokonsumpcji i przyłączenia komercyjnego oraz ułatwienie procedur administracyjnych w przypadku linii bezpośredniej, mogą stanowić konkretną propozycję wobec istniejącego obecnie, znaczącego ograniczenia zdolności przyłączeniowych systemu elektroenergetycznego – w szczególności dotyczy to generacji odnawialnej i magazynowania energii elektrycznej. 

8. Promowanie świadomego korzystania z OZE oraz efektywnego zarządzania energią​.

Edukacja i świadomość społeczna stanowią kluczowe elementy skutecznej transformacji energetycznej. Konieczne jest promowanie świadomego korzystania z odnawialnych źródeł energii. Prowadzone w tym zakresie kampanie promocyjne powinny dostarczać praktycznej wiedzy wskazującej na korzyści płynące z tworzenia warunków do rozwoju samodzielności  energetycznej, w tym maksymalizacji autokonsumpcji energii pochodzącej z OZE.

9. Wsparcie edukacji.

Transformacja energetyczna wymaga wykwalifikowanej kadry. Dlatego proponujemy wprowadzenie i finansowanie kierunków studiów, szkoleń i kursów skupionych na rozwoju energetyki rozproszonej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i magazynów energii, efektywności energetycznej oraz na zarządzaniu energią. Programy te powinny obejmować nie tylko aspekty techniczne, ale także ekonomiczne i prawne, aby zapewnić kompleksowe wykształcenie w tym obszarze.

10. Dialog z kluczowymi branżami.

Konieczne jest poszerzenie dialogu z przedstawicielami kluczowych branż. Polska dysponuje doskonałym zapleczem inżynierów i specjalistów technologicznych. Eksperci mają głęboką wiedzę na temat energetyki, rozumieją wyzwania, przed którymi stoimy i znają rozwiązania fundamentalnych problemów, z jakimi musimy się zmierzyć jako kraj.

Kluczowe decyzje

Jacek Stężowski

Podczas przedstawiania postulatów redaktor prowadzący naszego portalu – Jacek Stężowski podkreślał, że transformacja energetyczna to przemiany nie tylko systemu energetycznego, ale również te gospodarcze i społeczne. Każda podjęta w tym zakresie decyzja będzie rzutować na dalszy rozwój naszego kraju, dlatego wyznaczenie „mapy drogowej” tych przemian jest tak ważne.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najnowsze

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Najnowsze

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE