Eurostat: W UE już 37% energii pochodzi z odnawialnych źródeł

Już 37%, czyli prawie dwie piąte energii elektrycznej zużywanej w Unii Europejskiej w 2020 roku pochodziło ze źródeł odnawialnych. Chociaż postępy Europy zostały przyćmione przez osiągnięcia krajów nordyckich w tym zakresie, to nadal wynik ten uważa się za imponujący.

Według danych Eurostatu kraje UE z roku na rok w coraz większym stopniu wykorzystują odnawialne źródła energii. W 2020 roku OZE sięgało 37% i jest to wzrost w porównaniu z wynikiem 34% w 2019 roku. Przytoczone w tym artykule dane dotyczą tzw. zużycia energii elektrycznej brutto, czyli określają całkowite zapotrzebowanie na energię w danym regionie lub kraju.

W których krajach wykorzystanie OZE jest największe?

Spośród wszystkich krajów członkowskich UE liderem jest Austria, która za pomocą OZE pokryła 78,2% krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Na drugim miejscu znajduje się Szwecja z wynikiem ok. 75%. Trzecie miejsce zajmuje Dania z wynikiem ok. 65% a czwarte Portugalia – 58%. Ponad połowa energii zużywanej w 2020 roku pochodziła z OZE również w Chorwacji i na Litwie. W obu przypadkach było to ok. 53%.

Miejsce Polski w rankingu krajów UE

Dalej w rankingu znajdują się kolejno: Niemcy, Rumunia, Hiszpania, Finlandia, Irlandia, Włochy. Wszystkie te kraje mogą pochwalić się wynikami powyżej średniej unijnej. Natomiast produkcja energii elektrycznej z OZE poniżej 37% dotyczy takich krajów jak: Grecja, Słowenia, Estonia, Holandia, Belgia, Francja, Bułgaria, Słowacja, Litwa, Polska, Czechy, Luksemburg, Cypr, Węgry, Malta. Jak widać, najniższy udział OZE ma Malta – wynosi on 9,5%.

Chociaż nasz kraj zajmuje w zestawieniu dopiero 22 miejsce, to trzeba podkreślić, że Polska osiągnęła ustalony przez UE 15-procentowy cel OZE w końcowym zużyciu energii brutto. Zgodnie z danymi Eurostatu udział odnawialnych źródeł energii w Polsce w 2020 roku osiągnął bowiem 16,2%. Dane te potwierdzają wcześniejsze doniesienia Głównego Urzędu Statystycznego mówiące o tym, że w Polsce udział OZE przekroczył 16% w 2020 roku.

Jakie źródła energii odnawialnej dominują?

Energia z OZE w UE w 2020

Powyższy wykres pokazuje udział energii elektrycznej z różnych źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii elektrycznej w Unii Europejskiej. Z ilustracji wynika, że najwięcej energii pochodziło ze źródeł wiatrowych (36%) i ze źródeł wodnych (33%). Razem daje to ponad 2/3 całkowitej energii elektrycznej wyprodukowanej z OZE. Natomiast mniejszy udział miała energia słoneczna (14%), biopaliwa stałe (8%) oraz inne źródła odnawialne (8%).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najnowsze

konferencja e-magazyny.pl

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Najnowsze

PARTNER STRATEGICZNY PORTALU

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE