Weronika Czaplewska: tworzymy rekomendacje dla firmy dotyczące redukcji CO2

Rozmowa z Weroniką Czaplewską, inicjatorką i współzałożycielką platformy Envirly, na temat zmian klimatycznych oraz śladu węglowego organizacji i możliwości jego raportowania.

Obecnie nasila się trend, że inwestorzy, kontrahenci, pracownicy i konsumenci wybierając produkty i usługi firm biorą pod uwagę ich wpływ na środowisko.

Coraz więcej osób, instytucji, rządów interesuje się kwestiami związanymi z ochroną środowiska i zmianami klimatycznymi – jakie to ma skutki dla biznesów?

Gwałtowne zmiany pogody, pożary, burze, większe niż w poprzednich dekadach amplitudy temperatur – to wszystko to są widoczne następstwa zmian klimatycznych, które mają negatywne konsekwencje dla ludzi. Raporty międzynarodowych instytucji alarmują, że obecnie mamy ostatni dzwonek, aby ratować środowisko. No i faktycznie słychać, że mówimy o tym coraz więcej, ale nie tylko wśród rodziny, znajomych czy w telewizji, ale także biznes kładzie nacisk na strategię rozwoju firm nakierowaną na działania związane z ochroną środowiska.

Obecnie nasila się trend, że inwestorzy, kontrahenci, pracownicy i konsumenci wybierając produkty i usługi firm biorą pod uwagę ich wpływ na środowisko. Dodatkowo pojawiają się regulacje ze strony UE dotyczące raportowania wpływu organizacji na środowisko.

Istnieje realne ryzyko wypadnięcia z łańcucha dostaw, jeśli firma nie ujawni informacji odnośnie śladu węglowego. Dla wielu polskich firm to być albo nie być.

Wiemy już, że dyrektywa o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju CSRD ma wejść w życie w 2024 roku. Co się zmieni i jak firmy mogą się przygotować na te zmiany?

Dyrektywa CSRD (ang. Corporate Sustainability Reporting Directive) m.in. nakłada na firmy, które spełniają przynajmniej 2 z 3 warunków (minimum 250 pracowników, suma bilansowa powyżej 20 mln euro, roczne przychody powyżej 40 mln euro), obowiązek raportowania wpływu firmy na środowisko. Wpływ ten jest wyrażony przez poziom wydzielanego przez organizację śladu węglowego.

Jednak mniejsze przedsiębiorstwa też muszą liczyć się z tym że będą raportować ślad węglowy, ponieważ na ślad węglowy organizacji wpływa ślad węglowy kontrahentów. Więc jeśli firma współpracuje z kontrahentem, który podlega pod CSRD, może od partnera otrzymać pytanie odnośnie śladu węglowego. Istnieje realne ryzyko wypadnięcia z łańcucha dostaw, jeśli firma nie ujawni informacji odnośnie śladu węglowego. Dla wielu polskich firm to być albo nie być. Podobnie dla przedsiębiorstw eksportujących na zachód Europy. W niektórych państwach np. w Niemczech regulacje dotyczące raportowania śladu węglowego są zdecydowanie bardziej restrykcyjne niż w Polsce.

Dlatego warto zabezpieczyć się przed tym ryzykiem i obliczyć ślad węglowy organizacji. Szczególnie, że UE planuje rozszerzyć obowiązek sprawozdawczości na sektor MŚP (firmy powyżej 10 pracowników) od 2026 roku.

Czym jest ślad węglowy organizacji i dlaczego warto go śledzić?

Ślad węglowy to miara określająca wpływ firmy na środowisko. Jest to estymacja ile gazów cieplarnianych generują działania i procesy firmy.

Jednostką miary jest ekwiwalent dwutlenku węgla CO2. Ekwiwalent dlatego, że firmy nie emitują tylko CO2, ale i inne gazy. Przyjęło się, że liczymy w sumie 7 gazów i aby wygodnie było mówić o wpływie firmy na środowisko wszystkie te gazy sprowadzamy do jednostki CO2 i wyrażamy właśnie w ekwiwalencie CO2.

Ślad węglowy mierzony jest w trzech zakresach. Zakres pierwszy dotyczy emisji wewnątrz organizacji, czyli np. emisji z bojlerów, maszyn, samochodów należących do firmy. Zakres drugi dotyczy pobieranej elektryczności – energii, pary, ciepła, chłodzenia. Natomiast zakres trzeci, najtrudniejszy do estymacji, ale i bardzo istotny, dotyczy wszystkiego co się dzieje wokół firmy – czyli to, co do organizacji „przybywa” – zakupione dobra i ich transport, dojazdy pracowników do pracy, podróżne biznesowe – i to, co od niej „wychodzi” – sprzedane dobra, ich transport i dystrybucja, inwestycje, franczyzy.

No i właśnie dlatego, de facto, regulacja nie będzie dotyczyła tych największych przedsiębiorstw, ale też tych, które znajdują się w ich łańcuchu dostaw i są ujęte w zakres trzeci.

Aby wyjść naprzeciw trendom, oczekiwaniom rynku, ale też i regulacjom powstała platforma Envirly.

Warto pamiętać, że obliczenie śladu węglowego jest kluczowym krokiem, aby zrozumieć emisyjną sytuację firmy. Jednak aby przeciwdziałać zmianom klimatycznym i wychodzić naprzeciw trendom rynkowym nie wystarczy jedynie obliczyć, trzeba także obniżać ślad węglowy.

Oferują Państwo platformę do zarządzania śladem węglowym organizacji. Skąd pomysł akurat na taki projekt? Skąd czerpali Państwo inspirację?

Aby wyjść naprzeciw trendom, oczekiwaniom rynku, ale też i regulacjom powstała platforma Envirly. Dla nas ważne jest, aby uprościć proces mierzenia i pozwolić skupić się przedsiębiorcom na tym co dla nich najważniejsze – na rozwoju biznesu.

Platforma działa w następujący sposób: użytkownik wprowadza dane (jest wiele dostępnych form wprowadzania danych, np. integracja albo poprzez zaciąganie arkuszy kalkulacyjnych). W narzędziu jest dokładnie określone jakie dane są potrzebne, co znacznie upraszcza proces zbierania danych przez firmę.

Później przeprowadzona jest analityka i użytkownik widzi wykresy, najważniejsze metryki i wyniki we wszystkich trzech zakresach. Następnie tworzy się tzw. emisyjny bliźniak firmy, który pomaga zobrazować działania organizacji i wychwytuje tzw. heat pointy, czyli najbardziej emisyjne procesy w firmie.

Na podstawie emisyjnego bliźniaka, branży i wielkości organizacji, algorytm dobiera rekomendacje redukcji śladu węglowego. Warto pamiętać, że obliczenie śladu węglowego jest kluczowym krokiem, aby zrozumieć emisyjną sytuację firmy. Jednak aby przeciwdziałać zmianom klimatycznym i wychodzić naprzeciw trendom rynkowym nie wystarczy jedynie obliczyć, trzeba także obniżać ślad węglowy. I właśnie z ekspertami i partnerami tworzymy rekomendacje dla firmy dotyczące redukcji CO2. Nasze rekomendacje związane są z modernizacją procesów, zwiększeniem efektywności energetycznej firm, optymalizacją łańcucha dostaw.

Co więcej, rekomendacje są budowane w taki sposób, aby pokazać użytkownikom, że obniżenie emisji to nie tylko działania na rzecz środowiska, ale idzie to w parze ze zwrotem z inwestycji, wsparciem w budowaniu wiarygodnej komunikacji z interesariuszami firmy. Firma może skorzystać z takich rekomendacji lub wdrożyć swoje, w platformie Envirly możliwa jest obserwacja postępu ich realizacji w czasie.

Platforma dostarcza nie tylko narzędzia do estymacji śladu węglowego we wszystkich trzech zakresach zgodnie z międzynarodowymi standardami, ale także pozwala zarządzać, czyli ograniczać i monitorować zmiany w czasie.

Kto pracuje przy projekcie i kto Państwa wspiera?

Obecnie zespół liczy kilkanaście osób – są to zarówno eksperci związani ze środowiskiem, jak i zespół techniczny oraz biznesowy. Envirly to polskie narzędzie, rozwijane na potrzeby biznesu, dlatego często to nasi klienci są inicjatorami nowych funkcjonalności.

Wiedza o śladzie węglowym pomaga często wykryć nieefektywne, nie tylko ekologicznie, ale i ekonomicznie procesy.

Do kogo adresowane jest to rozwiązanie, dla kogo jest użyteczne? Czy współpracują Państwo z jakąś organizacją lub są takie plany?

Obecnie współpracujemy z kilkunastoma firmami zarówno z sektora małych, średnich przedsiębiorstw, jak i tych większych liczących ponad 250 pracowników. Do końca 2022 roku planujemy wdrożyć do platformy ponad 100 firm.

Z narzędzia mogą korzystać wszystkie firmy, które nie tylko chcą lub muszą obliczyć ślad węglowy, ale także te, które chcą usprawnić i modernizować firmę. Wiedza o śladzie węglowym pomaga często wykryć nieefektywne, nie tylko ekologicznie, ale i ekonomicznie procesy.

Envirly jest młodym startupem, ale na pewno mają Państwo na swoim koncie już pewne osiągnięcia. Czy chciałaby Pani powiedzieć z czego są Państwo najbardziej dumni?

Oczywiście, najbardziej cieszy nas zaufanie klientów, ale także nagrody i wyróżnienia jakie pozyskaliśmy w ostatnim czasie m.in. Orzeł Innowacji przyznawany przez gazetę Rzeczpospolita. Jesteśmy także polskimi reprezentantami do nagrody najbardziej innowacyjnych rozwiązań World Summit Award w kategorii środowisko i zielona energia czy finalistami konkursów organizowanych przez bank ING, sieć Żabkę i Akademię Leona Koźmińskiego.

 


Envirly – polski startup oferujący innowacyjną platformę do zarządzania śladem węglowym organizacji. Dzięki platformie przedsiębiorcy mogą stale śledzić i analizować ślad węglowy, a także prowadzić symulacje i ustalać cele redukcji emisji CO2.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

KONFERENCJA E-MAGAZYNY

Najnowsze

PARTNER STRATEGICZNY PORTALU

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Najnowsze

PARTNER STRATEGICZNY PORTALU

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE