Ewa Magiera: Fotowoltaika to szansa na bezpieczeństwo energetyczne

Rozmowa z Ewą Magierą, prezes Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki, o tym, co sprzyja rozwojowi fotowoltaiki oraz o korzyściach energetycznych, środowiskowych, ekonomicznych i społecznych związanych z czystą energią.  

[tzw. porozumienie sektorowe] to wyjątkowe, bo pierwsze w skali Europy, porozumienie sektorowe ma być podstawą dalszego dynamicznego rozwoju fotowoltaiki w Polsce i wzmocnienia korzyści: energetycznych, środowiskowych, ekonomicznych i społecznych.

Od kilku lat mówi się o boomie fotowoltaicznym w Polsce. Jak wygląda branża PV w naszym kraju? Czy jest w niej miejsce dla polskich firm?

Energetyka słoneczna w Polsce to sektor, który cały czas się rozwija. Mamy trochę ponad 7 GW mocy zainstalowanej w fotowoltaice. To dużo mniej niż choćby Niemcy, mający porównywalny potencjał do pozyskiwania energii z PV. Jednak dynamika przyrostu stawia nas w europejskiej czołówce. Jesteśmy atrakcyjnym rynkiem dla zagranicznych koncernów, mamy też ogromną przestrzeń dla polskich firm i krajowi gracze tę szansę doskonale wykorzystują. Mam tu na myśli development, EPC (Engineering, Procurement and Construction) oraz usługi operation & maintenance, czyli prace serwisowe, przeglądy, utrzymanie i eksploatacja. Polscy dostawcy są także coraz bardziej obecni w łańcuchu dostaw dla fotowoltaiki. Mamy już kilka krajowych fabryk modułów fotowoltaicznych. Silną pozycję na rynku mają firmy zajmujące się konstrukcjami wsporczymi i mocującymi czy akcesoriami elektrycznymi.

W 2021 roku 4,6 TWh jakie fotowoltaika wyprodukowała na rzecz Krajowego Systemu Elektroenergetycznego pozwoliło uniknąć emisji blisko 4 mln ton CO2. Oznacza to również, że dla tego wolumenu energii nie musieliśmy kupić uprawnień do emisji, które przecież osiągnęły pułap nawet 100 EUR za 1 MWh!

Niedawno rząd podpisał tzw. porozumienie sektorowe z branżą fotowoltaiczną. Co ono oznacza?

To wyjątkowe, bo pierwsze w skali Europy, porozumienie sektorowe ma być podstawą dalszego dynamicznego rozwoju fotowoltaiki w Polsce i wzmocnienia korzyści: energetycznych, środowiskowych, ekonomicznych i społecznych. Rząd widzi, że potencjał energetyki słonecznej jest duży na wielu płaszczyznach. Mówimy o możliwościach, jakie daje polskim przedsiębiorcom w zakresie: z jednej strony zasilania działalności czystą, bezemisyjną energią ze słońca w konkurencyjnej cenie, a z drugiej polskim firmom jako dostawcom rozwiązań i usług dla łańcucha wartości PV. Równie istotny jest wymiar środowiskowy: im więcej czystej energii ze słońca w systemie, tym mniej emisji CO2 – w 2021 roku 4,6 TWh, które fotowoltaika wyprodukowała na rzecz Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, pozwoliło uniknąć emisji blisko 4 mln ton CO2. Oznacza to również, że dla tego wolumenu energii nie musieliśmy kupić uprawnień do emisji, które przecież osiągnęły pułap nawet 100 EUR za 1 MWh! Energia ze słońca jest po prostu tańsza dla wszystkich odbiorców końcowych: dla przemysłu i dla Kowalskiego. 800 tysięcy gospodarstw domowych w naszym kraju, zachęcone dość skromną dotacją w ramach rządowego programu „Mój Prąd”, zainwestowało w bezpieczeństwo energetyczne swoich domów. Polacy potrafią liczyć, są gotowi wyłożyć własne, niemałe środki na konieczne inwestycje, leży im na sercu środowisko naturalne i zdrowie ich oraz ich dzieci. Fotowoltaika to technologia OZE, która słusznie cieszy się największą popularnością w Polsce.

Czysta, zielona energia to szansa na rozwój innowacyjnej, konkurencyjnej gospodarki, na innowacyjne miejsca pracy, na bezpieczeństwo energetyczne, na dobrobyt dla wszystkich.

Ta technologia jest nie tylko przyjazna środowisku i przynosi wielowymiarowe korzyści ekonomiczne, ale to także technologia, która dzięki stosunkowo krótkiemu cyklowi inwestycyjnemu daje szansę na dynamiczny przyrost nowych mocy wytwórczych OZE w systemie. Jest to konieczne, aby nasz kraj się rozwijał. Czysta, zielona energia to szansa na rozwój innowacyjnej, konkurencyjnej gospodarki, na innowacyjne miejsca pracy, na bezpieczeństwo energetyczne, na dobrobyt dla wszystkich.

Zapewnienie odpowiednich mocy wytwórczych w przyłączonych do sieci wielkopowierzchniowych farmach słonecznych istotnie zmniejszy ryzyko niedoborów energii w czasie letnich szczytów obciążenia oraz przyczyni się do obniżenia i ustabilizowania cen prądu. Przypomnijmy sobie kryzys z 2015 roku, kiedy to na skutek wielu niefortunnych okoliczności krajowy system elektroenergetyczny nie podołał zapotrzebowaniu na energię i wprowadzono 20. stopień zasilania. Firmy były zmuszone ograniczyć pobór mocy i wstrzymać działalność. Efektem były liczone w milionach złotych straty.

Można powiedzieć, że mamy dwa kierunki działań: zabieganie o tworzenie dobrego klimatu regulacyjnego dla sektora PV, czemu służy nasz stały dialog z krajowymi i unijnymi decydentami.

Drugim obszarem naszej działalności jest integracja branży. Regularnie organizujemy konferencje, szkolenia i seminaria. Tworzymy przestrzeń do nawiązywania relacji i wymiany doświadczeń.

Jaka jest rola Stowarzyszenia?

Można powiedzieć, że mamy dwa kierunki działań: zabieganie o tworzenie dobrego klimatu regulacyjnego dla sektora PV, czemu służy nasz stały dialog z krajowymi i unijnymi decydentami. Z kolei na etapie realizacji inwestycji najważniejszym partnerem jest samorząd lokalny – gospodarz terenu, na którym chcemy ulokować naszą elektrownię OZE. Strona samorządowa zrzeszona w różnych branżowych organizacjach to także istotny partner w naszych staraniach na rzecz sprzyjającego rozwojowi PV otoczenia regulacyjnego. Razem aktywnie uczestniczymy w konsultacjach aktów prawnych, dbamy o konstruktywny dialog z decydentami i innymi interesariuszami.

Drugim obszarem naszej działalności jest integracja branży. Regularnie organizujemy konferencje, szkolenia i seminaria. Tworzymy przestrzeń do nawiązywania relacji i wymiany doświadczeń. W zeszłym tygodniu odbyła się „Konferencja O&M. Eksploatacja i Zarządzanie Farmami PV”. Było pierwsze wydarzenie w całości poświęcone zagadnieniom eksploatacji i zarządzania farmami PV. O&M to obszar napędzający innowacyjność tego sektora, szczególnie w dziedzinie cyfryzacji i przetwarzania danych. To ogromny potencjał do budowy krajowych kompetencji w tym zakresie. Będziemy wspierać ten kierunek m.in. jako członek Rady Koordynacyjnej przy Ministrze Klimatu i Środowiska w ramach realizacji sektorowego porozumienia na rzecz rozwoju PV.  Rynek usług wspierających funkcjonowanie farm fotowoltaicznych jest bardzo pojemny i daje wiele możliwości polskim firmom. W ramach naszej konferencji oprócz paneli dyskusyjnych poświęconym kwestiom najistotniejszym z punktu widzenia rozwoju branży, takich jak na przykład kwestie przyłączenia do sieci, zaoferowaliśmy uczestnikom atrakcyjną przestrzeń targową, która pozwoliła krajowym i międzynarodowym graczom zaprezentować rynkowi swoje usługi i rozwiązania. Z myślą o firmach, które chcą wejść na rynek PV, we współpracy z European Enterprise Network, zorganizowaliśmy kolejną edycję Solar Business Mixer – spotkań B2B. W dniu 24 marca na specjalne śniadanie biznesowe zaprosiliśmy przedstawicieli branży PV oraz liderów polskiego przemysłu. Chcieliśmy prezentować rozwiązania, jakie oferuje fotowoltaika polskim przedsiębiorcom chcącym zapłacić mniej za energię i zazielenić swój miks energetyczny.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

KONFERENCJA E-MAGAZYNY 2023

Najnowsze

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Najnowsze

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE