Jakub Czapliński: Do 2030 będziemy neutralni klimatycznie

Rozmawiamy z Jakubem Czaplińskim – dyrektorem sprzedaży Danfoss Drives

Szeroki asortyment powoduje, że produkty Danfoss można spotkać dosłownie wszędzie.

Danfoss działa w wielu obszarach. Proszę nam powiedzieć o kluczowych segmentach Państwa aktywności rynkowej.

Szeroki asortyment powoduje, że produkty Danfoss można spotkać dosłownie wszędzie. Rozwiązania Danfoss dedykowane są budynkom, przedsiębiorstwom ciepłowniczym i wodno-kanalizayjnym, przemysłowi, w tym spożywczemu, gdzie wspierają utrzymanie ciągłości łańcucha chłodniczego. Stosowane są w motoryzacji, technice okrętowej i morskiej i hydraulice mobilnej i przede wszystkim – w energetyce. Ten szeroki wachlarz obszarów zastosowań łączy jedno – technologie Danfoss pomagają oszczędzać energię, a tym samym redukować emisje i ślad węglowy poszczególnych sektorów.  

Cofnijmy się do lat 30 XX wieku. Jak zaczęła się historia firmy Danfoss?

Historia naszych innowacji rozpoczęła się 1. września 1933 roku, kiedy Mads Clausen założył firmę Danfoss w domu swoich rodziców w Nordborg w Danii. Od tego czasu firma rozwinęła się z pojedynczego przedsiębiorstwa w jednego z wiodących na świecie dostawców innowacyjnych i energooszczędnych rozwiązań. Danfoss, jako jedna z pierwszych zachodnich firm, rozpoczęła działalność w Polsce już w 1991 roku w Warszawie, w niewielkiej siedzibie przy ulicy Obozowej, gdzie wytwarzane były m.in. termostaty grzejnikowe, które firma jako pierwsza wprowadziła na polski rynek. Przez wiele lat na wszystkie głowice termostatyczne mówiono „danfossy” i do tej pory urządzenia Danfoss są synonimem wysokiej jakości i oszczędności energii. Fabryka szybko okazała się zbyt mała i w końcu 6 lat później wkopano kamień węgielny pod zakład produkcyjny w Grodzisku Mazowieckim, gdzie obecnie działają trzy fabryki, w których produkowane są m.in. energooszczędne rozwiązania dla chłodnictwa komercyjnego i przemysłowego oraz rozwiązania grzewcze, w tym termostaty grzejnikowe czy maty grzejne DEVI. W zakładzie w Tuchomiu obok Gdyni produkowane są węzły cieple, a w fabryce w Żelazkowie komponenty do płytowych wymienników ciepła.

Danfoss jako firma świadoma globalnych megatrendów oraz swojego wpływu na środowisko, od momentu powstania działa w sposób zrównoważony i odpowiedzialny, łącząc jednocześnie wzrost ekonomiczny i rozwój biznesowy z troską o pracowników, lokalne społeczności oraz środowisko. Stawiamy sobie ambitne cele, systematycznie obniżając swoją globalną energochłonność, po to, by jak najbardziej minimalizować swój ślad ekologiczny.

Zrównoważony rozwój wydaje się być motywem przewodnim w Danfoss od wielu lat. Czy był konkretny punkt w historii, kiedy firma zaczęła mocniej zwracać uwagę na ten aspekt działalności?

Danfoss jako firma świadoma globalnych megatrendów oraz swojego wpływu na środowisko, od momentu powstania działa w sposób zrównoważony i odpowiedzialny, łącząc jednocześnie wzrost ekonomiczny i rozwój biznesowy z troską o pracowników, lokalne społeczności oraz środowisko. Stawiamy sobie ambitne cele, systematycznie obniżając swoją globalną energochłonność, po to, by jak najbardziej minimalizować swój ślad ekologiczny. Firma przyjęła cel neutralności pod względem emisji CO2 we wszystkich globalnych operacjach firmy i zobowiązała się do zmiany floty samochodów służbowych na elektryczne najpóźniej do 2030 roku. Danfoss był pierwszą globalną firmą technologiczną, która dołączyła do wszystkich trzech inicjatyw biznesowych w ramach The Climate Group – EP100, EV100 i RE100, co zapewnia dalsze systematyczne monitorowanie realizacji celów klimatycznych firmy dotyczących wydajności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i pojazdów elektrycznych. Danfoss jako ekspert w dziedzinie efektywności energetycznej, dzięki swoim produktom, istotnie przyczynia się do ograniczenia globalnego zużycia energii, a tym samym znacznej redukcji emisji dwutlenku węgla. W ostatnich latach firma znacznie obniżyła globalną energochłonność. Teraz podejmuje dodatkowe działania w celu dalszego zmniejszenia zużycia energii i zapewnienia przejścia wszystkich operacji na energię odnawialną.

Kluczowe w osiągnięciu neutralności emisyjnej są trzy działania, które mogą być powielane wszędzie: ograniczenie strat energii i zwiększenie efektywności energetycznej, odzysk ciepła i jego ponowne wykorzystanie oraz postawienie na czyste źródła energii.

Danfoss Poland również systematycznie dąży do redukcji swojego śladu węglowego. Taki cel przyświecał firmie przy budowie zielonej fabryki w Grodzisku, gdzie produkowane są rozwiązania dla chłodnictwa komercyjnego i przemysłowego.

Wspomniał Pan, że w 2020 Danfoss postawił sobie ambitny cel by do 2030 firma była neutralna klimatycznie. Jak osiągną Państwo ten cel?

Dekarbonizacja jest kluczowym elementem ambicji ESG firmy Danfoss na rok 2030: wszystkie zakłady produkcyjne Danfoss na całym świecie będą neutralne pod względem emisji CO2. Już osiem lat przed wyznaczonym terminem osiągnięcia tego ambitnego celu, w 2022 roku, centralna siedziba Danfoss w Nordborg, w Danii, osiągnęła pełną neutralność pod względem emisji CO2. Biura i fabryki zlokalizowane w głównym kampusie, obejmującym teren ponad 250 000 metrów kwadratowych, przeszły w ostatnich latach wiele zmian w celu podniesienia wydajności energetycznej. Stało się tak w ogromnym stopniu dzięki zastosowaniu przez Danfoss własnych zielonych technologii. Dzięki temu od roku 2007 oszczędność na zużyciu ciepła w procesach produkcyjnych i budynkach w Nordborg wyniosła 70 proc., oszczędność na zużyciu energii elektrycznej 43 proc. Wszystkie zainstalowane rozwiązania mają czas zwrotu inwestycji wynoszący 3 lata lub mniej.

Kluczowe w osiągnięciu neutralności emisyjnej są trzy działania, które mogą być powielane wszędzie: ograniczenie strat energii i zwiększenie efektywności energetycznej, odzysk ciepła i jego ponowne wykorzystanie oraz postawienie na czyste źródła energii.

Danfoss Poland również systematycznie dąży do redukcji swojego śladu węglowego. Taki cel przyświecał firmie przy budowie zielonej fabryki w Grodzisku, gdzie produkowane są rozwiązania dla chłodnictwa komercyjnego i przemysłowego. Podstawą osiągnięcia neutralności klimatycznej były działania zwiększające efektywność energetyczną oraz przejście na odnawialne źródła energii. Instalacje grzewcze, chłodnicze i wentylacyjne oraz wszystkie maszyny produkcyjne zasilane są zieloną energią elektryczną. Nowa hala produkcyjna w Grodzisku Mazowieckim została wybudowana w taki sposób, aby zaoszczędzić jak najwięcej energii oraz wykorzystać ciepło odpadowe pochodzące z procesów technologicznych na hali. Największy odzysk ciepła pochodzi z hali produkcyjnej, gdzie w okresie zimowym jesteśmy w stanie odzyskać nawet do 80 proc. energii wykorzystanej na potrzeby ogrzewania hali. System wentylacyjny w hali produkcyjnej odbiera to ciepło i wykorzystuje je ponownie do ogrzewania budynków i podgrzewania wody. Oprócz odzysku ciepła z hali i procesów produkcyjnych, ciepło odzyskiwane jest również ze sprężarek powietrza oraz agregatów wody lodowej. Urządzania te wytwarzając chłód lub sprężając powietrze naturalnie emitują ciepło, które odzyskiwane jest na potrzeby ogrzewania budynków i podgrzewania wody (na potrzeby ciepła technologicznego, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej). Projektując instalację ciepła i chłodu, wdrożyliśmy wiele rozwiązań maksymalnie podnoszących efektywność energetyczną budynku. W zależności od sezonu, np. w okresie zimowym, zgodnie z założeniami projektowymi można odzyskać z procesów technologicznych do 500 kW energii. To co najistotniejsze, to kolejność prowadzonych działań: najpierw redukujemy zużycie energii, następnie wykorzystujemy potencjał ciepła odpadowego i dopiero później brakującą część energii niezbędną do pokrycia całkowitego zapotrzebowania dostarczamy z odnawialnych źródeł energii. Takie podejście gwarantuje skuteczną i efektywną ekonomicznie transformację energetyczną.

W miastach przeważające znaczenie mają emisje z transportu oraz te z ogrzewania i chłodzenia budynków. Właśnie dlatego nasze miasta są idealnym punktem startowym dla zielonych inwestycji. (…) Inwestycje w dekarbonizację budynków są kluczem do osiągnięcia celów klimatycznych i ożywienia gospodarki. Sama modernizacja systemów technicznych budynków to 30% oszczędności energii, przy 2 – 4 letnim okresie zwrotu inwestycji.

Jak produkty Danfoss mogą pomóc sektorowi budowlanemu w osiągnięciu neutralności klimatycznej?

W miastach przeważające znaczenie mają emisje z transportu oraz te z ogrzewania i chłodzenia budynków. Właśnie dlatego nasze miasta są idealnym punktem startowym dla zielonych inwestycji. Budynki odpowiedzialne są za niemal 40 proc. światowego zużycia energii oraz ok. 1/3 światowej emisji gazów cieplarnianych, a jednocześnie mają potencjał na wygenerowanie ogromnych oszczędności w zakresie energii. Inwestycje w dekarbonizację budynków są kluczem do osiągnięcia celów klimatycznych i ożywienia gospodarki. Sama modernizacja systemów technicznych budynków to 30% oszczędności energii, przy 2 – 4 letnim okresie zwrotu inwestycji. Wyższy standard energetyczny budynków to również bardziej komfortowe i zdrowsze warunki dla mieszkańców, czyste powietrze oraz minimalizacja problemu ubóstwa energetycznego. Danfoss koncentruje się na kompleksowych rozwiązaniach – od systemów dla ciepłownictwa, po systemy sterujące ogrzewaniem.

Chłodnictwo stanowi z kolei „martwy punkt” procesu wychodzenia naprzeciw zmianom klimatycznym na świecie. Jeśli nie podejmiemy natychmiastowych działań, zwiększające się zapotrzebowanie na procesy chłodnicze w miastach może spowodować ogromny wzrost poziomu emisji gazów cieplarnianych. Jak pokazuje analiza Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE), zapotrzebowanie na te procesy będzie drugą pod względem wielkości kwestią powodującą wzrost popytu na energię elektryczną w ciągu kolejnych dziesięcioleci. MAE szacuje, że do roku 2030 może być zainstalowanych ok. 3 mld klimatyzatorów, a do roku 2050 nawet 5,5 mld. To z kolei będzie generować coraz większe zużycie energii i pomijając rosnące jej koszty i ryzyko letnich blackoutów – coraz większe emisje gazów cieplarnianych, które z kolei będą wpływać na pogłębianie się zmian klimatu. Zrównoważone chłodnictwo jest zatem istotnym czynnikiem walki o lepszy klimat. Wydajność energetyczna klimatyzatorów może wahać się nawet do 70%, a wybierając najbardziej efektywne rozwiązania moglibyśmy zmniejszyć poziom globalnego zużycia energii przez te urządzenia niemal o połowę. Te procesy wspierane są przez wysokoefektywne sprężarki, wymienniki czy regulatory.

Dlaczego elektromobilność jest kluczowa dla neutralności klimatycznej?

Rozwój elektromobilności w zakresie transportu prywatnego i publicznego na terenach miejskich w Europie, USA i Chinach, umożliwi realizację 28% redukcji emisji gazów cieplarnianych, która jest celem porozumienia paryskiego. Samochody elektryczne przyczyniają się również do poprawy jakości powietrza, a także zmniejszenia poziomu hałasu w miastach i portach. Obecnie dostępne technologie mają potencjał redukcji emisji tlenków azotu o 90% na pasażerokilometr. Rozwój e-mobilności przyniesie także znaczny wzrost zatrudnienia, szacowany na milion dodatkowych miejsc pracy do 2030 roku w skali europejskiej. Danfoss aktywnie angażuje się w tym obszarze, tworząc zarówno komponenty do konwersji energii elektrycznej w samochodach elektrycznych, jak i w stacjach ładowania czy magazynach energii.

Świat staje się coraz bardziej zdigitalizowany. Jak Danfoss wpisuje się w ten trend?

Istotnie, cyfryzacja, szczególnie w sektorze przemysłowym, rozwija się bardzo szybko. Urządzenia w systemach sieciowych komunikują się ze sobą i przesyłają dane do chmury, co pozwala je przechowywać, ale również przetwarzać i wyciągać wnioski odnoszące się do stanu poszczególnych elementów systemu. Kluczowe jest przy tym bezpieczeństwo łączności. W tym obszarze Danfoss proponuje m.in. Condition Based Monitoring, czyli monitorowanie stanu urządzeń, w którym napędy działają jak inteligentne czujniki, umożliwiające ocenę wydajności całej aplikacji i reakcję, gdy odbiega ona od założeń. Innym rozwiązaniem jest Remote Monitoring dostarczający szczegółowe informacje o pracy urządzeń. Co istotne, dostęp do nich jest niezależny od lokalizacji – zespoły utrzymania ruchu nie muszą być na miejscu, by sprawdzić, czy urządzenia działają, jak powinny.

Myśląc o cyfryzacji, nie zapominamy nie tylko o klientach końcowych, ale też o naszych partnerach, dla których przygotowaliśmy aplikację służącą do szybkiego audytowania przetwornic częstotliwości. Dzięki temu specjaliści mogą wygodnie przygotować zalecenia dotyczące konserwacji – wystarczy, że skorzystają ze skanera kodów QR poszczególnych napędów.

Hybrydyzacja zakłada łączenie różnych źródeł energii w jednym systemie. Jej pełne wykorzystanie, szczególnie w kontekście źródeł odnawialnych, jest z kolei uzależnione od magazynowania energii. Dzięki niemu będziemy w stanie dostosować podaż energii do wciąż rosnącego popytu i kierować nadwyżki do przechowywania, by użyć ich w czasie większego zapotrzebowania.

Mając tak szeroką gamę produktów i rozwiązań są Państwo ekspertem od hybrydyzacji. Jak Danfoss może pomóc swoim klientom w wykorzystaniu hybrydyzacji do magazynowania energii?

Hybrydyzacja zakłada łączenie różnych źródeł energii w jednym systemie. Jej pełne wykorzystanie, szczególnie w kontekście źródeł odnawialnych, jest z kolei uzależnione od magazynowania energii. Dzięki niemu będziemy w stanie dostosować podaż energii do wciąż rosnącego popytu i kierować nadwyżki do przechowywania, by użyć ich w czasie większego zapotrzebowania. Systemy hybrydowe z magazynami energii pozwolą poprawić wydajność systemów i uniknąć przerw w zasilaniu. Dla naszych partnerów oznacza to również pewność, że jakość sieci nie wpłynie negatywnie na przestoje w działaniu. Rozwiązania, które proponujemy w Danfoss, to przetwornice do systemów zhybrydyzowanych. Urządzenia zapewniają wysoką sprawność systemów i pozwalają równoważyć poziomy dostaw i zużycia energii. Redukują także wartości szczytowe, przez co zmniejszają się potrzeby dotyczące inwestycji w infrastrukturę. Przetwornice mogą być z powodzeniem podłączane do akumulatorów, superkondensatorów, ogniw paliwowych, jak również paneli solarnych.

Do 2025 30% kluczowych stanowisk w Danfoss będzie sprawowanych przez kobiety. Jaki jest obecnie procent kobiet na najwyższych stanowiskach w Danfoss. Jak to rozkłada się między poszczególnymi krajami?

W Danfoss przykładamy ogromną rolę do różnorodności, równości i inkluzywności. W całym regionie Europy Wschodniej kobiety stanowią blisko połowę pracowników – 46%. Liczba kobiet na stanowiskach menedżerskich wynosi 31% w regionie i 37% w Polsce.


Danfoss

Danfoss tworzy zaawansowane technologie, które umożliwiają budowanie lepszego jutra, opartego na inteligentnych i efektywnych rozwiązaniach. W rozwijających się miastach na całym świacie zapewniamy dostawy świeżej żywności i optymalny komfort w domach i biurach, jednocześnie odpowiadając na potrzebę zapewnienia energooszczędnej infrastruktury, połączonych systemów i zintegrowanych z nimi źródeł energii odnawialnej. Nasze rozwiązania znajdują zastosowanie w takich sektorach, jak chłodnictwo, klimatyzacja, ogrzewnictwo, przetwarzanie energii, sterowanie silnikami oraz w zakresie pojazdów i maszyn przemysłowych. Początki naszej innowacyjnej inżynierii sięgają 1933 roku. Obecnie Danfoss zajmuje wiodącą pozycję na rynku, zatrudniając blisko 42 tysiące osób i obsługując klientów w ponad 100 krajach. Jesteśmy prywatną firmą należącą do rodziny założycieli.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najnowsze

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Najnowsze

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE