Veolia Term członkiem Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii

Veolia Term dołączyła do Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii (PSME). Obecna na polskim rynku od 25 lat Grupa Veolia, dostarczająca m.in. ciepło systemowe mieszkańcom 60 polskich miast, konsekwentnie wdraża strategię dekarbonizacji. Rozwiązania z obszaru magazynowania energii są wykorzystywane w projektach realizowanych i planowanych przez grupę. Jednym z kluczowych elementów Ciepłowni Przyszłości, budowanej w Lidzbarku Warmińskim, są magazyny energii. Prezes Veolia Term Magdalena Bezulska będzie zasiadać w Radzie Programowej Stowarzyszenia.

Misją PSME jest wsparcie procesu transformacji polskiej energetyki. Magazyny energii są niezbędnym elementem budowy nowoczesnego, niskoemisyjnego systemu energetycznego w Polsce. Obowiązujące regulacje prawne są niewystarczające, aby zarówno wspierać powstające modele biznesowe oparte o zastosowanie magazynów energii, jak i wpisać je w rynkowe mechanizmy stymulujące rozwój energetyki rozproszonej i odnawialnej. To zagadnienie ma szczególne znaczenie z uwagi na sytuację geopolityczną, gdyż magazyny energii są elementem budowy nowego systemu bezpieczeństwa energetycznego.

– PSME zrzesza podmioty i organizacje, które chcą wspierać transformację krajowego systemu energetycznego. Veolia term realizuje ambitne wyzwania dekarbonizacji poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w swoich ciepłowniach. Chcąc włączać do miksu energetycznego spółki odnawialne źródła energii, konieczne będzie stosowanie magazynów energii, które będą kluczowym elementem domykania i optymalizacji systemów ciepłowniczych. Dlatego dołączamy do grona PSME i chcemy aktywnie uczestniczyć w jego pracach – mówi Magdalena Bezulska, prezes Veolii term i członkini Rady Programowej PSME.

– Veolia term to pierwszy członek Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii z obszaru energetyki cieplnej. To segment zwykle rzadko wymieniany w kontekście bezemisyjnej rewolucji energetycznej, a tymczasem, obok elektryczności, jest to jej drugi, niezwykle istotny filar. Unikalne kompetencje naszego nowego partnera w sferze zrównoważonego rozwoju opartego m.in. na ograniczaniu szkodliwego wpływu ciepłownictwa na środowisko oraz magazynowaniu energii cieplnej poszerzy spektrum legislacyjnej aktywności naszego Stowarzyszenia – powiedziała Barbara Adamska, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii.

W 2023 roku w Lidzbarku Warmińskim, na terenie należącym do Veolia Północ – spółki Grupy Veolia term, zostanie oddana do użytku innowacyjna Ciepłownia Przyszłości, wykorzystująca wysokosprawne układy pomp ciepła, instalacje fotowoltaiczne oraz system magazynów ciepła. Nowa ciepłownia, zwana Demonstratorem Technologii, będzie ogrzewała i dostarczała ciepłą wodę użytkową do większości budynków na jednym z lidzbarskich osiedli mieszkaniowych. System ciepłowniczy będzie zasilany energią pochodzącą w ponad 90 proc. ze źródeł odnawialnych. W opracowanej technologii Ciepłowni Przyszłości wydajne, rewersyjne pompy ciepła zintegrowano z trzema dolnymi źródłami: z powietrznymi wymiennikami ciepła, z niskotemperaturowym magazynem gruntowym oraz z wysokotemperaturowym magazynem wodnym.

Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii aktywnie wspiera rozwój branży, uczestnicząc w pracach legislacyjnych związanych z energetyką i magazynowaniem energii. Wobec projektów takich jak ten realizowany w Lidzbarku Warmińskim, kt­­­óry wyznacza przyszłe standardy w obszarze ciepłownictwa, chcemy być aktywnym uczestnikiem tego ważnego procesu. Doświadczenia zdobyte w Lidzbarku Warmińskim wykorzystamy w innych naszych zakładach – komentuje Magdalena Bezulska. – Naszym celem jest osiągnięcie pozycji lidera transformacji ekologicznej w Polsce, którego funkcjonowanie jest oparte na połączeniu wymogów ekonomii, dyrektyw środowiskowych i norm społecznych, stanowiących nierozerwalną jedność. Udział w pracach PSME jest jednym z ważnych kroków pozwalających osiągnąć cele, które sobie wyznaczyliśmy – podsumowuje.

Grupa Veolia jest jednym z wiodących dostawców usług z zakresu zarządzania energią, gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej, pozostając sprawdzonym partnerem miast i przemysłu w Polsce. Strategia Veolia zakłada całkowicie odejście od spalania węgla do 2030 roku, a do 2050 roku osiągnięcie neutralności klimatycznej. Wówczas produkcja energii elektrycznej i ciepła będzie opierać się m.in. o gaz jako paliwo przejściowe, biomasę, pre-RDF i olej lekki. Projekty innowacyjne Grupy zorientowane są wokół technologii opartych o wodór i biometan.

***

Grupa Veolia w Polsce dąży do tego, by stać się wzorcową firmą w obszarze transformacji ekologicznej. Od 25 lat jest sprawdzonym partnerem miast i przemysłu na terenie całego kraju. Opierając się na wiedzy i doświadczeniu oferuje innowacyjne usługi dostosowane do potrzeb Klientów. Inwestując w rozbudowę i modernizację swojej infrastruktury produkcyjnej i dystrybucyjnej, a także rozwijając działalność w zakresie efektywnego zarządzania energią, gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej zapewnia najwyższą jakość usług. Wpisując się w model gospodarki o obiegu zamkniętym tworzy i wdraża rozwiązania efektywne ekonomicznie i przyjazne dla środowiska przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju miast i przemysłu.

Grupa Veolia w Polsce zatrudnia 4 600 pracowników, których misją jest odnawianie zasobów świata. Prowadzi działalność w 123 miejscowościach, w 58 miastach zarządza sieciami ciepłowniczymi. Działa poprzez spółki operacyjne: Veolia Energia Polska (holding), Veolia Energia Warszawa, Veolia Energia Łódź, Veolia Energia Poznań, Veolia term, Veolia Energy Contracting Poland, Veolia Industry Polska, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach oraz ich spółki zależne. www.veolia.pl

Zobacz film

Veolia term, poprzez swoje spółki zależne, jest dostawcą ciepła systemowego dla klientów w 60 miastach w Polsce. Realizując założenia polityki zrównoważonego rozwoju Grupy Veolia w Polsce, tworzy i wdraża rozwiązania efektywne energetycznie i optymalne dla środowiska i społeczności lokalnych. Veolia term wchodzi w skład Grupy Veolia w Polsce od 2008 r.

Grupę Veolia term tworzy 6 spółek: Veolia Północ, Veolia Szczytno, Veolia Wschód, Veolia Południe, Veolia Zachód oraz Veolia term. Jest właścicielem 63 ciepłowni, 2 elektrociepłowni i 4 silników kogeneracyjnych. Dostarcza efektywne rozwiązania energetyczne dla budynków użyteczności publicznej, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, obiektów przemysłowych, biurowców, centrów handlowych oraz klientów indywidualnych.  www.veoliaterm.pl

Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii (PSME) działa na rzecz rozwoju branży magazynowania energii oraz transformacji energetycznej. Uczestniczy w pracach legislacyjnych oraz w kształtowaniu działań pozalegislacyjnych, a także prowadzi działalność edukacyjno-informacyjną i promuje standardy bezpieczeństwa użytkowania magazynów energii, także z uwzględnieniem bezpieczeństwa prawnego, technicznego i ekonomicznego. PSME skupia czołowe firmy działające na rynku magazynowania energii w Polsce: producentów, inwestorów, deweloperów i integratorów, zarówno z Polski, jak i zza granicy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

KONFERENCJA E-MAGAZYNY

Najnowsze

PARTNER STRATEGICZNY PORTALU

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Najnowsze

PARTNER STRATEGICZNY PORTALU

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE