Rada ds. Długotrwałego Magazynowania Energii przyjęła Microsoft i Google

Dwanaście firm, w tym Microsoft i Google, dołączyło do Rady ds. Długotrwałego Magazynowania Energii (Rada LDES – Long Duration Energy Storage Council ). Wszystkie chcą zrównoważenia sieci.

Potrzeba długotrwałego magazynowania energii

Ponieważ odnawialne źródła energii są generowane sporadycznie, znaczenie długotrwałego magazynowania energii rośnie. Świat potrzebuje dużych obiektów do przechowywania energii przez co najmniej osiem godzin. Tak, aby energia była dostępna do wykorzystywania w okresach szczytowego zapotrzebowania.

Czym się zajmuje Rada LDES?

Rada Długotrwałego Magazynowania Energii (LDES) to globalny organ powołany w listopadzie podczas 26. konferencji w sprawie zmian klimatu COP 26. Jego utworzenie miało na celu promowanie technologii magazynowania energii, które pomogą zrównoważyć sieć elektryczną. Organizacja dąży do przyspieszenia dekarbonizacji systemu energetycznego. Stara się to osiągnąć przy najniższych kosztach dla społeczeństwa, dzięki stymulowaniu innowacji, komercjalizacji i wdrażaniu długotrwałych magazynów energii. Korzysta przy tym z doświadczeń swoich członków, czyli wiodących firm energetycznych, dostawców technologii, inwestorów i użytkowników końcowych.

Rada LDES ma ona na celu zapewnienie, aby do 2040 roku paliwa kopalne zastąpiono alternatywami o zerowej emisji dwutlenku węgla. Aby to się udało, organizacja dostarcza oparte na faktach wytyczne rządom, operatorom sieci i głównym użytkownikom energii elektrycznej dotyczące wdrażania LDES. Podjęte wysiłki umożliwią globalne wdrożenia 85-140 TWh długoterminowych magazynów energii. Będą to urządzenia zdolne do przechowywania i oddawania energii przez osiem godzin lub dłużej.

Dołączenie nowych członków do Rady

Rada LDES przyjęła niedawno 12 nowych członków. Są nimi następujące organizacje: Microsoft, Google, Ørsted, Corre Energy, Sumitomo, EnerVenue, Kraft Block, Kyoto, Magaldi, Pumped Hydro Storage, Torc, VoltStorage.

W Google wiemy, że osiągnięcie całodobowego dostępu do energii wolnej od emisji dwutlenku węgla będzie wymagało ulepszenia i dywersyfikacji naszego zestawu narzędzi technologicznych. Postrzegamy długoterminowe magazynowanie energii jako kluczowy filar na drodze ku przyszłości bez emisji dwutlenku węgla. Cieszymy się, że jesteśmy członkiem Rady LDES, pomagając przyspieszyć innowacje i wdrażanie w tej ważnej przestrzeni.

Maud Texier, szefowa ds. energii bezemisyjnej w Google

Dekarbonizacja trudnego do ograniczenia przemysłu i technologii będzie niezbędna do osiągnięcia naszych celów w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla do 2030 roku. A rozwiązania do długoterminowego przechowywania energii mogą odegrać ważną rolę w dostarczaniu elastycznej energii z odnawialnych źródeł.

Osvaldo Morales, dyrektor ds. technologii w Microsoft

Obecny skład Rady

Do niedawna Rada Długotrwałego Magazynowania Energii składała się z 24 podmiotów. Po przyjęciu nowych członków, obecnie Rada LDES liczy 36 organizacji. Wśród nich są:

  • dostawcy technologii (16 organizacji) – należą do nich innowatorzy opracowujący i komercjalizujący systemy długoterminowego magazynowania energii,
Dostawcy technologii będący członkami Rady LDES.
Dostawcy technologii będący członkami Rady LDES. Źródło: LDES Council
  • tzw. „anchor members” (8 organizacji) – to wiodące w branży firmy lub organizacje silnie zainteresowane transformacją energetyczną i długotrwałym magazynowaniem energii jako użytkownik końcowy lub dostawca kapitału,
„Anchor members” w Radzie LDES.
„Anchor members” w Radzie LDES. Źródło: LDES Council
  • nowi członkowie (12 organizacji) – podmioty, które niedawno dołączyły.
Nowi członkowie Rady LDES
Nowi członkowie Rady LDES. Źródło: LDES Council

Potencjał LDES i koszty inwestycji

Rada stwierdziła w raporcie, że LDES ma potencjał do rozmieszczenia 1,5-2,5 TW mocy na całym świecie do 2040 roku. LDES mógłby wówczas dostarczyć 85-140 TWh, co pokryje około 10% światowego zużycia energii elektrycznej.

Jednak osiągnięcie takiego celu wymaga inwestycji w wysokości 1,5-3 bilionów USD. Kwota ta jest równa obecnym globalnym inwestycjom w infrastrukturę przesyłową i dystrybucyjną (T&D) dokonywaną co 2-4 lata. Sporządzono jednak plan, który pokazuje jak może się to stać. Przewiduje się skumulowane inwestycje przed celem na 2040 rok. Ich wartość to:

  • 50 mld USD do 2025 roku, co umożliwiłoby osiągnięcie pojemności 1 TWh LDES,
  • 200-500 mld USD do 2030 roku, co umożliwiłoby osiągnięcie pojemności 5-10 TWh LDES,
  • 1,1-1,8 mld USD do 2035 roku, co umożliwiłoby osiągnięcie pojemności 35-70 TWh LDES.

Rada przyznaje, że cel zostanie zrealizowany tylko wtedy, gdy ceny długoterminowych systemów magazynowania energii spadną o 60% (podobnie jak zmiany cen w przypadku turbin wiatrowych i innych podstawowych elementów zielonej sieci).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najnowsze

konferencja e-magazyny.pl

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Najnowsze

PARTNER STRATEGICZNY PORTALU

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE