Presja tłumu na giełdzie – akcje OZE „zatłoczone”

Zatłoczenie wokół akcji energii odnawialnej wygląda podobnie jak w przypadku akcji spółek technologicznych u szczytu boomu internetowego w 1999 roku. Część inwestorów ostrzega przed taką sytuacją.

Jak dotąd w 2021 roku inwestycje tematyczne gromadziły aktywa w tym samym stałym tempie co rok wcześniej. Na stronie Financial Times napisano, że w ciągu pierwszych dwóch miesięcy bieżącego roku tematyczne fundusze ETF miały ponad 40 mld USD wpływów. To zwiększyło ich całkowite aktywa w zarządzaniu do około 400 mld USD.

Zatłoczenie wokół akcji energii odnawialnej wygląda podobnie jak w przypadku akcji spółek technologicznych u szczytu boomu internetowego w 1999 roku. Dlatego część inwestorów obawia się takiego zatłoczenia i woli omijać popularne segmenty. Zwłaszcza, że większość indeksów tematycznych MSCI nie była znacznie bardziej zatłoczona niż indeks ACWI IMI Growth Index (na wykresie podpisany jako wskaźnik wzrostu acwi imi).

Zatłoczone akcje OZE w 2021 roku

Pierwszy przedstawiony w tym artykule wykres pokazuje wagę zatłoczonych akcji w każdym z tematycznych indeksów giełdowych MSCI. Zaprezentowane dane są aktualne na marzec 2021 roku.

Jak widać, pod koniec marca akcje, które są zatłoczone według wskaźników MSCI, stanowiły wagowo ponad 8% sektora energii odnawialnej. Jest to znacznie więcej niż w przypadku cyberbezpieczeństwa, które figuruje jako kolejny najbardziej zatłoczony sektor z poziomem poniżej 3%. Co więcej, akcje energii odnawialnej były niewiele mniej zatłoczone niż spółki technologiczne bezpośrednio przed krachem dotcomów z 2000 roku. Na wykresie można je łatwo porównać z sytuacją akcji spółek technologicznych w 1999 roku. Nic więc dziwnego, że część inwestorów obawia się takiego zatłoczenia i z rezerwą podchodzi do inwestycji w tym segmencie.

Miara zatłoczenia MSCI

Miara zatłoczenia MSCI jest konstruowana na podstawie pięciu podstawowych wskaźników. Opiera się o model, który obejmuje wycenę, wolumen obrotu, zmienność, dynamikę i krótkie odsetki. Udowodniono, że wpompowywanie dużej ilości kapitału w akcje powoduje tendencję wzrostową w przypadku każdego z wymienionych wskaźników. Ponadto wzrost krótkich odsetek łączony jest z obawą niektórych inwestorów co do tworzenia się bańki.

Historyczne zatłoczenie

Drugi wykres pokazuje mierzone comiesięcznie wagi od 2017 roku dla indeksów tematycznych, dla których dostępna jest symulowana historia. Przedstawione wartości to średnia krocząca z ostatnich trzech miesięcy. Analizując historyczny przebieg indeksu energooszczędności można spostrzec, że indeks nagle zaczął wskazywać na coraz większe zatłoczenie w 2020 roku (po tym jak odbił się od minimum). Trend wzrostowy utrzymywał się do pierwszego kwartału 2021 roku. Późniejsze nieco słabsze wyniki można częściowo wytłumaczyć – według MSCI – charakterystyką zatłoczenia.

Indeks energooszczędności składa się z firm, które oferują produkty i usługi promujące wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych. Według MSCI pięć największych funduszy ETF o tematyce odnawialnej miało ekspozycję na zatłoczone akcje, które były zgodne ze średnim wynikiem sektora lub wyższe. Ponadto wiele najbardziej zatłoczonych akcji było utrzymywanych w wielu funduszach.

Źródła:

https://www.msci.com/www/blog-posts/the-pressure-of-the-crowd/02505396213

Johnson Steve, “Clean energy stocks are as crowded as tech before dotcom crash”, says MSCI, 24 maja 2021, https://www.ft.com/content/74baff9a-bce6-49a5-b7f5-7cbf84ac32c6

Johnson Steve, “Robotics ETFs hit by ‘massive’ outflows in March.” Financial Times, 19 kwietnia 2021, https://www.ft.com/content/f492e243-5e0d-4446-8fe8-1f3befd2ec7e

Boyde Emma, “Thematic ETF assets surge to new record buoyed by Ark funds.” Financial Times, 24 marca 2021, https://www.ft.com/content/0ff24551-5c14-49a8-96b4-faaa73d83fbf

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najnowsze

konferencja e-magazyny.pl

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Najnowsze

PARTNER STRATEGICZNY PORTALU

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE