Kontrowersyjny 185-megawatowy magazyn energii na Hawajach

Hawajska Komisja ds. użyteczności publicznej (PUC) zatwierdziła umowę na dostawy energii z Kapolei Energy Storage I, magazynu energii o mocy 185 MW i pojemności 565 MWh powstającego na wyspie Oahu. Jest to jeden z projektów mających na celu przyspieszenie wyłączenia z użycia ostatniej hawajskiej elektrowni węglowej. Komisja jednak wyraziła wątpliwość w ekologiczność instalacji, dlatego nie obyło się bez postawienia dodatkowych warunków.

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego

Ostatnia elektrownia węglowa, jaka działa jeszcze na Hawajach, ma zostać zamknięta we wrześniu 2022 roku – jest to wymóg obowiązującego prawa. Ponieważ obecnie jest ona odpowiedzialna za produkcję 20% całkowitej energii na Oahu, jej zamknięcie może spowodować problemy z ciągłością dostaw elektryczności. Wobec tego niezbędne jest wykorzystanie innych źródeł energii, między innymi słońca. A aby można było efektywnie wykorzystywać energię słoneczną, potrzebne są systemy magazynujące. W ubiegłym roku zaproponowany przez firmę Plus Power magazyn energii Kapolei Energy Storage znalazł się wśród 16 projektów solar-plus-storage wybranych do ostatecznego zatwierdzenia przez PUC. We wrześniu Hawaiian Electric, główny dostawca energii na wyspach, podpisał umowę na dostarczanie energii z magazynu Kapolei. Została ona zatwierdzona 29 kwietnia bieżącego roku.

Problemy z aspektem środowiskowym

Pojemność i moc magazynu energii ma być wystarczająca, aby zastąpić przeznaczoną do zamknięcia elektrownię węglową. Nie ma jednak gwarancji, że energia, którą będzie ładowany, będzie pochodziła ze źródeł odnawialnych. Obecnie istniejące systemy generacji energii wykorzystujące OZE po prostu nie mają wystarczającej mocy. Istnieje więc obawa, że instalacja Kapolei Energy Storage nie przyczyni się znacząco do produkcji energii w sposób przyjazny środowisku. Magazynowana energia może zamiast tego pochodzić ze spalania produktów ropopochodnych, które obecnie są głównym nieodnawialnym źródłem energii na Hawajach.

Z tego powodu zatwierdzenie projektu przez PUC zostało obłożone szeregiem warunków. Znalazło się wśród nich niewypłacenie części dotacji o łącznej wysokości 6,5 mln dolarów oraz podjęcie przez Hawaiian Electric inicjatyw zachęcających mieszkańców do brania udziału w generacji energii odnawialnej (community-based renewable energy). Nakazano także usunięcie obowiązującego dotychczas wymogu dołączania systemów magazynowania energii do instalacji solarnych. Zamiast tego nadwyżki energii mogą zostać zmagazynowane zbiorczo w magazynie Kapolei.

Niepewna przyszłość Kapolei Energy Storage I

Choć umowa na dostawy energii została zatwierdzona, nie ma gwarancji, że jego powstanie dojdzie do skutku. Komisja ds. użyteczności publicznej krytykuje Hawaiian Electric za plan wykorzystania do ładowania magazynu energii pochodzącej ze spalania produktów ropy naftowej. Według niej jest to kosztowne rozwiązanie podtrzymujące zależność systemu elektroenergetycznego od paliw kopalnych. Mimo zastrzeżeń zatwierdziła ona projekt ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości dostaw energii w okresie bezpośrednio po zamknięciu elektrowni węglowej.

Hawaiian Electric z kolei nie zgadza się z częścią warunków postawionych przez PUC, co może spowodować zaprzestanie prac. Według oświadczenia firmy „Choć technicznie jest to zatwierdzenie, zamówienie narzuca tak bezprecedensowe warunki, że firma i deweloper mogą zaprzestać kontynuacji tego innowacyjnego i opłacalnego projektu”.

Zwolennicy wykorzystania odnawialnych źródeł energii aprobują postawę komisji i postawione przez nią warunki. Choć w pierwszych latach użytkowania magazynu energii nieuniknione jest wykorzystanie paliw kopalnych, końcowym efektem będzie promowanie zielonej energii. Według przedstawicieli organizacji ekologicznych firma Hawaiian Electric powinna zacząć podejmować znaczące kroki w kierunku osiągnięcia celów energetyki odnawialnej na Hawajach. Czas pokaże, czy tak się stanie.

Źródła:

https://www.energy-storage.news/news/approval-for-185mw-565mwh-ess-project-in-hawaii-despite-fossil-fuel-chargin

https://www.civilbeat.org/2021/05/hawaiian-electric-says-it-might-pull-the-plug-on-giant-battery/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najnowsze

konferencja e-magazyny.pl

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Najnowsze

PARTNER STRATEGICZNY PORTALU

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE