Projekt składowania CO2 na Litwie i Łotwie ze statusem PCI

Dekarbonizacja transportu i przemysłu jest jednym z priorytetów w krajach Morza Batyckiego. Z uwagi na to w połowie maja 2024 roku Komisja Europejska przyznała status Projektu Wspólnego Zainteresowania (Projects of Common Interest, PCI) koncepcji wychwytywania i transportu dwutlenku węgla na Litwie i Łotwie. Został on opracowany przez konsorcjum CCS Baltic.

Czym jest Projekt Wspólnego Zainteresowania?

Projekt Wspólnego Zainteresowania to inaczej kluczowe transgraniczne przedsięwzięcie infrastrukturalne w sektorze energetyki Unii Europejskiej. Celem powołania tej instytucji jest:

  • Integracja rynków w Europie, co ma doprowadzić do swobodnego przepływu energii elektrycznej i gazu między państwami członkowskimi.
  • Dywersyfikacja źródeł i kierunków dostaw energii, aby zmniejszyć zależność od pojedynczych dostawców i zwiększyć globalne bezpieczeństwo energetyczne.
  • Zwalczanie izolacji niektórych państw członkowskich od bezpiecznych źródeł dostaw energii.
  • Budowa niskoemisyjnej gospodarki w UE, poprzez wspieranie projektów związanych z efektywnością energetyczną i redukcją emisji zanieczyszczeń.

W aktualnej rundzie na liście znalazło się łącznie 14 projektów infrastrukturalnych. Obok działań typu Projects of Common Interest znajdują się tam także realizacje Project of Mutual Interest (PMI) – skupiające się tak na współpracy między krajami i podmiotami z UE, jak i spoza niej. Przyznanie statusu PCI w praktyce oznacza możliwość skorzystania z szeregu udogodnień. Dotyczą one między innymi przyspieszonej procedury wydawania pozwoleń i decyzji administracyjnych, szansy na uzyskanie transgranicznej alokacji kosztów oraz możliwości otrzymania wsparcia finansowego w ramach instrumentu „Łącząc Europę”.

Projekt CCS Baltic

Konsorcjum CCS Baltic zostało utworzone w 2022 roku. Składa się ono z Akmenės cementas, KN Energies, Larvik Shipping, Mitsui O.S.K. Lines i SCHWENK Latvija SIA. Celem inicjatywy jest wykreowanie łańcucha wartości CCS na Litwie i Łotwie, który ma obejmować wychwytywanie dwutlenku węgla generowanego w sektorze przemysłowym oraz transporcie lądowym i morskim do miejsc stałego składowania. Sama inwestycja jest obecnie po etapie koncepcyjnym, a planowane rozpoczęcie działalności ma nastąpić w 2030 roku.

Prezes Schwenk Northern Europe, Reinhold Schneider tak skomentował decyzję Komisji Europejskiej: „Wychwytywanie dwutlenku węgla jest jednocześnie jednym z kluczowych zadań naszej branży na następną dekadę, głównym wyzwaniem technicznym i warunkiem wstępnym zrównoważonego rozwoju, a ostatecznie konkurencyjności zakładów przemysłowych intensywnie wykorzystujących gazy cieplarniane, takich jak nasz. Aby umożliwić zarówno przetwarzanie, jak i składowanie CO2, który, miejmy nadzieję, wkrótce zostanie poddany sekwestracji, musimy współpracować z odpowiednimi doświadczonymi podmiotami branżowymi, które wiedzą, jak obsługiwać i dostarczać ten gaz cieplarniany w dużych ilościach. Dlatego też jesteśmy częścią Konsorcjum CCS Baltic, które dąży do stworzenia odpowiedniej infrastruktury i zapewnienia możliwości trwałego składowania CO2 wychwyconego w krajach bałtyckich na morzu lub dostarczenia go do centrów przetwarzania”.

Źródło: offshore-energy.biz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najnowsze

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Najnowsze

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE