Polska przystępuje do Climate Club

Polska dołączyła do Climate Club, międzynarodowego forum działającego na rzecz dekarbonizacji przemysłu, aby wspierać rodzimy przemysł stalowy i cementowy w transformacji w kierunku niskoemisyjnym. Dzięki inicjatywie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Polska zachowa konkurencyjność krajowej produkcji i zapobiegnie przenoszeniu jej poza granice kraju.

Podczas COP28 powołano Climate Club, który ma wspierać dekarbonizację przemysłu. Polska dołączyła do grona 38 państw zrzeszonych w ramach tego forum. Deklarację o przystąpieniu złożyła Minister Klimatu i Środowiska Paulina Hennig-Kloska, po wcześniejszych konsultacjach wewnątrz rządu i z przedstawicielami sektora stalowego. Polski przemysł stalowy dostrzega wiele korzyści z uczestnictwa w pracach Climate Club.

Założenia Climate Club

Celem Polski jest zachowanie konkurencyjności krajowej produkcji i zapobieżenie przeniesieniu zakładów produkcyjnych poza granice kraju. Uczestnictwo w Climate Club ułatwi Polsce osiągnięcie unijnych celów redukcji gazów cieplarnianych. Forum służy wspieraniu dekarbonizacji przemysłu poprzez wymianę najlepszych praktyk, regulacji, doświadczeń na temat dostępnych instrumentów finansowych oraz transfer innowacyjnych technologii.

Polska będzie aktywnie uczestniczyć w realizacji programu Climate Club, w tym w przygotowaniu raportu nt. oceny ryzyka ucieczki emisji i fragmentacji polityk klimatycznych w skali globalnej, analizy porównawczej polityk rynkowych i nierynkowych w zakresie stali i cementu oraz raportu analizującego luki i potrzeby w zakresie finansów publicznych, mobilizacji kapitału prywatnego i pomocy technicznej w przyspieszeniu dekarbonizacji przemysłu. Te działania wzbogacą krajową debatę na temat wsparcia energochłonnych gałęzi przemysłu w procesie transformacji na tory niskoemisyjne.

Założenia Climate Club, odnoszące się do ambicji klimatycznych, są zgodne z aktualnymi zobowiązaniami Polski w ramach UE (Fit for 55) i międzynarodowych porozumień, takich jak Porozumienie Paryskie. Climate Club nie nakłada obowiązków na swoich członków, lecz stanowi forum dyskusji i wymiany doświadczeń, które mogą pomóc Polsce w realizacji ambitnych celów klimatycznych.

Minister Paulina Hennig-Kloska podkreśla, że Polska, jako odpowiedzialny rząd, przygotowuje ustawę, która przyspieszy rozwój gospodarki wodorowej, tworząc nowe miejsca pracy i przynosząc wartość dodaną w 2040 roku. Wiceminister Krzysztof Bolesta dodaje, że Polska przygotowuje program promocji elektrolizerów oraz wsparcia innowacyjnych projektów w transporcie wodorowym. Uczestnictwo w Climate Club jest krokiem w stronę zrównoważonej przyszłości polskiego przemysłu.

Źródło: gov.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najnowsze

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Najnowsze

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE