ESG w 2023 roku. Podsumowania i trendy na 2024 rok

Eksperckim okiem

Kwestie środowiskowe w 2023 roku nabrały nowego rozpędu, a to za sprawą pojawienia się właśnie w ubiegłym roku obowiązku składania raportów dotyczących działań ESG (środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego) przez wszystkie duże firmy, niezależnie od sektora, w którym działają.

Właśnie zakończony rok był dla największych polskich i europejskich firm wyzwaniem jeżeli chodzi o nowe obowiązki związane z koniecznością prowadzenia i raportowania swoich działań prośrodowiskowych i prospołecznych. Z dniem 5 stycznia 2023 roku bowiem w życie weszła unijna dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Zgodnie z jej zapisami notowane na giełdzie firmy zatrudniające powyżej 500 pracowników (i spełniające określone kryteria finansowe) będą miały obowiązek corocznego raportowania swoich działań ESG poczynając od 2024 roku. Kolejne firmy będą musiały raportować ESG odpowiednio od 2025 i 2026 roku: firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników i MŚP mające więcej niż 10 pracowników (również spełniające określone kryteria finansowe).

ESG czy greenwashing?

W tym roku fundusze inwestycyjne masowo usuwają ze swojej nazwy przedrostek “eko”, “zrównoważony” w obawie o posądzenie o greenwashing. I nic dziwnego, bo społeczeństwo staje się coraz bardziej wyczulone na tego typu zabiegi. Wpisując w wyszukiwarkę frazę “rodzaje greenwashingu” otrzymamy w zwrotnej informacji m.in. właśnie “zielony język”: “Zawsze należy podchodzić sceptycznie do produktów lub usług oznaczonych jako „zielone”, „zrównoważone” lub „eko”, jeśli organizacja nie udostępnia rzeczywistych standardów, praktyk ani przykładów dowodów”.

Offset nie wystarczy

Motorem tych zmian jest nie tylko społeczeństwo, ale i ustawodawcy. W 2023 roku Parlament Europejski zapoczątkował proces ograniczania greenwashingu wśród firm, który wczoraj zakończył się uchwaleniem przez to ciało nowego zapisu. Zgodnie z nim PE zaleca krajom unijnym, aby firmy, które określają siebie jako „eko”, „neutralne dla klimatu” itp. podejmując jedynie działania w zakresie offsetu swoich emisji, nie mogły używać tych określeń w przekazie marketingowym.

W jednym z ostatnich odcinków naszego podcastu ekspert SpeedUp Venture wspominał o rozwiązaniu jednego z europejskich startupów, które pomoże zapobiec posądzeniu firmy o greenwashing. Rozwiązanie to pozwala na realne powiązaniu produkcji OZE z jej rzeczywistym zużyciem u odbiorcy.

Przyciąga pracowników, załatwia kredyt w banku

ESG to nie tylko pozytywny efekt w postaci działań społecznych czy środowiskowych firm. To m.in. również wzrost jej atrakcyjności jako pracodawcy. Z badań wskazanych przez ekspertów na naszym portalu wynika, że 72% młodych profesjonalistów wybiera pracodawców, którzy aktywnie korzystają z nowoczesnych technologii i dbają o aspekty środowiskowe i społeczne swojej działalności.

Kolejny nieoczywisty efekt wdrażania działań ESG to przewaga konkurencyjna firm – jak pokazuje badanie McKinsey and NielsenIQ za lata 2017-2022, produkty zawierające oświadczenia związane z ESG odnotowały średnio 28% wzrost sprzedaży w w tym okresie, podczas gdy produkty nie zawierające tego typu oświadczeń zdecydowanie niższy – w wysokości 20%.

Włączenie działań prośrodowiskowych i prospołecznych to również lepsze warunki (i większa szansa) na uzyskanie kredytu w banku – pamiętajmy, że obowiązek raportowania działań ESG nałożony jest na wszystkie duże firmy, a więc i banki. To, komu udzielą pożyczki jest dla nich istotne z punktu widzenia ich własnych rozliczeń ESG.

Raportowanie ESG jest, tak samo jak dla banków, równie istotne dla funduszy inwestycyjnych. Z raportu Amazon i EIT Climate-KIC wynika, że aż 59% z 600 europejskich inwestorów VC nie zainwestowało w startupy właśnie z powodu braku ich działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Eksperckim okiem

Najważniejsze wydarzenia dotyczące ESG w 2023 roku w Polsce i na świecie

Milena Olszewska-Miszuris, prezeska Zarządu WM Advisory Sp. z o.o: – Najważniejszym wydarzeniem jeśli chodzi o ESG w 2023 roku były dla mnie publikacje standardów raportowania zrównoważonego rozwoju. Na świecie kluczową była publikacja MSSF zrównoważonego rozwoju czyli standardów, które zapewne staną się najbardziej rozpowszechnionymi na świecie standardami raportowania informacji o kwestiach ESG czyli środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego. W Polsce i w Europie wydarzeniem było ogłoszenie ESRS-ów czyli Europejskich Standardów Raportowania Zrównoważonego Rozwoju, które będą obowiązkowe dla szerszego niż obecnie grona spółek. Pierwsze raporty za 2024 rok pojawią się już w 2025 roku.

Magdalena Stelmach, Redigo Carbon (spółka zajmująca się obliczaniem i proponowaniem działań redukcji śladu węglowego dla firm): – Bez wątpienia najważniejszym wydarzeniem ESG dla Polski, UE i świata jest wejście w życie unijnej dyrektywy Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) 5 stycznia 2023 roku. Toruje ona drogę do przyspieszenia ekologicznej transformacji przedsiębiorstw, począwszy od największych, a zatem najbardziej wpływowych firm, które będą musiały raportować swoje działania w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz wpływu na środowisko i społeczeństwo od 2025 r. (za rok 2024). Dyrektywa ta jest ważna nie tylko dla UE, ale i dla reszty świata, ponieważ dzięki temu rozporządzeniu UE wyznacza standardy i konsekwentnie realizuje swoją strategię. Z jednej strony stawia wymogi, a z drugiej zachęca firmy do wprowadzania dobrych praktyk w celu ochrony zasobów planety i walki ze zmianami klimatu, tak aby zaangażować międzynarodowe firmy obecne w UE.

Które sektory wdrażały wymogi w największym zakresie i czy jest to zaskoczenie?

Magdalena Stelmach, Redigo Carbon: – W Polsce najbardziej zaawansowane we wdrażaniu polityki ESG są duże, międzynarodowe firmy – ich centrale były już przygotowane na te kwestie. Istnieją jednak duże różnice między firmami w Polsce. Niektóre są już zaawansowane i przekształciły już swoje procesy produkcyjne i zakłady, tak aby emitowały mniej gazów cieplarnianych lub zużywały mniej energii, ale są też firmy, które na razie wprowadziły jedynie zmiany w zarządzaniu biurem (niski wpływ) lub tylko podniosły świadomość wśród swoich pracowników, ale nie wprowadziły jeszcze żadnych fundamentalnych zmian w sposobie działania firmy. Firmy, które do tej pory nie były przygotowane do pracy nad strategią zmniejszania swojego wpływu na środowisko i klimat, zostały w tym roku nieco zaskoczone. Z pewnością będą one dostosowywać się do nowych wymogów w 2024 roku.

Jakie trendy w ESG czekają nas w 2024 roku?

Milena Olszewska-Miszuris, prezeska Zarządu WM Advisory Sp. z o.o: – Widzę trzy wyzwania a jednocześnie szansy dla firm w odniesieniu do wdrażania kwestii ESG w 2024 roku. Pierwszą jest przeprowadzenie tzw. badania podwójnej istotności, którego wymagają ESRS-y. Spółki zobowiązane do raportowania zrównoważonego rozwoju będą musiały zbadać istotność wpływu, czyli jak bardzo firma wpływa na środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny oraz istotność finansową, czyli jak kwestie ESG wpływają na firmę, na jej sprzedaż, koszty, przepływy, na jej aktywa i zobowiązania czy koszt kapitału. Drugą ważną kwestią będzie mapowanie łańcucha wartości przez firmy czyli zrozumienie jak wygląda usługa/produkt „od kołyski do grobu”. Niezależnie od tego, w którym miejscu łańcucha wartości firma się znajduje, będzie on elementem raportowania ESG – zarówno przestrzeganie w nim praw człowieka jak i emisje gazów cieplarnianych (zakres 3). Trzecim wyzwaniem, ale też szansą będzie zbadanie i raportowanie ryzyk i możliwości zrównoważonego rozwoju. Te firmy, które jak szybciej zrozumieją kluczowe ryzyka ESG i wykorzystają możliwości, przyczynią się do budowania zrównoważonego rozwoju.

Magdalena Stelmach, Redigo Carbon: – Oprócz faktu, że firmy muszą być w stanie dostosować się do wymogów europejskich przepisów, przede wszystkim muszą być naprawdę świadome zmian klimatycznych i presji, jaką nasze wzorce produkcji i konsumpcji wywierają na środowisko. Najbardziej pokrzywdzeni są ludzie. Wyzwaniem jest zaangażowanie jak największej liczby firm, a także krajowych i lokalnych polityków, w realizację naprawdę ambitnych celów. Musimy pamiętać, że to co chce osiągnąć Europa opiera się na raportach naukowych. Musimy utrzymać wzrost temperatury na poziomie maksymalnie +1,5˚C – w porównaniu do epoki przedprzemysłowej. Musimy zredukować emisję gazów cieplarnianych o 55% do roku 2030 w porównaniu z rokiem 1990. Osiągnęliśmy jedynie -41% , a zostało tylko 6 lat na realizację tego celu. Na dłuższą metę, musimy osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku. Przed nami bardzo dużo pracy więc warto zacząć od razu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

KONFERENCJA E-MAGAZYNY 2023

Najnowsze

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Najnowsze

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE