Zmiany w zasadach rozliczeń prosumentów – nowelizacja ustawy

22 lutego 2022 roku prezydent podpisał nowelizację ustawy z dnia 27 stycznia 2022 roku o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.  Nowe przepisy wprowadzają ułatwienia dla prosumentów korzystających z programów parasolowych dotyczących fotowoltaiki.

Ułatwienia dla beneficjentów programów parasolowych

Potencjalni beneficjenci programów rezygnowali z nich z powodu informacji o zmianie rozliczeń energii wygenerowanej z OZE na mniej korzystny. Dlatego wprowadza się zasady mające na celu nieść pomoc samorządom w zakresie rozliczania się z dofinansowań unijnych.

Zasadniczo prosumenci zgłaszający przyłączenie mikroinstalacji po 31 marca br., mogą wejść tylko do nowego systemu rozliczeń. Jednak nowe regulacje pozwolą beneficjentom programów parasolowych wejść jeszcze do dotychczasowego systemu rozliczeń.

Jak to wygląda w dokumencie?

Redakcja e-magazyny.pl śledziła proces prac nad długo oczekiwaną nowelizacją ustawy, w szczególności oczekiwaną przez samorządy. W wyniku nowelizacji do art. 4d ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o OZE, dodaje się pkt. 3. Przepis mówi o tym, że osoba, która spełniła określone 2 warunki, będzie mogła dokonywać rozliczenia wytworzonej i pobranej energii elektrycznej na dotychczasowych zasadach, czyli w systemie opustu. Aby uzyskać ten przywilej należy spełnić jednocześnie następujące warunki:

  • osoba musi zawrzeć w terminie do 31 marca 2022 roku umowę na zakup, montaż lub dofinansowanie mikroinstalacji z jednostką samorządu terytorialnego lub innym uprawnionym podmiotem realizującym program w zakresie polityki spójności finansowanym w perspektywie 2014–2020,
  • osoba musi prawidłowo dokonać zgłoszenia o przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej w terminie do 31 grudnia 2023 roku.

Co to oznacza w praktyce?

Prosumenci uczestniczący w projektach parasolowych, którzy zechcą z udogodnienia skorzystać, do końca marca powinni zawrzeć umowę z podmiotem realizującym unijny projekt. Ponadto są oni zobowiązani do poinformowania o tym fakcie sprzedawcy energii. Muszę tego dokonać poprzez złożenie stosownego oświadczenia pisemnego. Oświadczenie powinno zawierać 2 istotne informacje:

  • informacja o zawarciu umowy na zakup, montaż lub dofinansowanie mikroinstalacji z jednostką samorządu terytorialnego lub innym uprawnionym podmiotem realizującym program parasolowy,
  • informacja o tym, że wyżej wymieniona umowa nie została rozwiązana i jest to aktualne na dzień złożenia oświadczenia.

Zmiany regulacji wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia z wyjątkiem art. 2, który wejdzie w życie 1 kwietnia 2022 roku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

KONFERENCJA E-MAGAZYNY 2023

Najnowsze

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Najnowsze

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE