Weszła w życie nowelizacja ustawy o OZE. Co to oznacza?

Najnowsza poprawka do ustawy o odnawialnych źródłach energii została uruchomiona, a większość jej przepisów zaczęła obowiązywać już na początku obecnego miesiąca. Nowela została uchwalona przez parlament i zatwierdzona przez prezydenta w sierpniu bieżącego roku.

Jakie zmiany przyniosła nowelizacja ustawy o OZE?

Głównym celem nowelizacji jest dostosowanie krajowego prawodawstwa do unijnej dyrektywy dotyczącej odnawialnych źródeł energii (RED II). Jednakże ta aktualizacja wprowadza także wiele krajowych uregulowań, które znajdą zastosowanie tylko na rodzimym rynku energii odnawialnej.

Wsparcie dla zmodernizowanych instalacji OZE

Dotychczasowa ustawa OZE zawierała ogólne przepisy odnoszące się do wsparcia dla zmodernizowanych instalacji OZE, jednak brak konkretnych przepisów wykonawczych uniemożliwiał ich skuteczne zastosowanie. Dlatego zaktualizowano przepisy, aby umożliwić producentom realne skorzystanie z tych rozwiązań.

Teraz nowe przepisy OZE zawierają bardziej szczegółową definicję modernizacji instalacji OZE. Modernizacja może obejmować przywracanie pierwotnego stanu instalacji, zmianę jej parametrów technicznych lub zmianę rodzaju instalacji OZE. Umożliwia się również przekształcanie jednego typu instalacji OZE w inny, z wyjątkiem przekształcenia w instalację spalania wielopaliwowego. Zaktualizowano przepisy dotyczące instalacji OZE o mocy od 500 kW do 1 MW, które korzystają z systemu wsparcia FIT (stawkowego), i tych o mocy od 500 kW do 1 MW, które korzystają z systemu wsparcia FIP (dopłatowego).

Teraz zmodernizowane instalacje OZE mogą uczestniczyć w aukcjach sprzedaży energii elektrycznej razem z nowymi instalacjami. Wsparcie wymaga otrzymania zaświadczenia od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) w ramach systemów FIT/FIP lub zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji. Okres wsparcia i jego poziom zależą od inwestycji w modernizację, a skorzystanie z tych przepisów zależy od zatwierdzenia Komisji Europejskiej.

Wsparcie operacyjne dla istniejących instalacji OZE

Instalacje OZE, które wykorzystywały już wsparcie zgodnie z poprzednimi przepisami OZE i przestały go otrzymywać, teraz mogą ubiegać się o nową formę pomocy operacyjnej. W przypadku instalacji o mocy do 1 MW i korzystających z różnych źródeł OZE, wprowadzono system dopłat do ceny rynkowej, który działa podobnie do systemu FIP.

Wsparcie w tym systemie jest dostępne przez maksymalnie 10 lat lub do 31 grudnia 2034 r. Dla instalacji o łącznej mocy przekraczającej 1 MW, które wykorzystują różne źródła OZE, przewidziano możliwość udziału w aukcjach na wsparcie operacyjne. Zwycięzcy aukcji otrzymują wsparcie przez rok, z możliwością kolejnych rund aukcyjnych. Okres wsparcia nie przekracza 31 grudnia 2034 r.

Nowy rodzaj paliwa gazowego w ustawie o OZE

Przepisy ustawy OZE zostały dostosowane, aby uwzględnić rosnące znaczenie biometanu jako gazu odnawialnego, który może być włączony do sieci gazowej i używany w transporcie. Przepisy definiują biometan i wymagają, aby producenci biogazu uzyskali wpis do rejestru prowadzonego przez Prezesa URE, co dotyczy także biogazu zastosowanego do produkcji biometanu.

Nowe przepisy ustanawiają system wsparcia dla producentów biometanu, podobny do systemu FIP, i wymagają uzyskania zaświadczenia od Prezesa URE. Wsparcie jest dostępne przez maksymalnie 20 lat lub do 30 czerwca 2048 r.

Energetyka obywatelska, klastry energii

W celu usprawnienia funkcjonowania klastrów energii w Polsce, wprowadzono modyfikacje dotyczące definicji klastra energii, roli samorządu terytorialnego, zakresu działania klastra i współpracy z operatorami systemów energetycznych i dostawcami energii. Dodano ulgi w opłatach dystrybucyjnych i opłatach związanych z OZE, kogeneracją i efektywnością energetyczną, aby wspomóc rozwój klastrów. Aby skorzystać z ulg, klastry muszą być wpisane do rejestru klastrów URE i spełniać określone wymagania.

Zaktualizowane przepisy ustawy OZE zawierają również postanowienia mające na celu ułatwienie działania spółdzielni energetycznych, które działają na podstawie wpisu do rejestru prowadzonego przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Nowe regulacje dotyczą definicji spółdzielni energetycznych, obszaru ich działania i preferencji przyłączania do sieci elektroenergetycznej.

Współdzielenie infrastruktury przyłączeniowej (cable pooling)

Nowa regulacja wprowadza możliwość współdzielenia infrastruktury przyłączeniowej, na przykład wspólnego wykorzystania przyłącza energetycznego przez elektrownie wiatrowe i fotowoltaiczne w tej samej lokalizacji. To zrównoważone rozwiązanie, które umożliwia efektywniejsze korzystanie z infrastruktury energetycznej przez różnych inwestorów.

Źródło: ure.gov.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najnowsze

konferencja e-magazyny.pl

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Najnowsze

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE