Te kraje emitują najwięcej CO2 na świecie

Chociaż na świecie rośnie produkcja OZE, to wciąż niepokojące są emisje CO2, które są na wysokim poziomie. Emisje CO2 i innych gazów cieplarnianych pogłębiają problemy związane ze zmianami klimatu.

Niektórych skutków możemy uniknąć, jeśli świat zgodnie i konsekwentnie będzie dążył do pozytywnych zmian i zielonej transformacji. Potrzeba jednak wspólnych działań. Zwłaszcza kraje, które emitują najwięcej gazów cieplarnianych powinny zrobić wszystko, by emisje ograniczyć. Które to kraje?

Ranking krajów pod względem emisyjności

Sytuację obrazują poniższe wykresy. Dane dotyczące emisyjności poszczególnych krajów zaczerpnęliśmy z publikacji Joint Research Centre (Wspólnotowe Centrum Badawcze, jednostka Komisji Europejskiej). Zadaniem jednostki jest wsparcie naukowe i techniczne dla koncepcji i rozwoju polityki UE.

Rankingi odzwierciedlają emisje CO2 wynikające z działalności człowieka, dane za 2021 rok. W zestawieniach nie uwzględniono terytoriów zależnych z liczbą mieszkańców nieprzekraczającą 20 tys. oraz Palau, czyli wyspiarskiego państwa samorządowego na Oceanie Spokojnym z liczbą mieszkańców ok. 18 tys. Są to tereny, które z perspektywy globalnej uznano jako niemające istotnego wpływu.

Kliknij w wybrany wykres, aby go powiększyć.

Dane w ujęciu globalnym

Globalny poziom (mln ton/rok) emisji CO2 w 2021 r.

Udział (%) krajów w globalnych emisjach CO2 w 2021 r.

Dane w przeliczeniu na osobę

Emisje CO2 na osobę w 2021 r. (t/os.) w 2021 r.

Kim są najwięksi emitenci?

Jak widać wyraźnie na wykresie, są to przede wszystkim najpotężniejsze gospodarki światowe, a także tzw. gospodarki wschodzące.

W ujęciu globalnym 1/3 CO2 z działalności ludzi emitowana jest w Chinach, na drugim miejscu są Stany Zjednoczone. Warto w tym miejscu wspomnieć, że jednocześnie te kraje produkują najwięcej energii odnawialnej na świecie. Unia Europejska jako całość jest na 3. miejscu. Natomiast sama Polska plasuje się na 19. pozycji (na 18. gdybyśmy nie uwzględniali dodatkowo UE jako całości).

Jednak trzeba zauważyć, że miejsca w rankingu się zmieniają, gdy weźmiemy pod uwagę poziom emisji CO2 w przeliczeniu na osobę. Wtedy na pierwszym miejscu znajduje się Katar. Chiny i USA całkowicie zmieniają pozycję. Pokazaliśmy dane dla 30 krajów, dlatego Polski tutaj nie widać, Jednak gdyby ranking uwzględniał więcej pozycji, Polska zajęłaby 33 miejsce (8,48 ton CO2/osobę). Dla porównania średnia unijna to 6,25 ton CO2/os.

Dlaczego ograniczenie emisji CO2 jest takie ważne?

Źródło: iStock

Emisje stanowią zagrożenie dla ludzi i planety

Skutkiem szkodliwych emisji jest globalne ocieplenie klimatu, a wraz z nim pojawiają się takie problemy jak częste powodzie i susze, niespodziewane gwałtowne ulewy. W wyniku tych zjawisk rośnie też poziom mórz i oceanów. Szczególnie niepokojące jest zanikanie lodowców.

Takie ekstremalne zjawiska nie tylko są dla nas nieprzyjemne i utrudniają codzienne funkcjonowanie, ale mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia naszego i przyszłych pokoleń.

Problemy gospodarcze w najbardziej podatnych regionach

W krajach, których terytoria znajdują się na terenach najbardziej narażonych na skutki globalnego ocieplenia, pojawiają się problemy natury gospodarczej i ekonomicznej. Oto niektóre z nich:

  • mniej ziemi odpowiedniej do uprawy roślin jadalnych,
  • trudniejsze warunki uprawy,
  • niemożliwość utrzymania dotychczasowego poziomu produkcji rolnej,’
  • znikanie tradycyjnych gatunków,
  • straty materialne i zniszczenia w wyniku niebezpiecznych warunków pogodowych,
  • potrzeba ponoszenia wysokich kosztów na odbudowę wsi i miast,
  • więcej problemów zdrowotnych obywateli i związane z tym wydatki na leczenie i profilaktykę.

Źródła:

Crippa, M., Guizzardi, D., Banja, M., Solazzo, E., Muntean, M., Schaaf, E., Pagani, F., Monforti-Ferrario, F., Olivier, J., Quadrelli, R., Risquez Martin, A., Taghavi-Moharamli, P., Grassi, G., Rossi, S., Jacome Felix Oom, D., Branco, A., San-Miguel-Ayanz, J. and Vignati, E., CO2 emissions of all world countries – JRC, IEA, PBL 2022 Report, EUR 31182 EN, EUR 31182 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2022, JRC130363, publications.jrc.ec.europa.eu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

KONFERENCJA E-MAGAZYNY 2023

Najnowsze

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Najnowsze

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE