Ryszard Kramarz (Imefy Polska): Wyzwalaczem transformacji energetycznej będzie likwidacja barier w rozwoju energetyki wiatrowej i solarnej

Partnerem publikacji jest firma Imefy Polska

Imefy Polska to dystrybutor transformatorów suchych, olejowych i wysokomocowch z 14- letnim doświadczeniem na rynku polskim. Firma jest częścią Imefy Group – hiszpańskiego producenta, który w ubiegłym roku odchodził swoje 50-lecie. W fabrykach Imefy powstało ponad 200 tysięcy transformatorów, które pracują w 80 krajach na wszystkich pięciu kontynentach.

Rozmawiamy z Ryszardem Kramarzem, dyrektorem zarządzającym Imefy Polska.

Jakie zmiany na rynku zauważyli Państwo po 14 latach w Polsce?

Na rynku transformatorów w Polsce jedną z istotnych zmian było wprowadzenie dyrektyw Eco. Do roku 2014 nie było bowiem na tym rynku regulacji, które porządkowałyby aspekty techniczne transformatorów, zwłaszcza ich straty, które jak wiemy, mają istotny wpływ na nasze środowisko. Tak więc w roku 2015 doszło do wdrożenia pierwszego etapu Ecodyrektywy a 6 lat później do drugiego etapu tejże dyrektywy, co w efekcie pozwoliło na znaczne obniżenie emisyjności produkcji transformatorów w Europie oraz na ich stratność. Kolejna zmiana to gwałtowny rozwój OZE, zwłaszcza sektora PV.

W jaki sposób Imefy Polska dostosowało się do tych zmian?

Wspomniane zmiany były dla nas możliwością udowodnienia swojego potencjału, możliwości produkcyjnych i aktywności na rynku trafo. Dzięki spełnieniu wymagań obu Ecodyrektyw mogliśmy rozwijać swoją obecność na rynku energetyki zawodowej w Polsce i umacniać się w roli przodującego producenta w Polsce poprzez współpracę z wieloma producentami stacji transformatorowych w naszym kraju. Realizacja dostaw dla energetyki zawodowej, przemysłu, szeroko rozumianego sektora logistyki i inwestycji w Polsce a przede wszystkim dla potrzeb OZE w Polsce w tym okresie zamknęły się satysfakcjonującą liczbą dostarczonych transformatorów. Łączna ich ilość to ponad 8 000 jednostek o łącznej mocy 24 000 MW. Mogę więc śmiało powiedzieć, że firma IMEFY dostosowała się do tych zmian i wykorzystała je w 100%.

Do utrzymania wysokiej pozycji na rynku innowacyjność jest niezbędna?

Odpowiedzieć jest oczywista, innowacyjność jest niezbędna. Nie wchodząc w dyskurs dotyczący definicji innowacyjności, śmiało można powiedzieć, że bez innowacyjności nie jest możliwy rozwój firmy ani produktu. Rozwój firmy pozwala natomiast na utrzymanie wysokiej pozycji na rynku, zwłaszcza w branży energetycznej, w której konkurencyjność jest na niezwykle wysokim poziomie. Do niedawna na naszym rynku funkcjonowało kilku producentów transformatorów energetycznych, obecnie jest ich kilkunastu. Bez szeroko rozumianej innowacyjności nie bylibyśmy w stanie zainteresować naszym produktem tak wielu klientów.

Jakie innowacje wprowadzili Państwo w swoich produktach?

Jedną z pierwszych innowacji w naszych transformatorach olejowych i suchych żywicznych była możliwość stosowania przełącznika zaczepów po stronie Sn, co pozwalało na zmianę napięć np. z 21 kV na 10,5 kV. Takie rozwiązanie pozwalało użytkownikowi na przejście w zasilaniu obiektu z jednego napięcia na drugie bez konieczności wymiany transformatora.

Obecnie proponujemy kolejną innowację związaną z przełącznikiem zaczepów w transformatorach olejowych. Pozwala ona na zmianę napięcia pod obciążeniem dla jednostek o mniejszej mocy w wykonaniu hermetycznym (od 100 kVA do 6,8 MVA). Było to możliwe dzięki zastosowaniu przełącznika ECOTAP, który pozwala na płynną regulację napięcia w transformatorach olejowych bez konieczności ich wyłączania. Rozwiązanie to dedykowane jest dla energetyki zawodowej i branży PV. Transformatory o nazwie I-TRAFO dostarczamy już do energetyki zawodowej w Niemczech i Francji.

Nazywa Pan Imefy producentem kompletnym. Dlaczego?

Mówiąc o kompletności, odwołujemy się do naszej oferty, w której klient znaleźć może jednostki olejowe OIT, jednostki suche CRT oraz jednostki wysoko mocowe PT. Jest to efekt ponad 50-letniej historii naszej firmy, która na przestrzeni półwiecza poszerzała gamę swoich produktów do obecnej, szerokiej listy transformatorów. W każdej z tych grup produktowych oferujemy dodatkowo ich różne odmiany uzależnione od materiału uzwojenia, zakresu napięć czy regulacji. Najczęściej producenci transformatorów mają w swojej ofercie jeden rodzaj transformatora, są to jednostki olejowe albo suche. IMEFY natomiast oferuje cały wspomniany już zakres. Pozwala nam to na stworzenie dla klienta pełnej oferty na transformatory, niezależnie od jego potrzeb.

Czego obecnie brakuje, aby transformacja energetyczna mogła się rozpędzić?

Pytanie bardzo złożone i dotykające wielu aspektów, pozwolę sobie jedynie na podniesienie jednej kwestii. Dotyczy ona krajowego systemu energetycznego, który jest oparty na węglu (ponad 60%), a w strukturze produkcji energii elektrycznej z OZE mamy jej tylko około 20%. Bez zmiany proporcji na korzyść OZE, transformacja energetyczna będzie miała charakter pełzający. Likwidacja szeroko rozumianych barier w rozwoju energetyki wiatrowej i solarnej byłaby „wyzwalaczem”, który pozwoliłby na wspomniane rozpędzenie się transformacji energetycznej.

Jaką rolę chcą Państwo pełnić w kolejnych latach transformacji?

Kolejne lata transformacji energetycznej to dla nas naturalna szansa na dalszy rozwój naszej firmy. Będąc producentem, który oferuje wiele rodzajów transformatorów, chcemy spełniać funkcję dostawcy i producenta pewnego i stabilnego. Producenta, który daje poczucie bezpieczeństwa i partnerstwa w realizacji inwestycji, w których transformator niemalże zawsze jest „sercem” systemu energetycznego. Dlatego też w roku ubiegłym rozpoczęliśmy rozbudowę naszej fabryki w Los Yebenes. Łączna wartość inwestycji to ponad 11 000 000 EUR i obejmuje ona nowy magazyn wysokiego składowania, nowe linie do nawijania cewek Sn i Nn oraz w pełni zautomatyzowaną linię do produkcji i pakietowania rdzeni magnetycznych. Dzięki tym inwestycjom zwiększymy nasze możliwości produkcyjne oraz skrócimy czas produkcji naszych transformatorów.

W jaki sposób dbają Państwo o ESG w swojej działalności?

Ponieważ ESG ma istotny wpływ na działalność firm i pomaga im identyfikować i zarządzać z ich działalnością, dlatego w IMEFY również stosuje się politykę zrównoważonego rozwoju. Cele i trendy środowiskowe są elementami naszej strategii. W cyklu produkcyjnym naszych transformatorów analizowany jest ślad węglowy i koncentrujemy się, aby był on zmniejszany co rok. Śledzimy też naszą gospodarkę odpadami i dążymy do ich redukcji, recyclingu i właściwej utylizacji. Ograniczamy i monitorujemy zużycie energii elektrycznej w procesie produkcyjnym a zainstalowana na dachu naszej fabryki instalacja PV jest jednym z elementów stosowania w praktyce celów ESG.

Pochwalić się też możemy posiadaniem Certyfikatu EDP, czyli Deklaracja Środowiskowa Wyrobu (Environmental Product Declaration), jest to deklaracja środowiskowej zgodnie z normą ISO 14025. Certyfikat ten dostarcza przejrzystych i wiarygodnych informacji o wpływie produktu na środowisko naturalne. Jest on oparty na analizie cyklu życia produktu (Life Cycle Assessment, LCA), która obejmuje wszystkie etapy od pozyskania surowców, przez produkcję, użytkowanie, aż po utylizację lub recykling.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najnowsze

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Najnowsze

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE