Rynek fotowoltaiki w Polsce po 2022 roku

CORAB S.A. to wiodący polski producent systemów fotowoltaicznych oraz dystrybutor urządzeń komponentów instalacji fotowoltaicznych. Firma ta przedstawiła niedawno prognozę rozwoju polskiego rynku fotowoltaicznego. Analiza powstała dzięki współpracy z firmą badawczą PMR.

Informacje o zbieraniu danych do analizy

Tytuł raportu to „Rynek fotowoltaiki w Polsce 2022”. Dokument sporządzono na podstawie analizy danych z wielu źródeł. Wykorzystano m.in. informacje pochodzące od ekspertów rynku, z instytucji publicznych, stowarzyszeń branżowych, hurtowni danych firmy PMR, raportów finansowych podmiotów z branży fotowoltaicznej.

Co zawiera raport?

Wszystkie dane zebrano i poddano wnikliwej analizie, aby jak najlepiej pokazać wielkość i strukturę rynku fotowoltaiki w Polsce, panujące trendy oraz obszary rozwoju. Co istotne, w raporcie nie zabrakło również opisów dynamiki zmian w różnych segmentach rynku.

Prognozy rozwoju rynku fotowoltaiki w Polsce na lata 2022-2027 przygotowane zostały z zastosowaniem modelowania ekonometrycznego przez Dział Prognoz i Ekonometrii PMR, w podziale na segmenty oraz z uwzględnieniem kluczowych czynników wpływających na sytuację na tym rynku.

W raporcie „Rynek fotowoltaiki w Polsce 2022” znajduje się prognoza rozwoju rynku fotowoltaicznego z uwzględnieniem trzech scenariuszy:

  • scenariusza niskich cen,
  • scenariusza bazowego,
  • scenariusza wysokich cen.

Jakie były cele raportu?

Firma PMR informuje na swojej stronie internetowej, że głównym celem raportu było opisanie aktualnej sytuacji na rynku fotowoltaiki w Polsce. Efektem analizy jest także przygotowanie prognozy dla rynku fotowoltaiki w Polsce na lata 2022-2027.

Z kolei celem szczegółowym było przedstawienie głównych podmiotów na rynku fotowoltaiki w Polsce oraz ocenienie wielkości tego rynku – zarówno pod względem mocy zainstalowanych instalacji, jak i wartości nominalnej. Dodatkowo w raporcie znajduje się opis rynku fotowoltaiki w Polsce w porównaniu do rynków i aktualnych trendów panujących w innych krajach europejskich.

Jaki jest rynek fotowoltaiczny w Polsce?

Według raportu polski rynek fotowoltaiczny jest wciąż bardzo młody, ale rozwija się dynamicznie. Ponadto są przed nim ogromne perspektywy rozwoju. W raporcie prognozuje się, że rynek energetyki słonecznej w najbliższym czasie stanie się bardziej dojrzały. Choć może wiązać się to ze spowolnieniem, to autorzy opracowania zapewniają, że na rynku nadal możemy spodziewać się wysokiej dynamiki wzrostu – zależnej od cen energii elektrycznej:

Im wyższe będą ceny energii elektrycznej, tym większa będzie dynamika przyrostu skumulowanych mocy fotowoltaicznych.

Co przewidują poszczególne scenariusze?

Scenariusz bazowy

Scenariusz bazowy zakłada osiągnięcie łącznie 26,7 GWp mocy zainstalowanych w instalacjach fotowoltaicznych w Polsce w 2027 roku. Oznacza to wzrost o 247% w porównaniu do roku 2021.

W tym scenariuszu przewiduje się też przyrost zainstalowanych mocy we wszystkich segmentach rynku. Na przykład w przypadku mikroinstalacji prosumenckich (do 50 kWp) spodziewany jest przyrost do 15,7 GWp. Oznacza to wzrost o 162% w porównaniu do roku 2021.

Scenariusze wysokich i niskich cen

Prognozy dla scenariuszy wysokich i niskich cen przedstawimy w tabeli.

Udział małych instalacji biznesowych i farm fotowoltaicznych

Prognoza mówi też, że wraz ze wzrostem cen energii elektrycznej, będzie zwiększał się udział w rynku segmentu małych instalacji biznesowych i farm fotowoltaicznych.

 

Źródła:

Jakie zmiany czekają polską fotowoltaikę po 2022 roku?, cire.pl

Analiza Polskiego Rynku Fotowoltaiki Dla Firmy CORAB, pmrmarketexperts.com

Optymistyczne perspektywy dla polskiego sektora PV, corab.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

KONFERENCJA E-MAGAZYNY 2023

Najnowsze

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Najnowsze

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE