Przyłączenia w OSD: Jak Alseva EPC radzi sobie z odległymi terminami?

Partnerem publikacji jest firma Alseva EPC

Jedną z największych barier, które stoją na drodze rozwoju farm fotowoltaicznych, magazynów energii i parków wiatrowych w Polsce jest dynamicznie rosnąca liczba odmów podłączenia do sieci oraz wydłużone terminy przyłączenia. Co więcej, obowiązujące przepisy prawa uniemożliwiają mobilizację operatorów sieci do sprawniejszego i szybszego działania. Jakie są przyczyny odmawiania przyłączeń do sieci i jak sobie z nimi radzić? – opisuje Monika Nucia, Kierownik ds. Przyłączeń w Alseva EPC.

Wszyscy inwestorzy w branży energetycznej doskonale zdają sobie sprawę z wyzwań, jakie niesie za sobą konieczność dostosowania się do wydłużonych terminów przyłączeń do sieci OSD. Operatorzy systemu dystrybucyjnego operują na planach inwestycyjnych, które determinują alokację budżetów na dane okresy czasu. Gdy projekt inwestycyjny nie zostaje uwzględniony w tych planach, jego termin przyłączenia ulega znacznemu wydłużeniu, lub wydawana jest decyzja odmowna. W 2022 roku ponad 30.000 instalacji fotowoltaicznych, prawie 8.000 magazynów energii i niemal 6.000 farm wiatrowych nie uzyskało zgody na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Poza względami budżetowymi, częstymi powodami odmowy lub wydłużania terminów przyłączenia są:

  • brak dostępnych zasobów – operatorzy systemu dystrybucyjnego są zobowiązani do obsługi wielu zgłoszeń przyłączeń, a brak wystarczających zasobów ludzkich i technicznych prowadzi do opóźnień
  • ocena techniczna i projektowanie – przyłączenie nowych instalacji do sieci wymaga dokładnej oceny technicznej i dostosowania istniejącej infrastruktury sieciowej, a takie analizy są czasochłonne
  • przeszkody administracyjne – procesy biurokratyczne i administracyjne, takie jak uzyskiwanie odpowiednich pozwoleń czy oceny oddziaływania na środowisko często powodują opóźnienia
  • brak zasobów finansowych – w niektórych przypadkach OSD może nie dysponować wystarczającym budżetem na rozbudowę sieci w celu przyjęcia nowych przyłączeń
  • wymagania prawne i regulacyjne – OSD musi działać zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami, co może wymagać dodatkowych kroków i procedur
  • duży popyt na przyłączenia – w miarę rosnącego zainteresowania energią odnawialną, liczba zgłoszeń przyłączeń do sieci może być znacznie większa niż wcześniej, co prowadzi do opóźnień w obsłudze
  • kwestie techniczne – w niektórych przypadkach mogą wystąpić problemy techniczne lub konflikty z istniejącą infrastrukturą sieciową, co wymaga dodatkowego czasu na rozwiązanie tych problemów

Opóźnienia w przyłączaniu do sieci elektroenergetycznej nie zawsze wynikają z niechęci OSD, ale często są wynikiem procesów technicznych, administracyjnych i zasobowych. W takich sytuacjach ważne jest, aby być cierpliwym i współpracować z OSD oraz innymi odpowiednimi organami, aby przyspieszyć proces.

W Alseva EPC zdajemy sobie sprawę, że kontrola nad terminami przyłączeń jest kluczowym aspektem dla inwestorów w sektorze energetyki. Doskonale rozumiemy zakresy OSD i jesteśmy gotowi, by sprostać tym wyzwaniom. Dzięki naszej wykwalifikowanej kadrze oraz bogatemu doświadczeniu, jesteśmy w stanie realizować projekty o różnym stopniu skomplikowania. Projekty o stosunkowo  prostym zakresie pozwalają nam działać sprawnie i szybko, dostosowując się do wymagań operatorów systemu dystrybucyjnego. Jednak tam, gdzie pojawiają się problemy z odległymi terminami przyłączeń, Alseva EPC oferuje rozwiązania, które umożliwiają przyspieszenie procesów przyłączeń.

Operatorzy często organizują przetargi, które służą usprawnieniu całego procesu. Jako generalny wykonawca instalacji OZE przystępujemy do tego typu konkursów, ponieważ posiadamy odpowiednie zasoby, aby przejąć zakres OSD z warunków przyłączenia. Dzięki temu zyskujemy większą kontrolę nad projektem, co pozwala nam dążyć do terminowego zakończenia inwestycji. Warto podkreślić, że w przypadku wyłonienia innego wykonawcy w ramach przetargu, stosujemy praktykę nawiązywania niezwłocznego kontaktu z nim w celu przekazania niezbędnych materiałów i ustalenia szczegółów, co w konsekwencji przyspiesza realizację projektu.

Dla Alseva EPC priorytetem jest zapewnienie inwestorom pełnej kontroli nad projektami i terminami przyłączeń. Działamy w sposób elastyczny i efektywny, dostosowując się do specyfiki każdego projektu. Nasza wykwalifikowana kadra oraz doświadczenie pozwalają nam sprostać najtrudniejszym wyzwaniom związanym z terminami OSD. Dzięki temu nasi klienci mogą być pewni, że ich inwestycje zostaną zrealizowane zgodnie z oczekiwaniami.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najnowsze

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Najnowsze

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE