Propozycje regulacji dotyczących klastrów energii, handlu energią peer-to-peer, instalacji hybrydowych pojawią się do końca 2021

Zapowiedź projektu zwiększającego udział OZE

Wczoraj na portalu gov.pl Ministerstwo Klimatu i Środowiska zamieściło informację, że do końca 2021 roku powstanie projekt „nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw”. Numer projektu UC99.

Celem nowych regulacji będzie przede wszystkim zwiększenie udziału OZE w krajowym systemie energetycznym. Taki rozwój sektora energii jest zgodny z ambicjami redukcji emisyjności gospodarki. Dzięki temu będą mogły zostać spełnione również międzynarodowe zobowiązania.

Główny kierunek zmiany przepisów

Ministerstwo Klimatu i Środowiska podaje, że dąży do tworzenia prawa i warunków umożliwiających rozwój zarówno indywidualnym producentom, jak i przedsiębiorcom. Efektem tego mają być kolejne innowacyjne projekty oraz dalszy dynamiczny rozwój OZE w Polsce. Jednocześnie przygotowane propozycje przyczynią się do zwiększania pozytywnego wpływu odnawialnych źródeł energii na bezpieczeństwo systemu elektroenergetycznego.

Dostosowanie do unijnej dyrektywy RED II

Nowelizacja ustawy o OZE to również realizacja unijnych zobowiązań i transpozycja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zwanej dyrektywą RED II.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Oprócz tego w trakcie realizacji są prace nad projektem „ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw”, który wdroży dyrektywę RED II w obszarze transportu. Ustalane zasady nastawione są na rozwój oraz wzmocnienie nowych rozwiązań i technologii sektora odnawialnych źródeł energii. Będą one dotyczyć głównie obszaru:

  • biometanu (m.in. definicja i zakres prowadzenia działalności),
  • klastrów energii (m.in. czytelne zasady tworzenia i zakres funkcjonowania),
  • hybrydowych instalacji OZE, czy instalacji modernizowanych,
  • zwiększania udziału OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie.

Utworzenie Krajowego Punktu Kontaktowego

W ramach  transpozycji unijnej dyrektywy RED II Ministerstwo przewiduje również powstanie Krajowego Punktu Kontaktowego. Jego rola to wsparcie informacyjne w zakresie realizacji inwestycji OZE. Ponadto uproszczone mają być procedury administracyjne, rozszerzone będzie stosowanie gwarancji pochodzenia.

Wspieranie OZE to jeden z celów polityki energetycznej – zarówno krajowej, jak i unijnej. Dlatego przygotowywane przez Ministerstwo regulacje wpłyną pozytywnie na ten sektor. Rozwój technologii OZE powoduje jednocześnie wzrost gospodarczy, zaś inwestycje w tym zakresie umożliwiają pokrycie zwiększającego się zapotrzebowania na energię. Ponadto mają one duży wpływ na bezpieczeństwo dostaw. Nowe przepisy mają stanowić również wsparcie dla nowych inwestorów i ich projektów.

Jest to kolejny etap transformacji polskiego rynku energii elektrycznej, która jest niezbędna by zapewnić konsumentom i aktywnym odbiorcom ważną rolę w zapewnianiu elastyczności systemu elektroenergetycznego.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Zgodnie z komunikatem projekt regulacji trafi do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych w czwartym kwartale 2021 roku. Natomiast planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to drugi kwartał 2022 roku.

Źródła:

Ministerstwo Klimatu i Środowiska – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

BLOBEnergia

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najnowsze

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Najnowsze

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE