Nowelizacja ustawy o OZE – konsultacje dot. biometanu, klastrów energii

Do konsultacji publicznych trafił opublikowany przez MKiŚ długo oczekiwany projekt nowelizacji ustawy o OZE (UC99). Konsultacje potrwają 21 dni od dnia publikacji projektu.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Udostępniony projekt podlega uzgodnieniom międzyresortowym i konsultacjom publicznym.

Jaki jest cel i zakres nowelizacji?

Celem nowelizacji ustawy o OZE jest m.in. włączenie do krajowego ustawodawstwa zapisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, tzw. RED II. Oprócz tego projekt zawiera propozycje rozwiązań, które obejmują wiele różnych obszarów, m.in. obszar biometanu i klastrów energii. Po wprowadzeniu nowych zapisów oczekuje się zwiększenia udziału OZE w krajowym zużyciu energii brutto. Chodzi tu również o spełnienie zobowiązań międzynarodowych oraz kontynuację rozwoju sektora energetycznego w kierunku redukcji emisji.

Projekt nie stanowi całościowego wdrożenia dyrektywy 2018/2001, ponieważ zakres regulacji unijnej jest szeroki. W związku z tym niektóre przepisy procedowane są oddzielnie, w ramach projektu ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw. Zadaniem tego projektu jest wdrożenie ww. dyrektywy w obszarze dotyczącym transportu i kryteriów zrównoważonego rozwoju dla biomasy (numer w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów – UC110).

W jakich obszarach będą zmiany?

Nowelizacja ustawy zakłada wprowadzenie zmian w ramach wielu obszarów dotyczących OZE. Proponuje się zmiany w takich obszarach jak:

 • Klastry energii
 • Biometan
 • Transpozycja RED II w następujących obszarach:
  • Ciepłownictwo i chłodnictwo – art. 23-24 RED II
  • Gwarancje pochodzenia – art. 19 RED II
  • Krajowy Punkt Kontaktowy OZE – art. 16 RED II
  • Procedury administracyjne – 15-16 RED II
  • Partnerski handel energią – peer-to-peer (art. 21 RED II)
 • Modernizacja instalacji OZE
 • Wsparcie operacyjne dla instalacji OZE, którym upływa 15-letni system wsparcia
 • Hybrydowe instalacje OZE
 • Morska energetyka wiatrowa (przepisy uzupełniające)
 • Pozostałe regulacje

Oczekiwane korzyści

Główny kierunek zaproponowanych zmian to zapewnienie warunków umożliwiających rozwój zarówno indywidualnym producentom energii elektrycznej, jak i przedsiębiorcom. Pozwoli to na dalszy dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii w naszym kraju i kreowanie nowych innowacyjnych projektów w obszarze ciepłownictwa i elektroenergetyki. Propozycje rozwiązań wpłyną również pozytywnie na zapewnienie bezpieczeństwa pracy systemu elektroenergetycznego.

Ponadto, celem podejmowanych działań jest zapewnienie szerszego wykorzystania miejscowych zasobów energetycznych. Będzie to miało wpływ na rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz społeczności lokalnych.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Jaki jest czas konsultacji?

Projekt opublikowano 25 lutego 2022 r. Natomiast konsultacje potrwają 21 dni od momentu publikacji projektu, czyli do 18 marca br.

Źródła:

Minister Klimatu i Środowiska skierował do konsultacji projekt nowelizacji ustawy o OZE wspierającej m.in. rozwój biometanu i klastrów energii – Ministerstwo Klimatu i Środowiska – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Projekt (legislacja.gov.pl)

Projekt (rcl.gov.pl)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

KONFERENCJA E-MAGAZYNY 2023

Najnowsze

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Najnowsze

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE