Maksymalna cena energii w 2023 r. – projekt ustawy

Rząd zaproponował projekt ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Dokument znalazł się już w sejmie a jego celem jest ochrona odbiorców przed wzrostem cen energii elektrycznej.

Jakie zmiany przewiduje dokument?

Wprowadzenie maksymalnych cen energii

Aby chronić odbiorców prądu, Rząd wprowadzi mechanizm maksymalnej ceny na energię elektryczną. Wsparcie obejmie małe i średnie przedsiębiorstwa, a także m.in.: szkoły, szpitale, domy pomocy społecznej czy noclegownie. Zwiększy się ponadto pomoc dla gospodarstw domowych.

Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska, wypowiedź podczas konferencji prasowej 14.10.2022

Rząd proponuje w dokumencie ustalenie maksymalnych cen za energię, które obowiązywałyby w 2023 roku. Zgodnie z zapowiedzią powinny być one niższe niż ceny energii elektrycznej na giełdzie. Oznacza to, że bez względu na to jak wysokie będą ceny za energię na rynku hurtowym w rozliczeniach z odbiorcami, stosowana będzie tzw. cena maksymalna, której wysokość wyniesie:

  • 785 zł/MWh – dla odbiorców użyteczności publicznej, tj. samorządów, a także dla firm z sektora MŚP,
  • 693 zł/MWh – dla odbiorców z gospodarstw domowych.
Mechanizm maksymalnej ceny energii elektrycznej
Źródło: gov.pl

Rząd tłumaczy to tym, że chce uchronić odbiorców przed wzrostem rachunków za energię elektryczną:

Przyjęta dziś przez Rząd ustawa to kolejny krok w ochronie odbiorców prądu. Wprowadzimy mechanizm maksymalnej ceny na energię elektryczną do rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi przez sprzedawców energii, nie wyższej niż 693 zł za MWh dla gospodarstw domowych oraz 785 zł za MWh dla pozostałych uprawnionych odbiorców.

Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska, wypowiedź podczas konferencji prasowej 14.10.2022

Maksymalne ceny energii – przypadki stosowania

W praktyce cena maksymalna ma być stosowana przez sprzedawców w rozliczeniach od momentu przekroczenia limitów, które rząd wprowadził już w tejże ustawie w związku z sytuacją na rynku energii:

  • do 31 grudnia 2023 r. – rozliczenia z gospodarstwami domowymi,
  • od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. – rozliczenia z podmiotami użyteczności publicznej i samorządami,
  • od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. – rozliczenia z przedsiębiorcami z sektora MŚP.

System zachęt do oszczędzania energii

Dodatkowo rząd zaproponował system zachęt, który ma służyć oszczędzaniu energii. Skierowany jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP. Według zapowiedzi, jeśli dany podmiot zmniejszy zużycie energii elektrycznej o 10% lub więcej, to w kolejnym roku (2024 r.) ma uzyskać z tego powodu upust.

Wprowadzenie systemu rekompensat

Dodatkowo przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną mają zostać objęte rekompensatami, a środki z tego tytułu mają być wypłacane z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny. Jest to rozwiązanie, które ma zapewnić, że wprowadzenie ceny maksymalnej nie będzie miało negatywnego wpływu na sytuację sprzedawców energii. Przy okazji warto wspomnieć, że do tego funduszu mają trafiać odpisy od nadmiarowych przychodów uzyskanych przez przedsiębiorstwa energetyczne.

Wysokość rekompensaty będzie stanowiła iloczyn ilości energii elektrycznej zużytej w danym miesiącu i różnicy pomiędzy ceną referencyjną obliczaną na każdy miesiąc z projektowanego w ustawie 13-miesięcznego okresu wsparcia na podstawie danych z raportów miesięcznych publikowanych przez Towarową Giełdę Energii, a ceną maksymalną określoną w projektowanej ustawie.

Źródła:

Projekt ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r. przyjęty przez Radę Ministrów, gov.pl

Projekt ustawy o ograniczeniu cen energii trafił do Sejmu. Znamy szczegóły, energia.rp.pl

Limity cen energii. Projekt ustawy jest już w Sejmie. Oto co zawiera, money.pl

Ustawa o maksymalnych cenach prądu będzie kosztować 19,8 mld zł, finanse.gazetaprawna.pl

Szybsza integracja OZE z systemem elektroenergetycznym, portalochronysrodowiska.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najnowsze

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Najnowsze

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE