Konferencja „Elastyczność sieci oraz magazynowanie energii” – relacja

Zdjęcia z konferencji możesz zobaczyć w jednym z albumów:

27.04.2023 r odbyła się organizowana przez nasz portal konferencja „Elastyczność sieci oraz magazynowanie energii”. W Warszawskim hotelu Hilton zgromadziło się ponad 800 liderów sektora energetycznego, branży motoryzacyjnej oraz przedstawiciele instytucji publicznych.

Celem wydarzenia była dyskusja o bezpieczeństwie energetycznym Polski, analiza trendów w światowej energetyce i wymiana wiedzy między uczestnikami z zieloną transformacją w tle. Teraz gdy emocje już opadły, możemy śmiało stwierdzić, że założenia te zostały spełnione w stu procentach.

Konferencja została podzielona na cztery główne sekcje tematyczne:

  • Elastyczność sieci i niezależność energetyczna.
  • Agrowoltaika szansą na dalszy dynamiczny rozwój PV w Polsce.
  • Technologie i innowacje w magazynowaniu energii.
  • Rozwój elektromobilności.

Wydarzenie otworzyła redaktor naczelna naszego portalu – Katarzyna Wypychewicz.

Elastyczność sieci i niezależność energetyczna

Moment na dyskusję o elastyczności sieci był wręcz idealny. W niedzielę, 23 kwietnia 2023 r. w polskim systemie elektroenergetycznym wystąpiły nadwyżki podaży energii elektrycznej. W efekcie Polskie Sieci Elektroenergetyczne ogłosiły zagrożenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej.

konferencja elastyczność sieci
Panel „Elastyczność sieci i niezależność energetyczna”

Swoim doświadczeniem podczas pierwszego panelu dzielili się: Michał Jędrasik (Nomad Electric), Bartosz Kowalczyk (Qair Polska), Mateusz Pawełczuk (Respect Energy) Daniel Raczkiewicz (Energynat) oraz prof. dr hab. inż. Waldemar Skomudek. Dyskusję moderował dr Grzegorz Barzyk.

Stan zagrożenia systemu elektroenergetycznego był głównym wątkiem, wokół którego krążyła dyskusja panelistów. Wiedzę na temat czarnej niedzieli pomógł usystematyzować prof. dr hab. inż. Waldemar Skomudek, który odpowiada za operatorstwo w Tauron Dystrybucja. Jednocześnie podkreślił, że po raz pierwszy w historii naszego kraju dokonano regulacji mocy po stronie sieci OSD. Wartość redukcji przekroczyła 2 GW.

Wśród rozwiązań obecnych i nadchodzących problemów sieci paneliści wymienili między innymi konieczność zwiększenia nakładów inwestycyjnych na modernizację infrastruktury, wdrażanie rozwiązań systemowych w usługach sieciowych oraz zwiększenie autokonsumpcji energii. Podkreślono również rolę magazynowania energii w elastyczności sieci. Magazyny energii w połączeniu z inteligentnymi systemami zarządzania energią są nieodłączną częścią zielonej transformacji.

Przy dynamicznym rozwoju OZE w naszym kraju, inwestorzy muszą mieć także narzędzia do tego, aby odpowiednio ulokować produkcję energii względem zapotrzebowania. Odpowiednie sprofilowanie produkcji i popytu na energię elektryczną pomoże uniknąć kolejnych „czarnych niedziel” i być może balckoutów.

Klamrą zamykającą panel było zwrócenie uwagi na to, jak ważna jest stabilność legislacyjna i odpowiednie regulacje prawne, pozwalające na efektywną konsumpcję energii wytworzonej w OZE.

Po panelu dyskusyjnym Mateusz Pawełczuk z Repect Energy wygłosił prezentację pt. Elastyczna sieć, domena (nie)dalekiej przyszłości.

Agrowoltaika szansą na dalszy dynamiczny rozwój PV w Polsce.

Kolejna część konferencji rozpoczęła się od prezentacji Wiesława Szałkowskiego (CORAB S.A.) pt. Agrowoltaika – nowe zastosowanie fotowoltaiki w rolnictwie. Było to doskonałe wprowadzenie dla uczestników wydarzenia do tego, wciąż nowego zagadnienia.

konferencja agrowoltaika
Prezentacja podczas sekcji tematycznej „Agrowoltaika szansą na dalszy dynamiczny rozwój PV w Polsce”

Wiesław Szałkowski zakończył swoją prezentacją pytaniem – dlaczego inwestycji agrowoltaicznych jest wciąż tak mało, skoro mają tyle zalet? Odpowiedź próbowali znaleźć paneliści w składzie: Łukasz Dziamski (kancelaria HANTON Szalc Zięba & Partnerzy), Andrzej Jeżewski (Energetyczny Klaster Oławskiego EKO), Paweł Kwiecień (Kelfield Group) oraz Piotr Markowski (CORAB S.A.). Dyskusję moderowała Jolanta Hofer.

Paneliści podkreślali przede wszystkim fakt, iż agrowoltaika to obopólne korzyści, zarówno dla rolników, jak i energetyki. Andrzej Jeżewski rozwiał wątpliwości o negatywnym wpływie instalacji APV na uprawy, przytaczając wyniki badań niemieckich inżynierów. Według nich, produkcja roślinna z upraw znajdujących się pod panelami PV może wzrosnąć nawet o 30%.

Dzięki tak zacnemu gronu uczestniczącemu w dyskusji poznaliśmy spojrzenie na APV z różnych perspektyw. Dla gospodarki ważne jest, aby priorytetem dla rolników nadal było maksymalizowanie upraw, nie produkcja energii. Instalacja agrowoltaiczna może być wartością dodaną.

Pod względem technologicznym jesteśmy gotowi na tego typu projekty. Rozwój konstrukcji dla farm fotowoltaicznych nastąpił tak dynamicznie, że producenci są w stanie sprostać wymogom APV. Mowa tu nie tylko o panelach fotowoltaicznych umieszczonych nad uprawami, ale również wokół nich (w formie ogrodzeń).

Największą barierą jest obecnie niestety prawo, a konkretniej – brak odpowiednich regulacji. Potencjalne instalacje fotowoltaiczne wznoszone nad uprawami rolnymi będą nadal traktowane jako przemysłowe, co uniemożliwia stworzenie systemu agrowoltaicznego. Obecnie w polskim prawie brakuje sprecyzowanej definicji agrowoltaiki.

Właśnie aspekt prawny jest odpowiedzią na pytanie postawione przez Wiesława Szałkowskiego. Odpowiednie regulacje prawne byłyby bodźcem do rozwoju APV w naszym kraju.

Technologie i innowacje w magazynowaniu energii

Moderatorem kolejnego był Piotr Myszor. Dziennikarz celnie podsumował wszystko to, o czym rozmawialiśmy podczas dwóch pierwszych paneli, nazywając wprowadzeniem do debaty o technologiach w magazynowaniu energii. Nie sposób się nie zgodzić.

W panelu wzięli udział: Ryszard Kramarz (IMEFY POLSKA), Wojciech Kubak (Danfoss Drives), Jarosław Mielczarek (Biuro Techniczno-Handlowe PRO-MAC), Grzegorz Polarz (Phoenix Contact), Piotr Szewczyk (APS Energia SA), Dariusz Tront (LUMEL).

konferencja magazynowanie energii
Panel „Technologie i innowacje w magazynowaniu energii”

Rola magazynów energii w transformacji energetycznej jest obecnie niedostateczna. Właśnie takie stwierdzenie wybrzmiało z ust Piotra Szewczyka. Magazyny dają ogromne możliwości w kontekście bezpieczeństwa energetycznego nie tylko w elastyczności sieci, ale również w przypadkach kryzysowych (np. klęski żywiołowe, konflikty militarne).

Podczas dyskusji wyszczególniono wiele funkcji, które mogą pełnić magazyny energii. Wśród nich warto wyróżnić możliwość bilansowania mocy biernej i mocy czynnej, arbitraż cenowy oraz rezerwę pierwotną dla systemów wytwórczych.  

Jak przystało na zwolenników zielonej transformacji i zrównoważonego rozwoju, uczestnicy panelu poruszyli temat recyklingu magazynów. Mamy do dyspozycji coraz więcej technologii dających magazynom „drugie życie”, które zwiększają atrakcyjność tych rozwiązań. Interesujące rozwiązania zostały również przytoczone w obszarze zarządzania magazynami energii oraz całymi sieciami. Mowa tu między innymi o sztucznej inteligencji, która z biegiem czasu będzie odgrywała coraz większą rolę.

Oprócz zagadnień technicznych paneliści rozmawiali o aspektach ekonomicznych. W ciągu ostatnich lat nie zaobserwowaliśmy spodziewanych spadków cen magazynów energii. Biorąc jednak pod uwagę, jak pilnie potrzebujemy elastycznej sieci z systemami magazynowania energii, ceny tych rozwiązań już niedługo przestaną być barierą. Jak stwierdził Piotr Szewczyk, magazyny niebawem będą koniecznością do zapewnienia stabilności i ciągłości pracy systemu elektroenergetycznego, bez względu na koszty.

Ta część konferencji zakończyła się dwoma prezentacjami. Ryszard Kramarz mówił o zrównoważonym rozwoju innowacyjności, natomiast Michał Leszczyński o innowacyjnych rozwiązaniach energoelektronicznych w systemach magazynowania energii.

Rozwój elektromobilności

Elektromobilność pojawiała się w wypowiedziach uczestników konferencji w każdym z poprzednich paneli. W dyskusji zamykającej konferencję przyszedł czas na szersze poruszenie tego tematu. Dyskusję moderowała Katarzyna Sobótka, a jej rozmówcami byli: Janusz Grądzki (Eleport), Andrzej Kroczek (e2V), Maciej Mazur (PSPA) oraz Michał Wypychewicz (ZPUE S.A.).

Panel „Rozwój elektromobilności”

Debata rozpoczęła się od podsumowania stanu elektromobilności w naszym kraju i na świecie (również w kontekście nowych regulacji Komisji Europejskiej). Paneliści zgodnie stwierdzili, że jesteśmy w samym środku zielonej transformacji, również w motoryzacji. Świadczy o tym fakt, że każdego roku rejestruje się kilka milionów pojazdów elektrycznych. W sumie, po drogach na całym świecie jeździ już 30 milionów „elektryków” (w Polsce wartość ta sięga 40 tysięcy).

Nie zabrakło rozmowy o elastyczności sieci w kontekście elektromobilności. Jest to jedno największych wyzwań stojących przed transportem elektrycznym. Michał Wypychewicz, nawiązując do pierwszego panelu, wskazał modernizację infrastruktry elektroenergetycznej jako newralgiczne działanie w tym zakresie.

Coraz popularniejszym rozwiązaniem jest technologia vehicle-to-grid. Samochody elektryczne mogą być wykorzystywane, jako narzędzie do stabilizacji sieci (oddając do niej zgromadzoną energię). Janusz Grądzki pokusił się nawet o stwierdzenie, że takie zastosowanie może pomóc nam w przyszłości uniknąć blackoutów.

Jednym z wyzwań dla wszystkich uczestników elektromobilnej transformacji jest zdobywanie wiedzy, której ciągle nam brakuje w tym zakresie. Jest to konieczne, aby nadążyć za tak dynamicznie rozwijającym się sektorem. Panel poświęcony elektromobilności, jak i cała konferencja były źródłem takiej wiedzy i okazją do poznania różnych punktów widzenia transformacji energetycznej.

Panel został zakończony prezentacjami Andrzeja Kroczka („Elektromobilność elementem realizacji polityki ESG”) i Krzysztofa Jamróza („Rozwój elektromobilności a elastyczność sieci”).

Potrzeba pilnych działań

Konferencja „Elastyczność sieci oraz magazynowanie energii” pomogła usystematyzować wiedzę osób, które na co dzień tworzą sektor energetyczny (i nie tylko!) w Polsce.

Taka wymiana doświadczeń jest nieodłącznym elementem transformacji energetycznej. Każda transformacja przebiega dwutorowo. Z jednej strony mamy działania biznesowe, legislacyjne i rozwój technologii, natomiast z drugiej merytoryczny dialog, który poszerza horyzonty i jest bodźcem do zmian.

Cieszymy się, że możemy w tym uczestniczyć!

Strona konferencji

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najnowsze

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Najnowsze

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE