GUS – spada udział węgla w produkcji energii

Od początku poprzedniej dekady udział stałych paliw kopalnych w produkcji energii w Polsce zmniejszył się. W latach 2010-2018 odnotowano spadek o 10% – zmiana nastąpiła z 87% na 77%. Z kolei udział OZE wzrósł o 6% – w 2010 roku z OZE wygenerowano 7% energii, natomiast w 2018 roku 13%.

Powyższe dane pochodzą z publikacji Głównego Urzędu Statystycznego pt. „Polska na drodze zrównoważonego rozwoju”. Publikacja stanowi podsumowanie postępów Polski w dążeniu do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju. Uzupełnieniem części analitycznej raportu są grafiki ukazujące postępy dotyczące każdego z celów w obszarach, które rząd uznał za priorytetowe. Jednym z tematów w dokumencie jest wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu, w tym niwelowaniu nierówności społecznych i regionalnych.

Malejący udział paliw kopalnych w produkcji energii

Według informacji opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny udział stałych paliw kopalnych w wytwarzaniu energii elektrycznej w Polsce zmniejszył się w latach 2010-2018. Dane ukazują spadek z 87% do 77%. Przy okazji warto wspomnieć, że Polska jest jedynym krajem Unii Europejskiej, który do produkcji energii w głównej mierze stosuje stałe paliwa kopalne. W raporcie wspomina się o węglu brunatnym i kamiennym.

Polska jest jedynym krajem UE, który do produkcji energii elektrycznej stosuje przede wszystkim stałe paliwa kopalne (węgiel kamienny i węgiel brunatny).

Zauważono, że w badanych okresie zmniejszeniu uległ przede wszystkim udział węgla kamiennego w produkcji energii – odnotowano spadek z 56% na 48%. Natomiast stopień wykorzystania węgla brunatnego zmniejszył się tylko minimalnie – odnotowano spadek z 31% na 29%.

Rosnący udział OZE w produkcji energii

Jednocześnie w podanym czasie zaobserwowano wzrost udziału odnawialnych źródeł energii. Jest mowa o zmianie z 7% w 2010 roku na 13% w 2018 roku. Oznacza to, że wzrost wyniósł 6%. W Polsce wśród OZE największy udział przypadł energii wiatrowej (8%). W mniejszym stopniu wykorzystywano biomasę i biogaz (4%). 

Inaczej sytuacja wygląda na poziomie całej Unii Europejskiej, w której średnio z odnawialnych źródeł energii pochodzi 32% energii elektrycznej. Z tego energia pochodząca z wiatru ma największy udział i przeciętnie wynosi 12%. Na drugim miejscu jest energia z wody  z udziałem 11%. Mniejszy stopień wykorzystania dotyczy biomasy i biogazu – 6%.

Dodatkowo w raporcie stwierdzono, że polska gospodarka wykorzystuje energię mniej wydajnie niż odbywa się to przeciętnie w  Unii Europejskiej. Jednak wykorzystanie to jest obecnie bardziej  efektywne w porównaniu do sytuacji z początku dekady.

Malejąca skala ubóstwa energetycznego

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego skala ubóstwa energetycznego jest obecnie znacznie mniejsza we wszystkich rodzajach gospodarstw domowych. Coraz mniej gospodarstw domowych zgłasza brak możliwości ogrzewania mieszkania stosownie do swoich potrzeb. Dla przykładu, w 2010 roku było tych gospodarstw aż 15%, a w 2020 roku już tylko 4%. Co więcej, w 2010 roku 31% gospodarstw narzekało na zbyt małą ilość środków na ogrzewanie. Jednak w ciągu 10 lat udział ten spadł do 12%. Poprawie uległa zarówno sytuacja rodzin wielodzietnych, jak i tych z najniższym dochodem.

Mimo wszystko niepokoi fakt, że skala niezaspokojonych potrzeb grzewczych jednoosobowych gospodarstw domowych nadal jest na poziomie ponadprzeciętnym – 24% w 2010 roku, a 11% w 2020 roku. Podobnie wygląda sytuacja gospodarstw domowych prowadzonych przez osoby samotnie wychowujące dzieci.

Źródła:

Interia Biznes

Biznes Alert

SDG – raport 2020 (stat.gov.pl)

SDG – raport 2021 (stat.gov.pl)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najnowsze

konferencja e-magazyny.pl

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Najnowsze

PARTNER STRATEGICZNY PORTALU

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE