Dziesięć spółdzielni energetycznych w sieciach TAURONA

Spółdzielnie energetyczne cieszą się coraz większą popularnością na południu Polski. Na terenie TAURONA działa już 10 takich podmiotów. Głównym celem spółdzielni jest produkcja energii na własny użytek oraz na sprzedaż.

Spółdzielnię mogą tworzyć zarówno odbiorcy wraz z producentami energii ze źródeł odnawialnych, a także sami producenci, to znaczy, że w skład takiego podmiotu mogą wchodzić gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, jednostki samorządu lokalnego oraz inni odbiorcy i wytwórcy energii.

– Efektywnie funkcjonujące spółdzielnie umożliwiają obniżenie kosztów zakupu energii dla jej członków, wyższe przychody dla jej wytwórców oraz wzrost bezpośredniego wykorzystania zielonej energii na terenach na jakich funkcjonują – mówi Paweł Szczeszek, prezes Grupy TAURON. – Nowelizacja prawa energetycznego wprowadziła wiele zmian na rynku energii w zakresie podmiotów, które mogą funkcjonować w sieci energetycznej. To między innymi obywatelskie społeczności energetyczne takie jak: klastry czy spółdzielnie energetyczne. To nowe podmioty, z którymi rozpoczynamy współpracę. Ważne jest natomiast to, aby podmioty te precyzyjnie określiły biznesowy model funkcjonowania i odpowiednio zwymiarowały potrzeby w zakresie odbioru i bilansowania energii – dodaje Szczeszek.

TAURON dysponuje w ramach spółki dystrybucyjnej pełną infrastrukturą, która może być wykorzystywana przez te podmioty.

Status spółdzielni energetycznej mogą otrzymać gminy wiejskie lub miejsko-wiejskie, posiadające nieograniczoną liczbę członków, w których 70 proc. pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną pochodzi ze źródeł OZE. Łączna moc zainstalowana w spółdzielni nie może przekraczać 10 MW. Dodatkowo do spełnienia jest jeszcze warunek formalny dotyczący zgłoszenia spółdzielni i umieszczenia jej w wykazie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR). W KOWR obecnie jest zarejestrowanych 21 spółdzielni na terenie Polski, z czego aż 10 na obszarze TAURON Dystrybucji. Najbardziej aktywnym województwie w tym zakresie jest Małopolska, gdzie funkcjonuje 5 spółdzielni.

Nowe spółdzielnie, nowe obowiązki OSD

Operator systemu dystrybucyjnego w przypadku spółdzielni jest zawsze zobowiązany do zawarcia ze sprzedawcą umowy o świadczenie usług dystrybucji, albo do dokonania zmiany zawartej umowy o świadczenie usług dystrybucji w celu umożliwienia dokonywania przez tego sprzedawcę rozliczenia spółdzielni.

– Każdemu z członków spółdzielni energetycznej instalujemy licznik zdalnego odczytu. TAURON Dystrybucja jako operator systemu dystrybucyjnego przekazuje do sprzedawcy dane pomiarowe przed i po sumarycznym zbilansowaniu poszczególnych członków spółdzielni i z całej spółdzielni energetycznej. Już wkrótce, dzięki nowej aplikacji powstałej na wzór dobrze znanej naszym klientom indywidualnym aplikacji eLicznik, spółdzielnie energetyczna będą mogły precyzyjnie i wygodnie śledzić zużycie energii i kontrolować efektywność energetyczną – mówi Radosław Pobol, prezes spółki TAURON Dystrybucja.

W odniesieniu do ilości energii elektrycznej wytworzonej we wszystkich instalacjach odnawialnych źródeł energii spółdzielni energetycznej, a następnie zużytej przez wszystkich jej odbiorców nie nalicza się i nie pobiera opłaty OZE, opłaty mocowej, opłaty kogeneracyjnej. Są to realne korzyści dla spółdzielni i forma zachęty dla gmin i podmiotów do ich tworzenia.

Najnowszym projektem uruchomionym, jako spółdzielnia jest Lądecka Spółdzielnia Energetyczna.  W związku z jej powstaniem gmina zorganizowała nie dawno konferencję “Samowystarczalność Energetyczna Gminy Lądek-Zdrój jako przykład dobrej praktyki produkcji i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych”. Konferencja była okazją do zaprezentowania szans i problemów związanych z dążeniem gmin do samowystarczalności energetycznej opartej na odnawialnych źródłach energii i tworzeniem spółdzielni energetycznych.

Źródło: informacja prasowa

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najnowsze

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Najnowsze

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE