Długoterminowo Covid ma niewielki wpływ na branżę energetyczną

Mimo, że COVID-19 spowodował dużo zawirowań w gospodarkach światowych, to jednak jego długoterminowy wpływ na popyt na surowce energetyczne wydaje się niewielki. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że wpływ COVID-19 będzie generalnie mało odczuwalny w branży energetycznej.

Rozmaite badania dowodzą, że zapotrzebowanie na energię w rzeczywistości pocovidowej szybko wzrośnie. Równocześnie wpływ zmian zachowań ludzi spowodowany kryzysem należy uznać za niewielki w porównaniu z innymi zasadniczymi zmianami, takimi jak np. elektryfikacja. Prognozy wskazują również, że pakiety stymulacyjne wpłyną na kształtowanie systemów energetycznych w nadchodzących dziesięcioleciach.

Zakłócenia w krajobrazie energetycznym

Po czasie intensywnych zmian w obszarze zarówno technologii  jak i polityki dotarliśmy do końca 2020 roku. Rok ten zakłócił krajobraz energetyczny całego świata. Prognozuje się, że w przypadku kontynuacji dotychczasowych trendów odbicie popytu na paliwa nie będzie natychmiastowe. Prawdopodobnie osiągnięcie poziomu  sprzed wystąpienia COVID-19 zajmie od roku do czterech lat. Dotyczy to zarówno przypadku energii pochodzącej z ropy naftowej, jak i energii pochodzącej z gazu. Inaczej wygląda sytuacja z węglem. Dane jednoznacznie informują, że popyt na węgiel nie wróci tak szybko do poziomu z 2019 roku.

Wystąpienie pandemii koronawirusa sprawiło, że decyzje polityczne stały się jeszcze bardziej istotne w przeprowadzaniu transformacji energetycznej. Wpływ pakietów  stymulacyjnych z pewnością będzie widoczny w kształtowaniu systemów energetycznych w nadchodzącej przyszłości. Przewiduje się, że w dłuższej perspektywie rozpoczęte ważne zmiany w systemie energetycznym będą kontynuowane i w ciągu najbliższych dziesięcioleci krajobraz energetyczny może ulec znacznemu przeobrażeniu. Można się spodziewać, że jeśli utrzyma się obecna dynamika zmian w energetyce, popyt na paliwa kopalne osiągnie swój szczyt w 2027 roku po czym zacznie spadać. Równolegle do tego procesu nastąpi dynamiczny wzrost elektryfikacji i niepohamowany wzrost roli odnawialnych źródeł energii w światowych systemach energetycznych.

Nasze wnioski

Spodziewane zmiany intensyfikują się. Dzieje się tak, ponieważ tematy związane z dekarbonizacją i ze zmianami klimatycznymi zajmują coraz wyższe miejsca w agendach światowych decydentów. Konsekwencje i ryzyko jakie niosą ze sobą zmiany klimatyczne skłaniają liderów biznesu i rządy większości krajów do podejmowania coraz większych działań zapobiegających lub zmniejszających możliwe skutki przewidywanych zmian. 

Jest to tylko jedna z kluczowych kwestii omawianych w ramach przypadku referencyjnego w raporcie Globalna Perspektywa Energetyczna (McKinsey & Company). Przypadek referencyjny to scenariusz przewidujący kontynuację istniejących trendów w energetyce. Zakłada on, że ewolucja technologii i działania polityczne będą odbywały się w znany nam sposób. Jeżeli chcesz poznać szczegóły dotyczące pozostałych kwestii  omawianych w raporcie kliknij w interesujący Cię link!

  1. Długoterminowo Covid ma niewielki wpływ na branżę energetyczną
  2. Moc wygrywa a wodór zmienia krajobraz energetyczny
  3. Przewidywany popyt na paliwa kopalne
  4. Czy możliwe jest zatrzymanie globalnego ocieplenia na poziomie 1,5°C?
  5. Wzrasta wykorzystanie OZE, ale nakłady finansowe na energię z paliw kopalnych pozostają na stałym poziomie

Jednak zarówno działania poszczególnych państw jak i szybkość zmian klimatycznych trudno dokładnie przewidzieć, dlatego poza przypadkiem referencyjnym badacze biorą pod uwagę kilka możliwych scenariuszy tempa przemian. Zachęcamy do zapoznania się z nimi w naszym podsumowaniu raportu McKinsey & Company

źródła: McKinsey & Company, Global Energy Perspective 2021, January 2021

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

KONFERENCJA E-MAGAZYNY 2023

Najnowsze

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Najnowsze

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE