Usługi pomocnicze – magazynowanie energii w Indiach

W Indiach opracowuje się przepisy dotyczące rynku usług pomocniczych. Centralna Komisja Regulacji Energii Elektrycznej mówi, że jest to „w interesie niezawodności, bezpieczeństwa i ochrony sieci”.

W związku ze zróżnicowanym zapotrzebowaniem na energię w zależności od pory dnia
lub pory roku (…) konieczne jest utrzymanie stałej mocy
linii przesyłowych (lub dystrybucyjnych), tak aby wyrównać różnice między zamówionym
a rzeczywistym zapotrzebowaniem na energię elektryczną (bilansowanie systemu). Niezbędne
jest także utrzymanie mocy rezerwowej (reserve capacity) w razie zwiększonego zapotrzebowania
na energię elektryczną, którego nie można zaspokoić przy wykorzystaniu dostępnych źródeł mocy
oraz zarządzanie ograniczeniami systemowymi (congestion management services) lub technicznymi
(market for technical restrictions). Usługi te przyjęto określać zbiorczym pojęciem usług
pomocniczych (ancillary services).

Szymon Wojciech Gołębiowski

Podstawowe informacje o projekcie regulacji

Centralna Komisja Regulacji Energii Elektrycznej w Indiach przygotowała przepisy dotyczące rynku usług pomocniczych. W dokumencie z New Delhi Komisja wyjaśnia konieczność zapewnienia mechanizmu regulacyjnego dla usług pomocniczych. Zdaniem Komisji realizacja tego zadania leży „w interesie niezawodności, bezpieczeństwa i ochrony sieci”. Według obecnych zamierzeń, powstaną usługi pomocnicze Rezerwy Pierwotnej, Rezerwy Wtórnej i Rezerwy Trzeciej, a także innych, które są objęte zakresem Kodeksu Sieciowego.

Celem regulacji jest przede wszystkim zapewnienie niezawodności dostaw energii elektrycznej w momencie zwiększania wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Będzie miało to wpływ na udział magazynowania energii i reagowanie na zapotrzebowanie. Te elementy są cyfrowo sterowanymi zasobami energii i mocy, dlatego mogą szybko i dokładnie reagować na potrzebę utrzymania częstotliwości sieci w ścisłych granicach 50 Hz. Interesariusze mogą zgłaszać uwagi do projektu rozporządzenia do 30 czerwca 2021 roku.

 

Sojusz Magazynowania Energii w Indiach z zadowoleniem przyjmuje włączenie magazynowania energii do projektów przepisów dotyczących usług pomocniczych.

dr Rahul Walawalkar, prezes i założyciel grupy branżowej oraz członek centralnego komitetu doradczego

Usługi pomocnicze poszczególnych rezerw

Rezerwę pierwotną uruchamia się natychmiast przy nagłej zmianie częstotliwości. Powinna być ona kontrolowana na poziomie aktywów wytwórczych.

Natomiast w przypadku usług pomocniczych rezerwy wtórnej istnieje wymóg minimalnego bloku odpowiedzi o mocy 1 MW. Dodatkowo zasoby muszą włączyć zasilanie do sieci albo pobrać je w ciągu 30 sekund od otrzymania sygnału z sieci. Co więcej, zasoby te powinny potrafić wywiązać się ze swojego zobowiązania mocowego w 15 minut, a także potrafić utrzymać go przez następne 30 minut.

Z kolei zadaniem usług pomocniczych rezerwy trzeciej jest umiejętność regulacji częstotliwości w ciągu 15 minut i następnie utrzymanie jej przez minimum 60 minut. Rezerwa trzecia może uzupełniać rezerwy wtórne wdrożone w sposób ciągły przez 15 minut dla ponad 100 MW lub występować jako reakcja na inne zdarzenia opisane w dokumencie.

 

Pracujemy nad zaleceniem Sojuszu Magazynowania Energii. Aby zapewnić, że proponowane regulacje dotyczące usług pomocniczych nie będą obejmować tylko półśrodków (…) Magazynowanie energii będzie kluczowym czynnikiem umożliwiającym spełnienie ambitnych celów Indii w zakresie energii odnawialnej.

dr Rahul Walawalkar

Branża magazynowanie energii w Indiach

w 2019 roku w Indiach zainaugurowano pierwszy projekt demonstracyjny z udziałem akumulatorów na dużą skalę – system 10 MW w Delhi. W podobnej okolicy w pierwszym kwartale 2021 firma Tata Power-DDL uruchomiła podłączony do sieci akumulatorowy system magazynowania energii o mocy 528 kWh. Celem instalacji było złagodzenie szczytów zapotrzebowania lokalnej sieci, która ze względu na gęstość zaludnienia doświadcza szybkiego wzrostu obciążenia. Niewątpliwie takie duże systemy składające się z akumulatorów mogą odegrać kluczową rolę w zapobieganiu awariom.

Indyjski rząd jest obecnie skupiony na rozwijaniu krajowej produkcji „zaawansowanych” ogniw akumulatorów. Dowodem tego jest m.in. zatwierdzenie programu motywacyjnego związanego z produkcją i planami zorganizowania produkcji 50 GWh ogniw akumulatorowych do magazynowania energii i pojazdów elektrycznych. Warto w tym momencie jeszcze zaznaczyć, że magazynowanie energii jest ważne też dla innych rodzajów produkcji. Zapewnia ono bowiem lepszą jakość energii i niezawodność dla wszelkich producentów.

Źródła:

Informacje w tym artykule pochodzą z dokumentu Centralnej Komisji Regulacji Energii Elektrycznej w Indiach oraz z danych przedstawionych na portalu Energy Storage.

https://www.energy-storage.news/news/india-prepares-to-open-up-ancillary-services-market-to-energy-storage

https://www.iea.org/reports/india-2020

https://www.iea.org/reports/india-energy-outlook-2021

Szymon Wojciech Gołębiowski, Kontrola Koncentracji w Sektorze Elektroenergetycznym, Warszawa 2013

KONTROLA KONCENTRACJI

W SEKTORZE ELEKTROENERGETYCZNYM

Szymon Wojciech Gołębiowski

Warszawa

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najnowsze

konferencja e-magazyny.pl

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Najnowsze

PARTNER STRATEGICZNY PORTALU

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE