Orlen ogłosił Strategię Zrównoważonego Rozwoju na lata 2024-2030

ORLEN opublikował Strategię Zrównoważonego Rozwoju na lata 2024-2030. Obejmuje on m.in. Program Sprawiedliwej Transformacji, kierowany do społeczności z terenów podlegających przeobrażeniom. Dokument określa podejście i cele organizacji w obszarze minimalizacji wpływu na klimat, ochrony środowiska, a także warunków pracy, współdziałania z lokalnymi społecznościami i odpowiedzialnego zarządzania.

Realizacja założeń ESG wzmocni konkurencyjność Grupy ORLEN i pozwoli mitygować ryzyka biznesowe i umożliwi długofalową budowę wartości dla akcjonariuszy.

– Zrównoważony rozwój się opłaca, dlatego chcemy być jego liderem w regionie. Przyjęcie i realizacja nowej, kompleksowej strategii w tym zakresie to dla naszych inwestorów kolejne potwierdzenie, że jesteśmy wiarygodnym i solidnym partnerem, a dla nas samych możliwość dalszego rozwoju. Działając odpowiedzialnie możemy jeszcze skuteczniej pozyskiwać finansowanie dla kolejnych strategicznych projektów, w tym związanych z rozwojem odnawialnych źródeł energii. Dzięki temu umacniamy pozycję na rynku, a do 2050 roku, zgodnie z założeniami, będziemy firmą neutralną emisyjnie – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu ORLEN.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Grupy ORLEN na lata 2024-2030 odpowiada na najważniejsze współczesne wyzwania rynkowe i regulacyjne, które są związane przede wszystkim ze zmianą klimatu, ochroną bioróżnorodności, relacjami społecznymi oraz sytuacją geopolityczną i gospodarczą.

Dokument opiera się na pięciu kluczowych filarach, w których zdefiniowane cele odnoszą się bezpośrednio do Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ oraz do unijnych standardów raportowania ESRS. Jest to pomocne nie tylko w kompleksowym podejściu do odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, ale również w szczegółowym i transparentnym raportowaniu kwestii zrównoważonego rozwoju, wynikających m.in. z dyrektywy CSRD.

Klimat

Grupa ORLEN, do 2030 roku obniży o 25 proc. (w stosunku do poziomu z 2019 roku) emisje w segmentach rafinerii, petrochemii i wydobycia. Dodatkowo zredukuje intensywność emisji CO2 o 40 proc. w obszarze energetyki. Ponadto o 15 proc. zmniejszy się współczynnik intensywności emisji NCI, odnoszący się do łącznej energii sprzedawanej przez Grupę ORLEN.

Przyspieszenie inwestycji w zero- i niskoemisyjne źródła wytwórcze (m.in. uruchomienie pierwszej morskiej farmy wiatrowej o mocy 1,2 GW), poprawę efektywności obecnie funkcjonujących aktywów oraz inwestycje w budowę infrastruktury do wychwytywania i transportu dwutlenku węgla.

Środowisko

Koncern stworzy kompleksowy plan działania na rzecz ochrony bioróżnorodności na obszarach swojej działalności, a także wdroży jednolitą politykę zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej w całej Grupie. Już teraz wdraża założenia gospodarki obiegu zamkniętego w tym obszarze realizując m.in. projekt „Blue Bridge”. Zakłada on doczyszczenie ścieków pochodzących z oczyszczalni eksploatowanej przez Wodociągi Płockie do jakości odpowiadającej parametrom wody procesowej i ponowne jej wykorzystanie w Zakładzie Produkcyjnym ORLEN w Płocku, oddalonym o ok. 5 km od zrzutu ścieków. Umożliwi to redukcję o ok. 25 proc. poboru wody wiślanej wykorzystywanej w wybranych procesach technologicznych.

Grupa ORLEN zbuduje także instalację termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych (ITPON), medycznych i weterynaryjnych o wydajności co najmniej 50 tys. ton na rok, która będzie wsparciem w likwidacji takich składowisk substancji niebezpiecznych w Polsce. Konsekwentnie podejmowane są także działania, dzięki którym myjnie na stacjach ORLEN będą jeszcze bardziej przyjazne środowisku. Do 2030 roku o 30-60 proc. zmniejszy się na nich zużycie wody, a o 20 proc. środków chemicznych.

Społeczności

Jedną z kluczowych inicjatyw, którą koncern, zgodnie ze strategią, będzie realizował w kolejnych latach, jest Program Sprawiedliwej Transformacji. Będzie on odpowiadał na potrzeby społeczne mieszkańców z terenów objętych procesem przekształcania gospodarki z wysokoemisyjnej na nisko- i zeroemisyjną.

Zarządzanie

ORLEN w ramach polityki ładu korporacyjnego dba o transparentne relacje z kluczowymi interesariuszami. W najbliższych latach koncern będzie realizować działania, które umożliwią wdrożenie należytej staranności w całym łańcuchu wartości Grupy ORLEN, by mieć pewność, że partnerzy, dostawcy i inni interesariusze również spełniają założenia zrównoważonego rozwoju. Zintensyfikowane zostaną także prace nad centralnym modelem zarządzania cyberbezpieczeństwem w Grupie ORLEN. Celem koncernu będzie również zapewnianie przestrzegania praw człowieka w całym łańcuchu wartości, działania na rzecz spójności i równości społecznej.

Więcej o Strategii Zrównoważonego Rozwoju na stronach Orlenu.

źródło: informacja prasowa Orlen

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

KONFERENCJA E-MAGAZYNY 2023

Najnowsze

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Najnowsze

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE