Opublikowano rozporządzenie dotyczące magazynów energii

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska, dotyczące rejestru magazynów energii. Przepisy znoszą dotychczasowe ograniczenia istotne z punktu widzenia funkcjonowania magazynów energii.

Nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne

Do niedawna magazyny energii nie podlegały obowiązkowemu wpisowi do rejestru. Sytuacja ta uległa zmianie w momencie wprowadzenia nowych przepisów. Uregulowanie kwestii związanych z magazynami energii nastąpiło w ustawie z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. W ten sposób stworzono ramy prawne dla rozwoju nowoczesnych technologii.

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym magazyny energii są jednostkami wytwórczymi energii elektrycznej. W związku z tym ich funkcjonowanie podlega pod zasady ustanowione dla tych jednostek.

Jakie zmiany wprowadza ustawa licznikowa?

Według tzw. ustawy licznikowej magazyny energii o zainstalowanej mocy większej niż 50 kW podlegają obowiązkowemu elektronicznemu wpisowi do rejestru magazynów energii. Ma to ułatwić monitorowanie rozwoju technologii magazynowania energii elektrycznej w Polsce.  Oprócz tego ustawa licznikowa znosi bariery dla funkcjonowania magazynów energii, jakie istniały do tej pory. Chodzi tu np. o podwójne naliczanie opłat sieciowych.

Nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne przewiduje m.in. całkowite wyłączenie z obowiązku posiadania taryfy magazynowania energii elektrycznej, zwalnia z połowy opłaty za przyłączenie magazynu do sieci, uwzględnia magazynowanie energii w systemach: wsparcia OZE, wysokosprawnej kogeneracji i efektywności energetycznej. Zwalnia również z opłat: przejściowej, mocowej oraz kogeneracyjnej.

Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska

Rozporządzenie w sprawie rejestru magazynów energii

Po nowelizacji ustawy Minister Klimatu i Środowiska wydał  rozporządzenie doprecyzowujące, które zawiera przepisy wykonawcze do ustawy. Rozporządzenie ogłoszono 5 listopada 2021 roku w Dzienniku Ustaw RP.

Jest to ważny element rozwoju systemu elektroenergetycznego, opartego o zrównoważony rozwój energii ze źródeł odnawialnych. Rejestr magazynów energii elektrycznej będzie publiczny i prowadzony przez operatorów systemu elektroenergetycznego, na obszarze których jest położony magazyn.

Anna Moskwa

Według nowych regulacji w Polsce powstanie baza zainstalowanych urządzeń magazynujących energię elektryczną. Natomiast celem rozporządzenia w sprawie rejestru magazynów energii elektrycznej jest ujednolicenie formy przekazywania informacji dotyczących magazynów energii. Dlatego dokument ten zawiera wzór rejestru magazynów energii elektrycznej, wzór informacji przekazywanej przez posiadacza magazynu, format danych zamieszczanych w rejestrze i wszelkie informacje dotyczące zasad aktualizacji.

Źródła:

Opublikowano uzupełniające przepisy wspierające rozwój magazynów energii – Ministerstwo Klimatu i Środowiska – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Rejestr magazynów energii elektrycznej – w Dzienniku Ustaw pojawiło się rozporządzenie – GLOBEnergia

Przepisy wspierające rozwój magazynów energii opublikowane – Infor.pl

Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (sejm.gov.pl)

Dziennik Ustaw 2021 r. poz. 2010

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najnowsze

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Najnowsze

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE