Nowelizacja ustawy o rynku mocy a magazyny energii

Ostatnia nowelizacja ustawy o rynku mocy z 23 lipca 2021 roku weszła w życie 1 września. Dokument wprowadza ważne zmiany dla odbiorców energii.

Zmiany, które wprowadza najnowsza nowelizacja ustawy o rynku mocy dotyczą między innymi sposobu kalkulacji stawek oraz poboru opłaty mocowej. Zmiany dotyczą także przepisów obejmujących magazyny energii.

Zamknięcie możliwości udziału w aukcjach rynku mocy

Przede wszystkim regulacja wprowadza ograniczenia dla jednostek wytwórczych, które nie spełniają limitu emisji dwutlenku węgla. Limit ten jest określony jako 550 g/kWh w wytworzonej energii elektrycznej. Natomiast ograniczenie polega na zamknięciu tym jednostkom możliwości udziału w aukcjach rynku mocy.

Okazuje się bowiem, że według nowych przepisów takie jednostki nie będą mogły być certyfikowane do aukcji głównej lub aukcji dodatkowych. Ponadto ustawa daje operatorowi systemu przesyłowego narzędzia kontrolne. Można z ich pomocą weryfikować fakt spełnienia limitu emisji.

Rozszerzenie grupy odbiorców zryczałtowanych

Regulacja zawiera zapis rozszerzający grupy odbiorców zryczałtowanych, którzy będą płacić zryczałtowaną opłatę mocową. Z jednej strony celem wprowadzanej zmiany jest zachęcenie i edukacja odbiorców energii w zakresie świadomego zużywania energii elektrycznej. Natomiast z drugiej strony chodzi o poprawę bilansowania zapotrzebowania na energię. W konsekwencji oczekuje się zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Polsce.

Warto zaznaczyć, że wysokość zryczałtowanej opłaty mocowej dla wszystkich odbiorców energii od 1 stycznia 2028 roku będzie zależeć od indywidualnej krzywej poboru. Innymi słowy, większego znaczenia nabierze różnica pomiędzy zużyciem energii w godzinach szczytowego zapotrzebowania a zużyciem w pozostałych godzinach w ciągu danej doby. Co ważne, nowe zasady dotyczą także gospodarstw domowych.

Funkcjonowanie magazynów energii na rynku mocy

Dotychczasowe uregulowania były niedokładne. Według Urzędu Regulacji Energetyki taki stan ograniczał rozwój magazynów energii. Jak czytamy w komunikacie, w przepisach brakowało uszczegółowienia w obszarze funkcjonowania magazynów energii elektrycznej na rynku mocy. W związku z tym najnowsza nowelizacja uporządkowuje ważne kwestie związane z magazynami energii.

Zasady obliczania emisji dwutlenku węgla

Nowelizacja doprecyzowała zasady dotyczące obliczania emisji. W przypadku magazynów energii zasilanych z sieci elektroenergetycznej przyjmuje się, że emisja dwutlenku węgla wynosi zero. Natomiast w przypadku magazynów energii, które bezpośrednio współpracują ze źródłem wytwórczym przyjmuje się emisję tego źródła wytwórczego.

Ujednolicenie definicji magazynów energii

Nowelizacja ujednolica definicję magazynu energii znajdującą się w ustawie o rynku mocy z definicją wprowadzoną w ustawie Prawo energetyczne. Ponadto magazyny energii włączono do definicji jednostki fizycznej wytwórczej zawartej w ustawie o rynku mocy. Jednocześnie magazyny energii zaliczono do podmiotów, które wnoszą opłatę mocową.

Źródła:

GLOB Energia

Gram w zielone

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najnowsze

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Najnowsze

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE