Nowelizacja prawa energetycznego

Sejm w czwartek znowelizował przepisy prawa energetycznego. Za uchwaleniem ustawy głosowało 443 posłów, trzech było przeciw, żaden nie wstrzymał się od głosu. Jakie zmiany szykują się dla rynku magazynów energii?  

Aktualizacja: nowelizacja przegłosowana przez Sejm 15.04.2021 została jednogłośnie zaakceptowana przez Senat 13.05.2021 (z 23 poprawkami – głównie o charakterze redakcyjnym), a 02.06.2021 podpisana przez Prezydenta. 

Zmiany w prawie energetycznym a rynek magazynów energii

Nowelizacja odnosi się do magazynowania energii:

– Wprowadza jednolite definicje „magazynowania energii elektrycznej” oraz „magazynu energii elektrycznej”.

– Reguluje kwestię koncesjonowania (magazyny o łącznej mocy zainstalowanej nie większej niż 10 MW nie wymagają uzyskania koncesji).

– Magazyny o mocy zainstalowanej większej niż 50 kW podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru prowadzonego przez Operatora Systemu Przesyłowego lub Operatora Systemu Dystrybucyjnego właściwego dla danego obszaru.

– Całkowicie wyłącza magazynowanie energii elektrycznej z obowiązku taryfikacji.

– Znosi podwójne naliczanie opłaty sieciowej i dystrybucyjnej dla energii wprowadzonej oraz pobieranej z magazynu

– Obniża opłatę za przyłączenie magazynu energii elektrycznej do sieci. Opłata za przyłączenie magazynu energii elektrycznej będzie wynosiła połowę rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację przyłączenia.

–Prosument posiadający magazyn energii elektrycznej będzie zobowiązany poinformować o tym fakcie właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego, podając rodzaj magazynu energii użytego w mikroinstalacji.

– Na 30 dni określony został termin na wydanie warunków przyłączenia dla magazynu przyłączonego do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV. Dla magazynu przyłączonego do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV termin ten wynosi 150 dni.

– Dla operatora systemu przesyłowego (OSD) i operatora systemu dystrybucyjnego (OSP) inwestycje w magazyny energii mogą stanowić alternatywę dla inwestycji w sieć.

Centralny system informacji rynku energii oraz inteligentne liczniki energii

Nowelizacja zakłada też stworzenie centralnego systemu informacji rynku energii (CSIRE) oraz wprowadza harmonogram montażu tzw. inteligentnych liczników.

Dane z inteligentnych liczników o pobranej z sieci i oddanej do niej energii będą sumowane co 15 min. Ustawa precyzuje jakie dane będą mogły być gromadzone. Zaznacza się również, że nie będą one służyły do profilowania klientów.

Wyższe rachunki za prąd

W związku z wymianą liczników rachunki za prąd jeszcze wzrosną. Wymiana liczników u 13 mln odbiorców będzie trwała około 15 lat i kosztowała łącznie 11,3 mld zł. Jedno urządzenie to koszt około 360 złotych. Kwotę tę zapłacą klienci w rachunkach z prąd. “Odbiorcy nie muszą się martwić, bowiem koszty zostaną rozłożone w długim horyzoncie czasowym, co zapewni stabilność tego procesu i akceptowalność społeczną odbiorców energii” – podaje Ministerstwo Klimatu i Środowiska w komunikacie.

Rachunki za prąd w Polsce stale rosną w ostatnich latach. URE podaje, że średnia cena energii elektrycznej w 2019 roku wyniosła 0,4862 zł netto/KWh a w 2020 roku było to już 0,5374 zł netto/kWh. Wzrost cen energii związany jest z wykupowaniem przez elektronie praw do emisji dwutlenku węgla.

1 KOMENTARZ

  1. Ciekawe kiedy zmiany wprowadzą operatorzy i przestaną traktować magazyn energii jako źródło. Wysokie opłaty za moc przyłączeniową, skutecznie blokują rozwój magazynów energii, a czas od ustaleń rządowych do wdrożeń OSD jest bardzo długi.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najnowsze

konferencja e-magazyny.pl

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Najnowsze

PARTNER STRATEGICZNY PORTALU

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE