Magazyny energii w programie Mój Prąd

W kwietniu br. ruszyła czwarta edycja programu Mój Prąd. Różni się ona od poprzednich edycji. Przede wszystkim warto zaznaczyć, że tym razem pojawiły się magazyny energii w programie Mój Prąd, ponieważ rozszerzono zakres wsparcia.

O rządowym programie wsparcia pisaliśmy wielokrotnie, m.in. w artykule Mój prąd 4.0 – dla kogo dopłaty? Jednak wtedy jeszcze nie było wszystko ustalone. Postanowiliśmy więc wyklarować informacje, które nie były potwierdzone na wcześniejszym etapie.

Cel programu

Na stronie programu czytamy, że celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych lub wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej poprzez jej magazynowanie. Zatem oprócz instalacji fotowoltaicznych, pojawiają się magazyny energii w programie Mój Prąd oraz magazyny ciepła.

Oferta przydomowych magazynów energii z każdym rokiem rośnie, jednak liczba nabywanych urządzeń wciąż pozostaje na bardzo niskim poziomie. Program Mój Prąd 4.0 może to zmienić, kreując większe zainteresowanie prosumentów.

Cezary Klimont, prezes Elimen Group

Program ma się również przyczynić do zwiększenia efektywności zarządzania energią elektryczną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Dodatkowo przedsięwzięcia powinny przyczyniać się do realizacji krajowego celu dotyczącego udziału OZE w konsumpcji i wytwarzaniu energii ogółem. Muszą one również zapewniać poszanowanie środowiska i ochronę krajobrazu (co jest możliwe zwłaszcza w przypadku zastosowania mikroinstalacji fotowoltaicznej).

Czas składania wniosków

Źródło: iStock

Nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego Mój Prąd Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 – 2023 (MP4) odbywa się w trybie ciągłym. Trwa w chwili obecnej:

 • od 15.04.2022 r. do 22.12.2022 r.
 • z możliwością przedłużenia,
 • lub do wyczerpania alokacji środków.

W przypadku wyczerpania budżetu Programu przed terminem zakończenia naboru wniosków, na stronach mojprad.gov.pl, gov.pl/web/nfosigw/ zostanie umieszczona stosowna informacja.

Kto może skorzystać z programu?

Prosumenci, czyli osoby, które jednocześnie konsumują i produkują prąd.

Źródło: iStock

Nowy nabór wniosków dedykowany jest dla dwóch grup prosumentów:

 • dla prosumentów w nowym systemie net billing,
 • dla dotychczasowych prosumentów, którzy zmienili system rozliczania z systemu opustów na nowy system net billing.

Wnioskodawcami mogą być osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji (lub umowę sprzedaży energii elektrycznej).

Budżet (łączny dla MP3 i MP4 naboru)

Kwota alokacji dla bezzwrotnych form dofinansowania: do 855 000 000 zł.

grafika Mój Prąd 4.0

Rodzaje działań objętych programem Mój Prąd 4.0

 • Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych
  • o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW – na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych,
  • ALE: nie podlegają dofinansowaniu przedsięwzięcia polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej mikroinstalacji fotowoltaicznej.
 • Zakup i montaż magazynów ciepła
  • „zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompa ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem”,
  • ALE: „nie podlegają dofinansowaniu urządzenia magazynujące ciepło, które nie wpływają na wzrost autokonsumpcji energii elektrycznej wytworzonej przez mikroinstalację fotowoltaiczną – np. zasobnik c.w.u. i/lub bufor ciepła zasilany przez kocioł na paliwo stałe, kocioł gazowy”.
 • Zakup i montaż magazynów energii elektrycznej
  • o pojemności co najmniej 2 kWh.
 • Zakup i montaż systemów zarządzania energią HEMS/EMS z zastrzeżeniem zakupu i montażu magazynu energii elektrycznej lub magazynu ciepła (wskazanych we wcześniejszych punktach).
  • HEMS (ang. home energy management system) to system zarządzania energią w budynku,
  • EMS (ang. energy management system) to system zarządzania energią pozyskaną z  mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Uwaga: Pomimo wcześniejszych zapowiedzi, nikt nie dostanie dotacji do domowych ładowarek samochodowych!

Kiedy musi odbyć się instalacja urządzeń, aby można było starać się o dofinansowanie?

„Dofinansowaniu podlegają mikroinstalacje fotowoltaiczne oraz dodatkowe urządzenia służące do magazynowania energii elektrycznej lub ciepła i system zarządzania energią, których zakup i montaż nie został zakończony przed dniem 01.02.2020 r.

Dofinansowanie udziela się na przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Kwalifikowalność kosztów

Kwalifikowane są następujące koszty:

 • „zakup, montaż, transport oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznych (panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem, przy czym koszt zakupu i montażu licznika nie jest kosztem kwalifikowanym)”,
 • „zakup, montaż, transport urządzeń służących magazynowaniu energii elektrycznej/ ciepła i/lub zarządzania energią objętych przedsięwzięciem”.

Okres kwalifikowalności kosztów: od 01.02.2020 r. do 31.12.2023 r.

 • „rozpoczęcie przedsięwzięcia – poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data opłacenia pierwszej faktury lub paragonu imiennego)”,
 • „zakończenie przedsięwzięcia – przyłączenie mikroinstalacji i wszystkich pozostałych urządzeń wskazanych we wniosku o dofinansowane. Datę zakończenia przedsięwzięcia stanowi data uruchomienia ostatniego z urządzeń wskazanych we wniosku o dofinansowanie albo data opłacenia ostatniej z faktur lub paragonów imiennych w zależności, która z tych dat jest późniejsza”.

Ile wyniesie dotacja do fotowoltaiki i magazynów energii?

Dotacje dla prosumentów w nowym systemie net biling

Najważniejsza zasada się nie zmienia w porównaniu do poprzednich edycji programu, czyli dofinansowanie nie może przekroczyć 50% kosztów inwestycji. Dotacja do samej fotowoltaiki wyniesie maksymalnie 4 tys. zł. Natomiast dofinansowanie do fotowoltaiki przy zakupie innych elementów – do 5 tys. zł.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Inne elementy to magazyny energii z możliwą dotacją do 7,5 tys. zł i magazyny ciepła z możliwą dotacją do 5 tys. zł. Do tego można uzyskać dotację do 3 tys. zł na zintegrowane z urządzeniami inteligentne systemy zarządzania energią (HEMS/EMS). Oznacza to, że z programu Mój Prąd 4.0 można maksymalnie dostać 20,5 tys. zł dotacji.

Dotacje dla dotychczasowych prosumentów

Dobra informacja czeka na dotychczasowych beneficjentów, którzy skorzystali z dotacji we wcześniejszych odsłonach programu Mój Prąd. Oni również mogą ubiegać się o dotacje do nowych, dodatkowych komponentów, takich jak magazyny energii, magazyny ciepła i systemy zarządzania energią. – Jeśli przejdą na net billing otrzymają grant w wysokości 2 tys. zł.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Natomiast jeśli wnioskodawca nie korzystał dotychczas z żadnej edycji programu Mój Prąd, to przechodząc na net billing otrzyma dotację w wysokości albo do 4 tys. zł do fotowoltaiki, albo do 5 tys. zł, jeśli przy okazji w tym samym czasie złoży wniosek o wsparcie kolejnych inwestycji w magazyny i systemy zarządzania energią. Zatem dotacje będą przydzielane na inwestycje już dokonane (ale po 1 lutym 2020 r.).

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska spodziewa się, że nowy system dotacji zachęci niektórych prosumentów do rezygnacji z tzw. „magazynowania energii w sieci” i że zakupią oni domowe magazyny energii elektrycznej lub cieplnej.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) pod adresem gwd.nfosigw.gov.pl, po utworzeniu konta dla Wnioskodawcy i wybraniu odpowiedniego Programu. Wniosków nie należy wysyłać w formie dokumentacji papierowej do NFOŚiGW, będą one odrzucane. Ponadto nie będą rozpatrywane wnioski wysłane drogą mailową.

Gdzie znajdziesz więcej informacji?

W razie wątpliwości zachęcamy do sprawdzania wszelkich informacji u źródła. Szczegółowe informacje na temat programu Mój Prąd 4.0 i składania wniosków znajdują się na stronie programu mojprad.gov.pl. Przed złożeniem wniosku warto zapoznać się z dokumentami, które tam zamieszczono, w tym z regulaminem i głównym dokumentem informacyjnym.

Kontakt w sprawie naboru: mp4@nfosigw.gov.pl

Źródła:

Skorzystaj z programu „Mój prąd” – Gov.pl – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Strona główna – Mój Prąd (mojprad.gov.pl)

Rusza czwarta edycja programu Mój Prąd i nowy system rozliczeń dla prosumentów. To kolejny krok w kierunku rozwoju sektora fotowoltaiki – Ministerstwo Klimatu i Środowiska – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najnowsze

konferencja e-magazyny.pl

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Najnowsze

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE