Magazynowanie energii elektrycznej w Polsce – pierwszy raport prezesa URE

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) opublikował pierwszy raport dotyczący magazynowania energii elektrycznej w Polsce. Z raportu wynika, że w rejestrach operatorów sieci przesyłowej i dystrybucyjnych funkcjonuje obecnie 12 magazynów energii o mocy co najmniej 50 kW. Regulator wydał również pięć decyzji uznających magazyny energii elektrycznej za w pełni zintegrowane z siecią.

Technologie magazynowania energii są kluczowym elementem transformacji energetycznej, umożliwiają zarządzanie zużyciem energii oraz bardziej efektywne wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł. Magazyny energii stabilizują pracę sieci elektroenergetycznej, zwiększają jej elastyczność oraz stanowią alternatywę dla kosztownych i czasochłonnych inwestycji w rozbudowę tradycyjnych linii i stacji elektroenergetycznych.

Rozwój i regulacje rynku magazynów energii

Wraz z rozwojem rynku magazynów energii oraz potrzebą oceny skuteczności wprowadzonych w 2021 r. przepisów dotyczących budowy i zarządzania instalacjami tego typu, Prezes URE zainicjował prace nad raportem przedstawiającym stan sektora magazynowania energii w Polsce na maj 2024 r.

Od 3 lipca 2021 r. magazynowanie energii elektrycznej w magazynach o łącznej mocy zainstalowanej większej niż 10 MW jest działalnością regulowaną, wymagającą uzyskania koncesji prezesa URE. Magazyny te pozwalają na ograniczenie przerw w dostawie energii, poprawę jakości dostarczanej energii oraz współpracę z lokalnymi odnawialnymi źródłami energii.

Zmiany prawne i zintegrowane magazyny energii

W 2023 r. wprowadzono zmiany prawne, zgodnie z którymi operatorzy systemu elektroenergetycznego nie mogą być posiadaczami, budować, obsługiwać ani zarządzać magazynami energii. Wyjątkiem są sytuacje, gdy magazyny te zostaną uznane przez prezesa URE za w pełni zintegrowane z siecią. Od momentu wejścia w życie tych przepisów, do URE wpłynęły wnioski od sześciu operatorów systemów dystrybucyjnych o uznanie 41 magazynów energii za zintegrowane elementy sieci. Do maja 2024 r. prezes URE wydał pięć pozytywnych decyzji oraz jedną odmowną, reszta wniosków jest w trakcie rozpatrywania.

Stan rynku magazynowania energii

Z monitoringu przeprowadzonego przez prezesa URE wynika, że magazyny energii są ujęte w rejestrach pięciu największych operatorów systemów dystrybucyjnych oraz operatora systemu przesyłowego. Łączna moc zainstalowana tych magazynów wynosi 1 464,5 MW, z czego 85% stanowią elektrownie szczytowo-pompowe. Pozostałe magazyny wykorzystują technologię baterii litowo-jonowych.

Perspektywy i wyzwania

Magazyny energii odgrywają coraz większą rolę na rynku mocy, a ich udział w aukcjach głównych na 2028 r. wyniósł 15% zakontraktowanej mocy. W wyniku aukcji zawarto kontrakty dla magazynów energii o łącznej mocy 9,5 GW, z czego 7,1 GW przypada na jednostki istniejące, 0,5 GW na jednostki modernizowane, a 1,9 GW na jednostki nowe.

Dynamiczny rozwój magazynów jest związany z funkcjonowaniem rynku mocy. Wsparcie finansowe za gotowość do świadczenia usług na rynku mocy stanowi obecnie kluczową zachętę do powstawania nowych magazynów. Pomimo krótkiego okresu funkcjonowania nowych zasad rynku bilansującego oraz niewielkiej liczby magazynów, można zakładać, że magazyny energii będą kluczowe dla usług elastyczności na rynku bilansującym w Polsce.

Raport Prezesa URE stanowi istotny krok w kierunku lepszego zrozumienia i rozwoju rynku magazynowania energii w Polsce, a jego dalsze monitorowanie i analiza będą kluczowe dla wsparcia transformacji energetycznej kraju.

Źródło: ure.gov.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najnowsze

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Najnowsze

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE