Inicjatywy związane z magazynami energii na świecie

Państwa z całego świata wytrwale pracują nad przyspieszeniem realizacji projektów związanych z magazynowaniem energii. Możemy obserwować już kilka udanych inicjatyw politycznych w tym zakresie. Kluczowymi czynnikami we wdrażaniu reform politycznych w dziedzinie magazynowania energii są cele dekarbonizacji.

Kraje zdobywają doświadczenia i osiągają sukcesy w zakresie dekarbonizacji stosując rozmaite środki. Podejścia i formy działań są uzależnione od struktury systemów elektroenergetycznych poszczególnych państw. Mimo, że nie są one identyczne to jednak wzmożone działania większości z nich zmierzają w tym samym kierunku. Natomiast w tym artykule publikujemy przykłady inicjatyw związanych z magazynowaniem energii jakie dotychczas wprowadzono w wybranych miejscach.

Magazyny energii w USA

USA kładą szczególny nacisk na tematy związane z integracją odnawialnych źródeł energii. Skupiają się też na kwestiach związanych ze zmianami klimatu i na usługach pomocniczych. Federalna Komisja Regulacji Energetyki (FERC ? The Federal Energy Regulatory Commission) wydała w lutym 2018 roku przełomowe rozporządzenie nr 841. Uchwalony dokument nakazał regionalnym operatorom sieci usunięcie barier dla magazynów energii elektrycznej na rynkach hurtowych. Rynki należy przeprojektować tak, aby wykazać unikalne cechy magazynowania.

Głównym celem stanu Kalifornia jest integracja odnawialnych źródeł energii oraz ułatwienie transformacji energetycznej. Kalifornijski plan magazynowania energii opublikowano w 2014 roku. Kalifornia zwiększa finansowanie w ramach programu motywacyjnego (SGIP ? Self Generation Incentive Program). Wzmacnia również finansowanie badań i rozwoju w celu wsparcia ES, które zwiększają skalę nowych technologii ES. Stosuje się tam kilka nowych zasad, które dotyczą rynków magazynowania energii na skalę przemysłową. Ponadto stan przez cały czas stara się umożliwiać masowe magazynowanie energii odnawialnej ze swojego obszaru. Zaktualizowany cel zamówień w 2016 roku to dodanie dodatkowej mocy 500 MW. Natomiast docelowe zamówienia kształtują się na poziomie 1,325 GW dla państwowych IOU do 2020 roku.

Nowy Jork, który wywiera duży wpływ na światowy biznes, finanse, technologie i badania naukowe, jako główny cel stawia sobie rozwój gospodarczy. Dodatkowo rozwija też usługi pomocnicze. Jednymi z inicjatyw Nowego Jorku jest mapa dróg magazynowania energii w 2016 roku, realizacja celu 2 GW w 2025 roku oraz celu 4 GW w 2035 roku. Nowy Jork tworzy nowe regulacje i mechanizmy rynkowe mające na celu przyspieszenie korzystania z magazynów energii. Miasto prowadzi prace zmierzające do utworzenia znormalizowanych kodeksów i przepisów, które docelowo mają być powszechnie akceptowane we wszystkich jurysdykcjach w całym stanie.

Magazyny energii w Europie

Unia Europejska kładzie duży nacisk głównie na 3 kwestie:

  • bezpieczeństwo energetyczne,
  • elastyczność systemu,
  • przejście na czystą energię.

Aby mogło dojść do prawidłowej realizacji tych celów, Unia Europejska postanowiła finansować badania i rozwój dotyczący wymienionych dziedzin.  Szczególnie podkreślana jest rola magazynowania energii w pakiecie o nazwie ?Czysta energia dla wszystkich? (Clean Energy for All Europeans). Nacisk kładziony jest na konkurencyjne zamówienia, stosowanie zasad niedyskryminacji oraz uczciwe zasady dotyczące dostępu do sieci i ładowania. 

W Unii Europejskiej przyjęto szeroką definicję magazynowania energii. Definicja ta obejmuje zarówno konwersję na energię elektryczną, jak i konwersję na inny nośnik energii. Na terenie Unii Europejskiej magazynowanie energii traktuje się jako odrębną klasę aktywów. Wymienia się ją oddzielnie obok jej wytwarzania. W ramach wdrożeń Unii Europejskiej powstało Batteries Europe. Jest to platforma badawczo-innowacyjna Unii Europejskiej. Jej głównym założeniem jest tworzenie pomostu pomiędzy różnymi działaniami związanymi z przemysłem akumulatorów ? zwłaszcza w odniesieniu do badań i innowacji. Dzięki platformie zainteresowane strony mają możliwość dyskusji w wyniku których uzgadniane są wspólne priorytety w zakresie badań i innowacji.

Niemcom jako jednemu z większych członków UE również bliskie są cele wspólnotowe. Misja kraju w zakresie inicjatyw związanych z magazynowaniem energii obejmuje w szczególności działania ułatwiające integrację odnawialnych źródeł energii na dużą skalę. Oprócz tego kraj stara się też osiągać coraz większą elastyczność systemu. W 2011 roku Niemcy opublikowały własną strategię. Sporządzony przez Niemcy plan uwzględnia mieszkaniową energię słoneczną i program pożyczek na magazyny energii. W Niemczech dobrze finansowane są badania i rozwój w tych dziedzinach. Dzięki temu podjęto ciekawe inicjatywy badawcze w zakresie wodoru oraz Power-to-X. Power-to-X to ogólny termin obejmujący różne procesy, które zamieniają energię elektryczną w ciepło, wodór lub paliwa syntetyczne, co oznacza, że coraz większa część naszego systemu energetycznego może pożegnać się z węglem, ropą i gazem ziemnym.

Magazyny energii w Wielkiej Brytanii

Wielką Brytanię znamy z tego, że kładzie nacisk na konkurencję. To kolejny kraj europejski, któremu zależy na integracji odnawialnych źródeł energii, dużej elastyczności systemu i realizacji usług pomocniczych. Pomimo tych podobieństw warto o Wielkiej Brytanii wspomnieć oddzielnie ze względu na sytuację polityczną w jakiej się znajduje. W Wielkiej Brytanii silnie finansowane są badania i rozwój w dziedzinie energetyki. Istotne znaczenie ma też Fundusz Przedsiębiorców Energetyki. Natomiast magazynowanie energii jest objęte zobowiązaniem dotyczącym odnawialnych źródeł energii. Państwo podejmuje działania zmierzające do usuwania barier we wdrażaniu magazynów energii. W kraju zaproponowano licencję na zmodyfikowane wytwarzanie, ale dotyczy ona systemów magazynowania energii działających na dużą skalę. Zwolnienia z licencji są możliwe dla systemów magazynowania energii o małej pojemności. Jak widać podejście Wielkiej Brytanii jest dalekie od udzielania bezpośredniego wsparcia. Kraj zamiast udzielać bezpośredniego wsparcia bardziej skupia się na próbach pozbycia się trudności regulacyjnych, aby w pewnym sensie uwolnić siłę rynku.

Magazyny energii w Azji

Japonia skupia się na ułatwianiu integracji odnawialnych źródeł energii. Jej celem jest także utrzymywanie wysokiej odporności na różne ekstremalne zdarzenia pogodowe. W przypadku magazynów typu BTM (behind-the-meter) Japonia proponuje kilka rozwiązań. Dwa główne bezpośrednie sposoby wsparcia proponowane przez Japonię to:

  • dotacje dla domów o zerowym zużyciu energii netto,
  • dotacje na ochronę gospodarstw domowych przed eksploatacją w wyniku następstw zdarzeń naturalnego pochodzenia.

Inicjatywy podejmowane przez Republikę Korei także zmierzają do jak najlepszej integracji odnawialnych źródeł energii. Skupiają się one przede wszystkim na sprawach dotyczących zmiany klimatu i wsparcia dla producentów. Standardowy portfel odnawialny zawiera projekty związane z odnawialnymi źródłami energii parowane z korzyściami magazynowania energii wynikającymi z wyższego mnożnika certyfikatu energii odnawialnej (REC ? Renewable Energy Certificate). Władze Republiki Korei potroiły poziom obniżek stawek detalicznych za energię elektryczną dla klientów, którzy posiadają systemy magazynowania energii.

Różnorodność systemów magazynowania energii na świecie

W powyższym zestawieniu uwzględniono jedynie kilka krajów świata. Zestawienie wyraźnie pokazuje, że kraje stosują nieidentyczne zabiegi i inicjatywy na swoich terytoriach. Na przykład Wielka Brytania skupia się w największym stopniu na zwinnych regulacjach i na konkurencji.  Część opisywanych krajów stosuje dotacje bezpośrednie, inne zobowiązania do magazynowania energii albo różne zachęty, m.in. w postaci certyfikatów energii odnawialnej. Choć różnorodność tych inicjatyw wynika z wielu czynników, to rozstrzygającym często jest odmienność struktur systemów elektroenergetycznych. Warto jednak jeszcze raz podkreślić, że każde z opisywanych państw, niezależnie od posiadanych systemów i od tego jaką formę inicjatyw wykazuje, zmierza w tym samym, wspólnym dla większości krajów kierunku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Ministerstwo Rozwoju i Technologii ogłosiło rozpoczęcie pierwszej fazy programu wsparcia dla społeczności energetycznych. Całkowity budżet programu wynosi 435 milionów złotych, a mogą w nim uczestniczyć klastry energetyczne, spółdzielnie energetyczne oraz jednostki samorządu terytorialnego. Maksymalne kwoty wsparcia w pierwszej fazie wynoszą: 1,55 miliona złotych dla klastrów energetycznych, 1,4 miliona złotych dla...
Realizowana przez Busnex Poland dostawa dwóch elektrobusów Yutong E7 jest nie tylko polskim, ale również europejskim debiutem tego modelu. 7-metrowe pojazdy, które woziły pasażerów podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w Katarze, niebawem wyjadą na ulice Pułtuska. Mieszkańcy miasta mieli okazję poznać nowe elektryczne autobusy podczas obchodów XXVI Dni...
ORLEN konsekwentnie rozwija nowe technologie w sektorze transportowym. Firma nabyła nowoczesną lokomotywę wodorową od PESA Bydgoszcz, która jest pierwszym tego typu pojazdem z napędem wodorowym w Polsce. Aktualnie przeprowadzane są testy lokomotywy. Pierwszy przejazd lokomotywy wodorowej miał miejsce na trasie Gdynia – Hel. Ta inwestycja wpisuje się w strategię Grupy...
Niemiecki startup Voltfang znalazł innowacyjny sposób na wykorzystanie starych baterii EV. Zamiast recyklingu, firma przekształca je w systemy magazynowania energii. W taki sposób cykl życia akumulatorów wydłuża się, niosąc korzyści ekonomiczne i ekologiczne. Startup został założony w 2021 roku przez kolegów z uczelni – Davida Oudsandjiego, Romana Albertiego i Afshina...
Qair, niezależny producent energii odnawialnej, uruchamia wielkoskalową elektrownię fotowoltaiczną w Kaliszu Pomorskim o mocy 60 MW. Inwestycja jest jednym z największych tego typu obiektów w Polsce. Powstała na terenie województwa zachodniopomorskiego, które jest krajowym liderem w produkcji zielonej energii. Elektrownia mogłaby zasilić w prąd około 20 tysięcy gospodarstw domowych,...
Rząd Ukrainy zaakceptował budowę farmy wiatrowej o mocy 1 GW w Czarnobylskiej Strefie Wykluczenia. Inwestycja powstanie we współpracy z niemieckim koncernem energetycznym Notus Energy. Strony podpisały porozumienie o współpracy w sprawie budowy farmy, która ma pokryć zapotrzebowanie na energię elektryczną około 800 000 gospodarstw domowych. Rozwój zahamowany wojną Ołeksandr Krasnołucki, wiceminister ekologii...
Długie i słoneczne dni wakacyjne są atrakcyjne nie tylko w kontekście wyczekiwanych urlopów, ale jest to również idealny czas dla pracy instalacji fotowoltaicznych. Tegoroczne wakacje przyniosły rekordową produkcję energii elektrycznej właśnie z tego źródła. Rosnący udział elektrowni słonecznych w produkcji energii Biorąc pod uwagę sumaryczną produkcję ze wszystkich źródeł energii w...
Według raportu przedstawionego przez Porsche Consulting akumulatory półprzewodnikowe mogą stać się bardzo atrakcyjną alternatywą dla baterii litowo-jonowych w kontekście rozwoju elektromobilności. Do pełnego wdrożenia takich rozwiązań jednak daleka droga. Porsche Consulting spodziewa się, że globalny rynek akumulatorów przekroczy 5 500 gigawatogodzin do 2030 roku. Dwie trzecie tej wartości to udział elektrycznych...
Wzrastająca świadomość ekologiczna oraz konieczność przeciwdziałania zmianom klimatycznym stawiają przed sektorem budownictwa nowe wyzwania i cele. W odpowiedzi na te wyzwania Unia Europejska wprowadza coraz bardziej restrykcyjne przepisy i cele dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych. W tym kontekście koncepcja budynków zeroemisyjnych staje się nie...
Enea Nowa Energia - będąca częścią Grupy Enea - nabyła od szwedzkiej spółki OX2 Holding Poland 100% udziałów w spółce Farma Wiatrowa Bejsce, która jest właścicielem projektu wiatrowego o mocy 19,8 MW. Położona w województwie świętokrzyskim farma jest w trakcie budowy i rozpocznie pracę w 2025 r. Inwestycja wpisuje...
Dziś premiera niezależnego eksperckiego raportu „Elastyczność energetyczna w Polsce” będącego kompleksowym podsumowaniem aktualnych badań i wiedzy na temat elastyczności energetycznej. Raport dostępny jest do pobrania na stronie: Elastyczność Energetyczna w Polsce – Raport Specjalistyczny (elastycznoscenergii.pl) O raporcie Raport "Elastyczność energetyczna w Polsce" stanowi wskazówkę dla decydentów i inwestorów, którzy chcą zaangażować się...
Gospodarstwa domowe, które korzystają z usług PGE, zapłacą o około 120 zł mniej za energię elektryczną w 2023 r. Jest to efekt znowelizowanego rozporządzenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby płacić mniej? W rozporządzeniu...
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 9 września 2023 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną, przynosi nowe możliwości i korzyści dla przedsiębiorstw oraz odbiorców energii elektrycznej w Polsce. Nowe sposoby rozliczania Zgodnie z nowelizacją sprzedawcy energii są zobowiązani do nagradzania...
Amerykańscy geologowie odkryli bogate złoża litu w kraterze wulkanu znajdującym się wzdłuż granicy Nevady i Oregonu. Według szacunków wielkość zasobów to nawet 40 milionów ton pierwiastka. Do tej pory za największe złoża litu uważano te odkryte na dnie wyschniętego słonego jeziora Salar de Uyuni (Boliwia) o powierzchni ponad 10 tys....
W dzisiejszej publikacji skupimy się na przedstawieniu instytucji związanej z wykorzystywaniem energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w odniesieniu do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, na wzór wykorzystywania paneli fotowoltaicznych przez np. mieszkańców domów jednorodzinnych. Prosument zbiorowy – bo o nim jest mowa, jest zagadnieniem, które w dalszym ciągu wymaga...

Najnowsze

konferencja e-magazyny.pl

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Najnowsze

PARTNER STRATEGICZNY PORTALU

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE