Energy Storage News o nowelizacji polskiego Prawa energetycznego

Tłumaczenie tekstu Poland adapts energy policy to ‘give green light to development of energy storage’, który ukazał się 10 maja 2021 na portalu Energy Storage News. W artykule zmiany w Prawie energetycznym komentuje Barbara Adamska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii.

Decydenci w Polsce usunęli prawne i regulacyjne bariery dla rozwoju branży magazynowania energii w tym kraju europejskim.

Sejm przyjął nowelizację ustawy Prawo energetyczne dotyczącej sposobu traktowania i definicji magazynowania energii. 443 posłów głosowało za przyjęciem ustawy, tylko trzech było przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu (14 maja 2021 ustawa została również jednogłośnie przegłosowana przez Senat – przyp. e-magazyny.pl)

Kompleksowe regulacje „otwierają możliwość korzystania z magazynów energii w różnych obszarach systemu elektroenergetycznego” – powiedziała Energy-Storage.news Barbara Adamska, prezes Polskiego Towarzystwa Magazynowania Energii. Nowe zasady obejmują koncesjonowanie systemów magazynowania energii elektrycznej w sposób, który według Adamskiej jest „racjonalny” oraz eliminują obowiązek taryfowy i podwójne naliczanie opłaty sieciowej.

W związku z tym nowe przepisy zachęcają do magazynowania energii nie poprzez pobieranie dotacji lub wsparcie finansowania z kasy publicznej, ale poprzez zmniejszenie opłaty za przyłączenie do sieci wnoszonej przez właścicieli i operatorów aktywów służących do magazynowania energii. Nowe zasady dają Polsce szansę na stworzenie szerokiej branży magazynowania energii – powiedziała prezes PSME – od rozwoju technologii i produktów po tworzenie miejsc pracy.

„Nowelizacja Prawa energetycznego dająca zielone światło dla rozwoju magazynów energii w Polsce to szansa dla polskich firm na wypracowanie innowacyjnych rozwiązań i wejście do globalnego przemysłu na wczesnym etapie jego rozwoju” – powiedziała Adamska.

Racjonalny koniec podwójnego naliczania opłaty sieciowej

Ponieważ możliwość szybkiego rozmieszczenia magazynów energii w sieci jest stosunkowo nowym zjawiskiem, napędzanym sukcesem rozwoju technologii akumulatorów litowo-jonowych i obniżeniem kosztów, wiele krajów i jurysdykcji wciąż nie ma jasno określonych systemów magazynowania energii elektrycznej w swoich systemach regulacyjnych. Doprowadza to do podwójnego naliczania opłaty sieciowej, ponieważ magazyny energii elektrycznej są uznawane za odbiorców i wytwórców energii (za obie te czynności operatorzy aktywów podłączonych do sieci muszą płacić opłaty sieciowe lub dystrybucyjne) – podczas gdy tak naprawdę magazyny nie są ani jednym, ani drugim. Niemieckie stowarzyszenie zajmujące się magazynowaniem energii BVES i europejska grupa EASE od dawna opowiadają się za stworzeniem osobnej kategorii dla magazynowania energii elektrycznej. Wielka Brytania wprowadziła w zeszłym roku taką definicję, umieszczając magazynowanie energii w podzbiorze wytwarzania, ale ma to być raczej środek tymczasowy mający na celu dostosowanie istniejących przepisów niż tworzenie właściwych przepisów dla nowych technologii.   Wydaje się, że polski ustawodawca był w stanie ominąć taki etap, głosując za wprowadzeniem jednolitych definicji „magazynowania energii elektrycznej” i „magazynów energii elektrycznej”, które mogą być stosowane we wszystkich innych aktach prawnych. Eliminuje to również inne niespójności w rozmaitych regulacjach. 

Organizacja ds. Rozwoju Nowej Energii i Technologii Przemysłowych (NEDO) rządu Japonii podpisała porozumienie o współpracy z polskim Ministerstwem Klimatu, które doprowadziło do uruchomienia pilotażowego projektu na farmie wiatrowej – hybrydowego magazynu energii, który wykorzystuje baterie litowo-jonowe w połączeniu z bateriami kwasowo-ołowiowymi. Źródło: NEDO – ilustracja artykułu na Energy Storage News

Nowe zasady obejmują magazyny energii o mocy powyżej 10 MW, które wymagają koncesji, aby mogły świadczyć usługi dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Dla obiektów o mocy 10 MW i mniejszych koncesja nie jest wymagana. Każdy system powyżej 50 kW podlega obowiązkowi wpisu do rejestru prowadzonego przez Operatora Systemu Przesyłowego lub Operatora Systemu Dystrybucyjnego właściwego dla danego obszaru.

 Prosumenci, którzy instalują systemy magazynowania energii, aby móc korzystać z samodzielnie generowanego prądu, zazwyczaj z energii słonecznej, będą zobowiązani poinformować o tym właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego, podając rodzaj magazynu energii użytego w mikroinstalacji.  Pojawiają się również nowe regulacje dotyczące wydawania zgód na przyłączenie do sieci i warunków przyłączenia: dla magazynów o napięciu znamionowym nie większym niż 1kV warunki przyłączenia powinny być wydane w ciągu 30 dni, przy wyższych napięciach znamionowych warunki przyłączenia zostaną określone w ciągu 150 dni. Opłata za przyłączenie do sieci pobierana od systemów magazynowania będzie wynosić połowę kosztów prac przyłączeniowych. 

Istotne, jak powiedziała Barbara Adamska, są również regulacje, które pozwalają OSD na uwzględnienie magazynów energii elektrycznej w swoich planach inwestycyjnych, tak aby możliwe było odzyskanie kosztów z taryf: inwestycje muszą być uzasadnione. Aby zapewnić niezawodne dostawy energii elektrycznej, konieczna jest też analiza finansowa pokazująca, że magazynowanie energii jest najbardziej opłacalną ekonomicznie opcją dostępną dla OSD. „Nowelizacja umożliwia Operatorom Systemów Dystrybucyjnych i przesyłowych rozważenie inwestycji w magazynowanie energii jako alternatywy dla rozbudowy sieci. Będzie to miało pozytywny wpływ na zakres realizowanych inwestycji, często znacznie skracając czas inwestycji ze względu na prostszy i krótszy proces inwestowania w magazynowanie energii w porównaniu z projektem polegającym na budowie odcinków sieci ”– powiedziała Barbara Adamska z PSME. Państwowa spółka energetyczna PGE podała, że ​​dążąc do osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 roku planuje zainstalować co najmniej 800 MW magazynów energii do 2030 roku, podczas gdy liczba prosumentów w Polsce skoczyła z ok. 4 tys. na koniec 2015 do ponad 450 tys. w końcu ubiegłego roku. Tak wynika z danych podawanych przez PSME. Kraj będzie również wprowadzał aukcje na hybrydowe instalacje energii odnawialnej – obiekty łączące co najmniej dwa systemy energii odnawialnej i magazyn energii o współczynniku wykorzystania co najmniej 60%. Oczekuje się, że w tym roku około 5 MW zasobów o mocy 1 MW lub mniejszej oraz 15 MW większych instalacji zostanie objętych przetargiem w ramach aukcji pilotażowej.

Źródło: https://www.energy-storage.news/news/poland-adapts-energy-policy-to-give-green-light-to-development-of-energy-st

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

KONFERENCJA E-MAGAZYNY 2023

Najnowsze

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Najnowsze

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE