Dofinansowanie magazynów energii w czwartej edycji programu „Mój Prąd” kolejnym krokiem do samowystarczalności energetycznej gospodarstw domowych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 15 kwietnia br. uruchomi czwarty nabór wniosków dla osób fizycznych w programie „Mój Prąd”. Jego założeniem jest zwiększenie w Polsce produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych, wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii poprzez jej magazynowanie, a także zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną. W opinii Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii, działającego na rzecz rozwoju branży magazynowania energii i energetyki rozproszonej, dofinansowanie w ramach programu „Mój Prąd” będzie stanowiło istotne wsparcie tak dla prosumentów, jak i dla rozwoju gospodarczego Polski.

Szacuje się, że obecnie w Polsce zainstalowanych jest ponad 866 tys. przyłączonych do sieci domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych. Tylko w ramach trzech pierwszych edycji programu „Mój Prąd” do NFOŚ wpłynęło 444 tys. wniosków od osób indywidualnych chcących produkować prąd ze słońca, a łączny budżet wyniósł do tej pory ponad 1,8 mld zł. Na realizację czwartej edycji programu przeznaczono około 350 mln zł.

Pierwsze trzy edycje programu Mój Prąd” istotnie wpłynęły na rozwój branży fotowoltaicznej w Polsce. Stały się impulsem do rozwoju sektora i popularyzacji wśród polskiego społeczeństwa energetyki prosumenckiej. Jak szacują eksperci, w ubiegłym roku 1,5 proc. energii elektrycznej wyprodukowanej w Polsce pochodziło z fotowoltaiki. Uwzględnienie w czwartej edycji programu dofinansowania zakupu magazynów energii elektrycznej i ciepła oraz systemu zarządzania energią pozwoli prosumentom na zwiększenie zużycia wyprodukowanej przez nich energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, bez wprowadzania jej do sieci. Dodatkowo zapewni im zasilanie w energię elektryczną nawet w sytuacji przerwy w dostawach prądu z sieci. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że sama instalacja fotowoltaiczna nie wystarczy, aby korzystać z prądu w czasie awarii zasilania z sieci. W takich sytuacjach instalacje fotowoltaiczne, które nie są wyposażone w magazyny energii, również przestają pracować.

Barbara Adamska, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii

Zasady dofinansowania w ramach programu Mój Prąd są przejrzyste i zrozumiałe.

W przypadku montażu samej mikroinstalacji PV dopłata wynosi do 4 tys. zł. W przypadku inwestycji obejmującej inne komponenty, dofinansowanie instalacji PV zwiększa się do 5 tys. zł. Jest to uzasadnione wyższą ceną falownika hybrydowego, koniecznego, aby instalację fotowoltaiczną doposażyć w magazyn energii. Dopłata do magazynu energii elektrycznej wyniesie nie więcej niż 7,5 tys. do magazynu ciepła maksymalnie 5 tys. zł, do systemu zarządzania energią zaś do 3 tys. zł.

Mieczysław Wrocławki, wiceprezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii.

 

Bezpieczeństwo energetyczne kraju to priorytet 

Lokalne wytwarzanie i zużywanie energii to dziś priorytet nie tylko na poziomie kraju. Budowanie bezpieczeństwa energetycznego musi zaczynać się na poziomie gospodarstw domowych. Czwarta edycja programu Mój Prąd to z pewnością działanie ukierunkowane na osiągnięcie tego celu.

Barbara Adamska, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii

Istotę dążenia do bezpieczeństwa energetycznego potwierdzają założenia do aktualizacji Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. Jak czytamy w założeniach do aktualizacji, zwiększone zostanie wsparcie finansowe w instrumentach wspierających samowystarczalność energetyczną gospodarstw domowych. Wraz z rosnącym udziałem OZE w systemie elektroenergetycznym konieczne jest również zwiększenie potencjału magazynowania energii elektrycznej i ciepła na poziomie prosumentów, wytwórców OZE, operatorów sieci oraz agregatorów. W związku z tym intensyfikowane będą prace związane z rozwojem magazynów energii, w tym elektrowni wodnych szczytowo-pompowych oraz magazynów prosumenckich, które wpłyną na redukcję skutków potencjalnych zakłóceń w wytwarzaniu lub przesyle energii. Perspektywicznie szczególną rolę w magazynowaniu energii będzie pełnić wodór, zwłaszcza ten pochodzący z OZE oraz zapewniający zagospodarowanie nadmiarowej generacji z OZE.


Cele społeczne, ekonomiczne i środowiskowe 

Kluczowym celem programu „Mój Prąd” jest zwiększenie w Polsce produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych, wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii poprzez jej magazynowanie, a także zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną. Ma to doprowadzić do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla (CO2) o 910 tys. ton w ciągu roku, a wskaźnik dodatkowej zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych powinien wynieść co najmniej 1200 MW. Istotą jest też realizacji krajowego celu w zakresie udziału OZE w wytwarzaniu i konsumpcji energii oraz edukacja w zakresie poszanowania środowiska i ochrony krajobrazu.

Inteligentne zarządzanie magazynowaniem i konsumpcją każdego wyprodukowanego kilowata to nie tylko czystsze powietrze, ale również tak ważne w obecnej sytuacji geopolitycznej zbliżenie się do strategicznego celu, jakim jest niezależność energetyczna Polski.

Ireneusz Zyska, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii

Rozwiązania, które pojawiły się w czwartej edycji programu „Mój Prąd”, ułatwią prosumentowi podjęcie decyzji o zakupie magazynu energii elektrycznej. Nawet jeżeli początkowo miałby być to magazyn o relatywnie niewielkiej pojemności, prosument zyskuje większą odporność na przerwy w zasilaniu z sieci. Dopłaty w ramach programu Mój Prąd 4.0 to również impuls do rozwoju branży magazynowania energii w Polsce.

Barbara Adamska, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii

To, co istotne dla konsumentów programu, NFOŚ zapowiada, że po pierwszej fazie zdrożenia nastąpi weryfikacja oczekiwań rynku, aby reagować proporcjonalnie do potrzeb i dostępnej alokacji środków. Nabór będzie prowadzony przez NFOŚiGW od 15 kwietnia br. do wyczerpania przygotowanej puli pieniędzy. Przeznaczony jest dla osób fizycznych korzystających z systemu rozliczeń net-billing. Okres kwalifikowalności kosztów liczony ma być od 1 lutego 2020 r. O dofinansowanie nowych, dodatkowych komponentów (magazynów energii/ciepła i systemów zarządzania energią) będą mogli ubiegać się również dotychczasowi beneficjenci, którzy skorzystali z dotacji we wcześniejszych odsłonach program. Do dofinansowania z NFOŚiGW kwalifikowane będą następujące koszty: zakup, transport i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych (panele z niezbędnym oprzyrządowaniem) oraz zakup, transport i montaż urządzeń służących magazynowaniu energii elektrycznej/ciepła i/lub zarządzania wytworzoną energią.

Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii (PSME) działa na rzecz rozwoju branży magazynowania energii oraz transformacji energetycznej. Uczestniczy w pracach legislacyjnych oraz w kształtowaniu działań pozalegislacyjnych oraz prowadzi działalność edukacyjno-informacyjną. Promuje standardy bezpieczeństwa użytkowania magazynów energii, także z uwzględnieniem bezpieczeństwa prawnego, technicznego i ekonomicznego. PSME skupia czołowe firmy działające na rynku magazynowania energii w Polsce: producentów, inwestorów, deweloperów i integratorów, zarówno z Polski, jak i zza granicy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najnowsze

konferencja e-magazyny.pl

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Najnowsze

PARTNER STRATEGICZNY PORTALU

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE