Według UKNF nie było nieprawidłowości w obrocie akcjami EC Będzin

Zgodnie z czynnościami nadzorczymi przeprowadzonymi przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) nie wykazano nieprawidłowości w obrocie akcjami Elektrociepłowni Będzin. KNF nie znajduje podstaw do zawieszenia notowań tych walorów.

Elektrociepłownia „Będzin” SA jest spółką holdingową, a od stycznia 2023 r. rozpoczęła działalność związaną z handlem paliwami, w szczególności węglem energetycznym. Od 1.06.2022 r. do 31.05.2023 r. notowania Spółki pozostawały w trendzie bocznym i wahały się od 4,8 zł (21.12.2022 r.) do 8 zł (26.05.2023 r.). Średni wolumen transakcyjny w tym okresie był niewielki i wynosił 1 151 akcji na sesję. Od 1.06.2023 r. notowania akcji Spółki zaczęły dynamicznie rosnąć, od 6,75 zł na zamknięciu 31.05.2023 r. do 80,00 zł na otwarciu sesji 22.06.2023 r. (maksimum tego dnia to 88 zł).

Największy udział w wolumenie obrotu akcjami Spółki w tym czasie miała Grupa Altum, główny akcjonariusz Spółki, który na 31.05.2023 r. posiadał 1 381 976 akcji, uprawniających do wykonania 1 381 976 głosów, stanowiących 43,88% ogólnej liczby głosów. Wszystkie zawierane przez Altum transakcje były prawidłowo raportowane do rynku.

Według komunikatu UKNF „Czynności nadzorcze prowadzone przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) nie wykazały nieprawidłowości w obrocie akcjami Elektrociepłowni Będzin SA (BDZ lub spółka), notowanymi na GPW. Analiza zleceń i transakcji, zawieranych na akcjach spółki w okresie od 1.06. do 22.06.2023 r. w zakresie potencjalnej manipulacji kursem, nie potwierdziła podejrzenia manipulacji na rynku, zdefiniowanej w art. 12 Rozporządzenia MAR i odpowiadającej opisom praktyk zawartych w Załączniku I do Rozporządzenia MAR oraz w Załączniku II do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/522 z dnia 17.12.2015 r. W związku tym KNF nie znajduje podstaw do zawieszenia notowań BDZ na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi”.

Jakie manipulacje wykluczono?

Jak napisano w komunikacie, UKNF nie stwierdził manipulacji „pump and dump”, ponieważ Grupa Altum nie dokonywała transakcji sprzedaży oraz miała ograniczony udział w zawyżaniu kursu Spółki. Od 19.06. do 21.06.2023 r., kiedy kurs wzrósł z 36,4 zł do 71 zł, Grupa Altum nie uczestniczyła w handlu akcjami Spółki i pozostała w pełni transparentna wobec rynku, informując prawidłowo o dokonywanych zakupach.

Ponadto nie stwierdzono manipulacji „layering and spoofing”, ponieważ nie składano wysokowolumenowych zleceń kupna w celu realizacji zleceń sprzedaży. Nie było nierównowagi w arkuszu zleceń.

Wykluczono również kreowanie sztucznego wolumenu obrotu poprzez zawieranie transakcji „wash trades”, czyli sam ze sobą. Analiza nie wykazała działania w porozumieniu, a strumienie przepływu akcji były znacząco rozproszone. Nie stwierdzono manipulacji typu „momentum ignition” ponieważ rynek, po „wybiciu” kursu między 2.06. a 5.06.2023 r., kontynuował zwyżkę z pełną świadomością, że podmiot inicjujący trend może pojawić się po drugiej stronie rynku.

Według przeprowadzonego procesu Grupa Altum nie dopuściła się również manipulacji informacją.

Źródło: Komunikat KNF

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

KONFERENCJA E-MAGAZYNY 2023

Najnowsze

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Najnowsze

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE