Rząd pracuje nad programem dla przedsiębiorstw energochłonnych

Według wykazu prac legislacyjnych w ciągu najbliższych dni rząd przyjmie program wsparcia dla firm energochłonnych. Budżet przedsięwzięcia to 5 mld zł.

Podstawą przyjęcia programu przez Radę Ministrów są opublikowane 9 marca br. „Tymczasowe kryzysowe i przejściowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy”, w których dopuszczona została możliwość udzielania przez państwa członkowskie Unii Europejskiej (UE) pomocy publicznej z tytułu zakłóceń w działalności gospodarki.

Cel programu

Jak podkreślono w opisie projektu uchwały, celem pomocy jest zachowanie konkurencyjności przedsiębiorstw na globalnych rynkach, szczególnie wobec niższych cen energii w państwach, które nie utrzymują standardów środowiskowych.

Program ma łagodzić skutki wzrostu cen energii elektrycznej i gazu ziemnego. Wzrost tych cen stanowi zagrożenie dla dalszej działalności przedsiębiorstw, szczególnie przemysłowych przedsiębiorstw energochłonnych, a więc takich, dla których koszty energii elektrycznej stanowią dużą część wszystkich kosztów operacyjnych.

Dla kogo?

O pomoc może ubiegać się przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221, z późn. zm.), który spełnia warunek energochłonności (koszty energii elektrycznej i gazu ziemnego stanowiły co najmniej 3% jego wartości produkcji w 2021 r.) oraz uzyskuje większość przychodu lub wartości produkcji z działalności w jednej lub wielu podklasach PKD zawartych w sekcjach B i C.  

Wysokość przyznanej pomocy wynika z kosztów poniesionych przez wnioskodawcę na zakup gazu ziemnego i energii elektrycznej w kolejnych kwartałach 2023 r. obliczanych jako iloczyn różnicy średniej ceny brutto za jednostkę zużytą przez beneficjenta w okresie wnioskowanym (w PLN/MWh) i średniej ceny brutto za jednostkę zużytą przez beneficjenta w 2021 r. (w PLN/MWh) pomnożonej razy 1,5 oraz ilości MWh energii elektrycznej i gazu ziemnego nabytej od dostawców zewnętrznych i zużytej przez beneficjenta jako konsumenta końcowego w okresie kwalifikowalności.

Wnioski będą składane za trzy rozdzielne okresy – pierwsze półrocze, trzeci kwartał i czwarty kwartał 2023 r. Budżet programu podzielony jest proporcjonalnie – w pierwszym okresie, po uwzględnieniu kosztów Operatora Programu, wynosi on 2,495 mld zł, a w kolejnych dwóch po 1,245 mld zł.

Źródło: gov.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najnowsze

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Najnowsze

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE