Nowe rozporządzenie UE w sprawie emisji metanu w energetyce

Rada Unii Europejskiej przyjęła nowe rozporządzenie dotyczące śledzenia i ograniczania emisji metanu w sektorze energetycznym, wprowadzając nowe obowiązki w zakresie pomiaru, raportowania i weryfikacji emisji metanu. „Globalne narzędzia monitorowania zapewnią przejrzystość emisji metanu z importu ropy, gazu i węgla do UE” – poinformowała Rada w swoim komunikacie.

Wymagania dla operatorów

Operatorzy energetyczni będą musieli mierzyć emisje metanu na poziomie źródła i sporządzać raporty z monitorowania. Te raporty będą weryfikowane przez niezależnych, akredytowanych weryfikatorów. Nowe przepisy zobowiązują również operatorów do wykrywania i naprawiania wycieków metanu w ustalonych odstępach czasu. Komponenty emitujące metan powyżej określonego poziomu muszą być naprawiane lub wymieniane natychmiast po wykryciu wycieku, najpóźniej w ciągu pięciu dni, a pełna naprawa musi być zakończona w ciągu 30 dni.

Obowiązki państw członkowskich

Państwa członkowskie będą odpowiedzialne za prowadzenie i regularne aktualizowanie wykazu wszystkich odwiertów, a także za opracowywanie planów łagodzenia skutków dla nieaktywnych odwiertów, aby zapobiegać zagrożeniom dla zdrowia publicznego i środowiska wynikającym z emisji metanu. Ponadto mają obowiązek mierzenia i monitorowania emisji z kopalń węgla, które zostały zamknięte lub opuszczone krócej niż 70 lat, gdyż metan może się uwalniać nawet po zakończeniu produkcji.

Inspekcje i import

Organy krajowe będą przeprowadzać regularne inspekcje, aby sprawdzić, czy podmioty przestrzegają wymogów rozporządzenia i podejmują odpowiednie środki zaradcze. Rozporządzenie zakazuje odgazowania i spalania metanu ze stacji odwadniających od 2025 roku oraz z szybów wentylacyjnych od 2027 roku, z wyjątkiem sytuacji awaryjnych.

Nowe przepisy obejmują także monitorowanie emisji metanu związanych z importem energii do UE. Wprowadzone zostaną globalne narzędzia monitorowania, które zwiększą przejrzystość emisji metanu z importowanej ropy, gazu i węgla.

Rozporządzenie wejdzie w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE. Komisja Europejska dokona przeglądu stosowania rozporządzenia w 2028 roku, oceniając poziom osiągniętej redukcji emisji metanu.

Źródło: inwestycje.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najnowsze

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Najnowsze

PARTNERZY PORTALU

Kategorie

BĄDŹMY W KONTAKCIE